Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 23 december 2021

Stad Tongeren: Bekendmaking Plan-MER windturbines Vlarem II

Bekendmaking Plan-MER windturbines Vlarem II
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) opgestart.
Lees verder

Ilse wint 250 euro met ambi.pas
Mevrouw Ilse Raedts uit Tongeren wint 250 euro met de ambi.pas. Zij wint 2.500 punten of 250 euro dankzij haar aankoop bij Intermezzo, Grote Markt te Tongeren.
Lees verder

Project 'Volkstuinen aan de Wijkstraat'
Het project 'Volkstuinen aan de Wijkstraat' heeft helaas geen prijs behaald binnen de wedstrijd 'Prima Plattelandsproject'. Dit project participeerde binnen het thema 'Samenwerking' en nam het op tegen 3 andere straffe kandidaten. Hoe dan ook, de stad Tongeren is super fier op haar project!
Lees verder

Nieuwe riolering en fietspaden Baversstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in 2022 een gedeelte van de Baversstraat (N758). Tussen de kruispunten met de Molenweg en de Hazelereik komen veilige fietspaden en een nieuwe rijweg. Rioolbeheerder Fluvius vernieuwt de riolering.
Lees verder

Vacatures bij de brandweer
De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg werft aan: administratief medewerker brandpreventie, beroepssergeant en een beroepskapitein.
Lees verder

Meldingsplicht onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen
Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Dit moet het mogelijk maken om na te gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn.
Lees verder