Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 19 juli 2022

Gemeente Mol: Verbod op onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen sinds 15 juli

Verbod op onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen sinds 15 juli

Sinds vrijdag 15 juli mag je geen water onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen. Voor onze gemeente betekent dit het volledige stroomgebied van de Kleine en Grote Nete in onze gemeente. Aanvullend op het bestaande permanente onttrekkingsverbod breidde provinciegouverneur Cathy Berx het verbod dus uit. Dit verbod moet in ecologisch kwetsbare waterlopen het minimale waterpeil garanderen tijdens droge periodes. Het verbod houdt in dat je geen water mag oppompen om velden en tuinen te beregenen. Daarnaast moet je (vis)vijvers volledig afkoppelen van de waterloop. Uitzondering op het verbod omvat het oppompen van beperkte hoeveelheden drinkwater voor vee in een aanpalende weide.

Lees verder

Samen naar een fietsveilige woonbuurt: werken Centrum West starten in september

In de tweede helft van september start de heraanleg van Centrum West. We transformeren de bestaande verouderde weginfrastructuur naar een aangename en fietsveilige woonbuurt. Dit omvangrijk herinrichtingsproject omvat ook de vernieuwing van de riolering door Pidpa en een uitbreiding van het bestaande warmtenet door Fluvius. Drie straten worden in het projectgebied ingericht als fietsstraat. In totaal nemen de werken een tweetal jaar in beslag. Om de hinder voor de bewoners te beperken, is de volledige opdracht opgedeeld in vijf verschillende fases. Er wordt gestart in de Collegestraat, op het kruispunt met de Markt. De exacte startdatum hangt af van de tijdige levering van de bestelde materialen en weten we finaal in de loop van augustus. Op dat moment plannen we ook een bewonersvergadering in voor fase 1 en 2. De betrokken bewoners ontvingen vorige week alvast een uitgebreide informatiebrochure in de bus. Alle informatie – alsook deze informatiebrochure – vind je op www.gemeentemol.be/centrumwest.  

Lees verder

Ook deputatie weigert vergunning voor KMO-units in Citéwijk naast Casino van Gom

Ook in beroep weigert de deputatie van de provincie Antwerpen een vergunning voor de bouw van KMO-units in de Gompelse Citéwijk naast het Casino. Na een grondige analyse van het aanvraagdossier kwam de deputatie tot dezelfde conclusie als het college van burgemeester en schepenen. Dit project is vanwege talrijke redenen niet inpasbaar in deze woonbuurt met belangrijk erfgoedkundig karakter.

Lees verder

Code oranje: rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden provincie Antwerpen

Sinds maandag 18 juli geldt code oranje in alle bossen en natuurgebieden in de provincie Antwerpen, dus ook in onze gemeente. Code oranje houdt in dat het in bossen en natuurgebieden 'droog en brandgevaarlijk' is. Hou daarom rekening met deze richtlijnen:

  • Er is hoog gevaar.
  • Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur.
  • Wees voorzichtig.
  • Rook niet in natuur- en bosgebieden.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in het gebied.
  • Vuur maken is verboden.
Lees verder