Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 15 oktober 2021

Stad Oudenburg: Heraanleg fietspaden en wegdek Eernegemsestraat

Heraanleg fietspaden en wegdek Eernegemsestraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen de fietspaden langs gewestwegen, waarbij het betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Dat moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren.

Ook in onze stad staan er werken op de planning. Vanaf maandag 18 oktober 2021 start de heraanleg van de fietspaden en asfaltherstel in de Eernegemsestraat en de Westkerkestraat (vanaf de Bourgognevaart tot huisnummer 216) op grondgebied Eernegem.
 
Alle betrokken inwoners ontvangen van het Agentschap Wegen en Verkeer een bewonersbrief met meer informatie. Je kan deze brief onderaan deze pagina nog eens nalezen.

Timing

De aannemer werkt voor dit project in twee fasen en werkt per kant van de straat. De voorziene einddatum van de werken ligt op 3 december 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verkeersmaatregelen

Verkeer is enkel mogelijk in beide richtingen van de Ovonde (ter hoogte van de kerk) tot aan de Eernegemsestraat 107.
 
Tijdens deze werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd richting Oudenburg. Vanuit het centrum van Eernegem kan je dus richting Westkerke/Oudenburg blijven rijden. Alle handelszaken blijven op die manier ook bereikbaar.

Het lokaal verkeer komende vanuit Westkerke kan Eernegem en Bekegem bereiken via de Zeeweg, het zwaar verkeer moet de omleiding volgen via Gistel – Zedelgemsesteenweg. Het kruispunt met de Bourgognestraat wordt afgesloten. 

Fietsers kunnen tijdens de werken in beide richting blijven passeren, ze worden over één kant van het fietspad gestuurd. Ook voetgangers kunnen langs de werfzone passeren.
 
De bussen van de lijnen 21 en 52 volgen een omleiding. Richting Eernegem worden de haltes 'Westkerke Pardoenstraat', 'Westkerke Eernegemstraat', 'Eernegem Bourgogne', 'Eernegem Brouwerij', 'Eernegem Constantinopel' en 'Eernegem Populierenlaan' niet bediend. De bussen van Eernegem richting Westkerke stoppen aan alle normale haltes. Meer informatie op delijn.be/routeplanner.

Vragen?

Alle info over deze werken vind je op www.wegenenverkeer.be/Oudenburg.

Lees verder

Heraanleg fietspaden en wegdek Westkerkestraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen de fietspaden langs gewestwegen, waarbij het betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Dat moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren.

Ook in onze stad staan er werken op de planning. Vanaf maandag 18 oktober 2021 start de heraanleg van de fietspaden en asfaltherstel in de Westkerkestraat (vanaf huisnummer 216 tot en met de Bourgognevaart).
 
Alle betrokken inwoners ontvangen van het Agentschap Wegen en Verkeer een bewonersbrief met meer informatie. Je kan deze brief onderaan deze pagina nog eens nalezen.

Timing

De aannemer werkt voor dit project in twee fasen en werkt per kant van de straat. De voorziene einddatum van de werken ligt op 3 december 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verkeersmaatregelen

Tijdens deze werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd richting Oudenburg. Vanuit het centrum van Eernegem kan je dus richting Westkerke/Oudenburg blijven rijden. Alle handelszaken blijven op die manier ook bereikbaar.

Het lokaal verkeer komende vanuit Westkerke kan Eernegem en Bekegem bereiken via de Zeeweg, het zwaar verkeer moet de omleiding volgen via Gistel – Zedelgemsesteenweg.

Fietsers kunnen tijdens de werken in beide richting blijven passeren, ze worden over één kant van het fietspad gestuurd. Ook voetgangers kunnen langs de werfzone passeren.

Vragen?

Alle info over deze werken vind je op www.wegenenverkeer.be/Oudenburg.

Lees verder

Nieuwe locatie vaccinatiecentrum
De komende maanden zullen de 65-plussers van Gistel, Ichtegem en Oudenburg hun derde prik tegen het coronavirus kunnen krijgen in een pand op het industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Inwoners van Torhout, Koekelare en Kortemark zullen dan weer terecht kunnen in Dienstenhuis Groenhove in Torhout. Dit werd zopas afgesproken in een overleg tussen de zes betrokken burgemeesters van de eerstelijnszone Houtland en Polder.

Daarmee liggen de nieuwe locaties van de twee vaccinatiecentra voor onze eerstelijnszone ook definitief vast. De oude locaties, De Mast en Zomerloos, konden niet opnieuw dienst doen als vaccinatiecentrum omdat deze zalen opnieuw volop gebruikt worden. Voor de keuze van de locaties golden dezelfde criteria als de vorige keer: de zaal moet voldoende groot zijn, de locatie vlot toegankelijk met voldoende parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een ander groot voordeel van de twee locaties is dat ze voor langere duur ingericht kunnen worden als vaccinatiecentrum. We kunnen dus makkelijk inspelen op het aantal prikken dat nog gezet moet worden.
 
Samen met alle partners mikken we daarom opnieuw op toegankelijkheid en nabijheid en kiezen we voor twee locaties. De positieve samenwerking met de zes lokale besturen kunnen we op deze manier verderzetten. De adressen van die nieuwe locaties zijn: Rochesterlaan 13 in Gistel en Bosdreef 5 in Torhout.

We kijken tevreden terug op de voorbije vaccinatieperiode. Alles verliep vlot dankzij de inzet van heel wat medewerkers en vrijwilligers. Dit leidde tot een hoge vaccinatiegraad. Corona is echter nog niet voorbij. Vandaar de beslissing van de hogere overheid om een derde prik te voorzien, te beginnen met de 65-plussers. Het is afwachten wat hierna nog zal komen. We hopen dat iedereen terug positief reageert op de oproep en zich meldt voor een derde prik! 

Niet iedereen raakt echter zomaar op eigen houtje in een vaccinatiecentrum, en al zeker niet als dat zich niet in de eigen gemeente bevindt. Daarom zullen er ook enkele flankerende maatregelen worden genomen aangezien het de bedoeling is dat mensen veilig, vlot en zoveel als mogelijk in het vaccinatiecentrum geraken. Deze worden in de komende weken verder uitgewerkt en gecommuniceerd naar de brede bevolking. Ook over de startdatum zullen we in de komende weken communiceren.

Alle 65-plussers zullen net als de vorige keer een brief toegestuurd krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid waar de nieuwe locatie opstaat. Ook het callcenter blijft bereikbaar.

We doen opnieuw een beroep op onze poule van vrijwilligers. De medewerkers van het vaccinatiecentrum zullen de nodige mensen contacteren.

Algemene informatie over vaccineren is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be.
Lees verder