Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 19 december 2021

Gemeente Leopoldsbrug: Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-202...

Gemeente Leopoldsbrug
Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II
Om mogelijke effecten van voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Dit plan bevat de huidige sectorale...
Lees verder

In drie stappen naar betere ontsluiting Reigersvliet en omgeving
Het voormalige militaire kwartier Reigersvliet krijgt een nieuwe invulling met onder andere een nieuw recyclagepark, een nieuwe vrachtwagenparking en een gevangenis, maar ook ruimte voor KMO,...
Lees verder

Phishing: valse e-mailberichten in naam van gemeente
Opgelet! Er doet een phishingbericht - een vals e-mailbericht - de ronde waarin Siregar, een onbestaand advocaten- en gerechtsdeurwaardersbureau, een aanmaning tot betaling stuurt van een...
Lees verder