Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 21 december 2021

Beerse: GR 16/12/2021: Pandenbeleid - Hernieuwing regl. heffing ongeschikte en/of onbewoonb. woning/gebouw

GR 16/12/2021: Pandenbeleid - Hernieuwing regl. heffing ongeschikte en/of onbewoonb. woning/gebouw
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 16/12/2021: Pandenbeleid - Hernieuwing reglement inventarisatie en heffing verwaarlozing
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 16/12/2021: AVR op de politie van het wegverkeer - Wijk 't Suydt - Afkoppeling zware industrie
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 16/12/2021: Subsidiereglement ondersteuning socio-culturele gemeenschapsleven - aanpassing
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 16/12/2021: Subsidiereglement aanvullende subsidies wijkverenigingen - aanpassing berekening
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder