Doorgaan naar hoofdcontent

Politie: “Waardering motiveert!”

Politie
"Waardering motiveert!"
Op deze secretaressedag wordt Sigrid ook in de bloemetjes gezet door niemand minder dan haar dochter Shanna, juriste bij de Directie van het personeel (DRP), cel Beroepsrisico's.   Secretaresse, office manager, personal assistant … What's in a name? Wat houdt je functie in? Sigrid Collijns: "Zeg maar 'bestuursassistente'. Bij het Stressteam krijgt dit een heel specifieke invulling. Tijdens de...
Lees verder

Kijk Uit: De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet
Lees verder

Veilig Surfen : Hackers nemen telefoonnummers over
Helaas komt oplichting via de telefoon nog steeds vaak voor. Sommige nummers wekken wel argwaan, andere daarentegen worden als betrouwbaar beschouwd. "Velen van jullie melden ons (valse!) telefoontjes te ontvangen van organisaties als de Europese Unie, de FOD Financiën of de Federale Politie. En het nummer dat verschijnt, is een nummer dat begint met 0475 of 0477, waardoor de ontvanger er...
Lees verder

Een Geïntegreerde Politie die haar aanpak van onveiligheid vernieuwt, verbetert en verankert
Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) is de politionele vertaling van het geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, zoals vastgelegd in de Nationale Veiligheidsstrategie, de Kadernota Integrale Veiligheid en de beleidsverklaringen op federaal en regionaal niveau. De beide beleidsdocumenten werden door de Nationale Veiligheidsraad op 28 januari 2022 goedgekeurd. Waarna op 4 februari ook de...
Lees verder