Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 27 oktober 2021

Brussel: Openbare oproep. Standplaats voor paardenkoetsen in het Ter Kamerenbos

Openbare oproep. Standplaats voor paardenkoetsen in het Ter Kamerenbos

De standplaats wordt uitsluitend bij abonnement toegewezen, voor een periode van één jaar met ingang van 1 december 2021, stilzwijgend verlengbaar voor periodes van één jaar.

Kandidatuur?

Geïnteresseerden kunnen een volledige kandidatuur sturen naar:

  • Cel Commerciële Events van de Stad Brussel
    Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B
    1000 Brussel

Hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar het volgende adres:

Lees verder

Planning foodtrucks november 2021
Lees verder

Werken Adolphe Maxlaan

De kabels, buizen en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie (tv, telefonie, internet, aanleg van glasvezel) in de ondergrond worden vervangen. De werken vinden in verschillende fasen plaats. In elke fase wordt het voetpad deels opengelegd, parallel met de voorgevels.

  • van 18 oktober tot en met 5 november: Nieuwbrug, Bruidsstraat, Adolphe Maxlaan (tussen Nieuwbrug en De Brouckèreplein)
  • van 20 oktober tot en met 12 november: Adolphe Maxlaan (tot aan Nieuwbrug)
  • van 15 november tot en met 8 december: Adolphe Maxlaan

Lees verder