Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 23 september 2021

Stad Hamont-Achel: Stebo biedt gratis ondersteuning bij energetische renovatie in Hamont-Achelse buurten

Stebo biedt gratis ondersteuning bij energetische renovatie in Hamont-Achelse buurten

Hamont-Achel zet sterk in op de ondersteuning van burgers die hun woning energetisch willen renoveren. Hiervoor doet de stad beroep op de energieadviseurs van Stebo. Zij benaderen wijk per wijk de inwoners en begeleiden hen bij eventuele renovatieplannen.

De eerste buurten die aan de beurt komen, zijn de Zandhaag, Hitsveldlaan, Hooghaag, Klein Schuttersveld, Schuttersveld en Klein Hitsveld. De inwoners van deze buurten kregen begin september een persoonlijke uitnodiging in de bus voor een infosessie. Tijdens deze infosessies horen ze hoe Stebo hen kan ondersteunen bij een energetische renovatie, wat er mogelijk is, van welke premies en interessante financieringen ze gebruik kunnen maken...

Dienstverlening op maat

De buurtbewoners kunnen tijdens de infosessie een huisbezoek aanvragen. Tijdens dat huisbezoek kunnen ze hun plannen bespreken met een energieadviseur. Hij schrijft op basis hiervan een op maat gemaakt adviesrapport met daarin de aanbevelingen en mogelijkheden. Wanneer een bewoner één of meerdere renovatiemaatregelen wil uitvoeren, kan de energieadviseur ook offertes opvragen bij aannemers, controleert hij de werken en achteraf de facturen. Al deze dienstverlening is volledig gratis en vrijblijvend.

De infosessie in de wijk gaat door op donderdag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur op het pleintje aan Schuttersveld. Naderhand wordt er ook nog een webinar georganiseerd op dinsdagavond 5 oktober om 19.00 uur. Je kan je hiervoor inschrijven via www.hamont-achel.be/infosessie-wijkrenovatie tot en met donderdag 30 september 12.00 uur. Wie niet in deze wijk woont, maar wel renovatieplannen heeft, is natuurlijk ook altijd welkom op de infosessie of het webinar.

Woon- en energieloket

Wens je meer informatie over premies en voordelige financieringen? Dan kan je - op afspraak -terecht bij het woon- en energieloket op het stadhuis van Hamont-Achel. Stuur een mail naar monique@wonennoordlimburg.be om je afspraak vast te leggen. Meer informatie vind je op www.hamont-achel.be/woonloket.

Lees verder

Aanleg fietsstraten: scholen beperkt bereikbaar op 22 en 23 september

De stad Hamont-Achel streeft naar maximale verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen. Daarom heeft het stadsbestuur besloten om fietsstraten aan te leggen in de Hamont-Achelse schoolomgevingen. Op woensdag 22 en donderdag 23 september worden in de straten rond De Robbert, De Achellier en De Geluksvogel de nodige werken uitgevoerd.

De fietsstraten worden voorzien van brede rode markeringen. Daarnaast wordt ook de nodige signalisatie aangebracht. Deze werken kunnen enige hinder opleveren in de omgeving van de scholen. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd.

De Robbert

De straten in de omgeving van De Robbert worden als eerste onder handen genomen. Hier starten de werken op woensdag 22 september om 07.30 uur. Men schat dat deze zullen duren tot 16.00 uur.

Van 07.30 tot 13.00 uur:

 • parkeren kan enkel bij de Posthoorn of het marktplein;
 • de Kloosterstraat is bereikbaar via Wal en Kleuterstraat;
 • Sleutjes, Vlasstraat en Groenstraat zijn volledig afgesloten ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat;
 • voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.

Van 13.00 tot 16.00 uur:

 • kruispunt Wal en Kloosterstraat is afgesloten;
 • kruispunt Groenstraat en Kleuterstraat is afgesloten;
 • kruispunt Vlasstraat en Kloosterstraat is afgesloten;
 • voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.

De Achellier
De werken in de omgeving van De Achellier starten op donderdag 23 september om 07.30 uur en duren tot ongeveer 13.00 uur. De volledige omgeving van de school (Grevenbroekstraat, Pastoor Bungenerslaan, Koekoeksweg en Michielsplein) is op dat moment niet toegankelijk.

Van 07.30 tot 13.00 uur:

 • de parking van het Michielsplein blijft bereikbaar via de kant van de krantenwinkel;
 • de Kruising van de Generaal Dempseylaan en de Pastoor Bungenerslaan (ter hoogte van de fanfarezaal) zal de hele voormiddag afgesloten zijn;
 • voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.

De Geluksvogel

Donderdag 23 september vanaf 12.00 uur is de schoolomgeving van De Geluksvogel aan de beurt. In overleg met de schooldirectie is er afgesproken dat de schoolpoort langs het Koleneind gebruikt zal worden.

Van 12.00 tot 16.00 uur:

 • school niet toegankelijk via de Deken Dolstraat, enkel via Koleneind;
 • kruispunt Deken Dolsstraat en Abdijstraat is afgesloten;
 • kruispunt Pastoor Lemmensstraat en Brouwersstraat is afgesloten;
 • parkeren langs het Koleneind en de Ruiterstraat;
 • voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.
Lees verder

Proefopstellingen aan grensovergang verlengd tot 1 november

In oktober 2020 werden er tijdelijke tractorsluizen aangelegd op de drie grensovergangen van Hamont-Achel. Dit om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en het sluipverkeer tegen te gaan. Oorspronkelijk zou de evaluatieperiode van deze tractorsluizen lopen tot 1 oktober, maar door de afwezigheid van verkeerstellers de afgelopen weken heeft het stadsbestuur beslist de evaluatieperiode te verlengen met één maand.

Voor de verkeerstellingen deed de stad in eerste instantie beroep op verkeerstellers van Provincie Limburg. Omdat deze tellers niet voor de volledige duur van de proefopstellingen beschikbaar waren, heeft de stad zelf vier verkeerstellers aangekocht. Deze zijn recent geleverd waardoor de tellingen intussen hervat zijn.

Ook de versoepelde coronamaatregelen spelen een belangrijke rol in het verlengen van de proefopstellingen. Het verkeer is de afgelopen periode namelijk sterk toegenomen. Deze nieuwe tellingen zullen dan ook een realistischer beeld opleveren op basis waarvan de  definitieve beslissing over de proefopstellingen genomen zal worden.

Bekendmaking meetresultaten

Op maandag 27 september organiseert de stad een infosessie waarbij de voorlopige meetresultaten bekend worden gemaakt. Alle Hamont-Achelaren zijn welkom om deze infosessie te volgen in De Posthoorn om 19.00 uur. Gelieve je bij aanwezigheid in te schrijven via www.hamont-achel.be/infosessie-grensovergangen voor 27 september 12.00 uur.

Lees verder

Vernieuwing rijweg en aanleg fietssuggestiestroken aan Stadswaag vanaf maandag 27 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt volgende week de rijweg aan de Stadswaag (N76) in het centrum van Hamont, tussen de Groenstraat en de aansluiting met Burg/Bosstraat (N71). Het gaat om een zone van zo'n 200 meter. De rijweg krijgt een nieuwe toplaag asfalt met daarop fietssuggestiestroken. Dat moet het comfort en de veiligheid voor fietser en automobilist verhogen. De vernieuwing gebeurt per rijrichting en duurt ongeveer een week. In de werfzone op Stadswaag geldt eenrichtingsverkeer.  

Meer veiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Eerst wordt de toplaag afgefreesd en de betonstraatstenen van de fietssuggestiestroken opgebroken. Vervolgens komt er een nieuwe toplaag asfalt over de hele breedte van de weg, waarop okerkleurige fietssuggestiestroken worden aangebracht. Fietssuggestiestroken zijn geen echte fietspaden; ze suggereren een plaats voor de fietser op de rijweg. Gemotoriseerd verkeer mag erover rijden. Een fietser kan, zoals altijd binnen de bebouwde kom, worden voorbijgestoken wanneer er minimaal 1 meter zijdelingse afstand gehouden kan worden.

Op korte termijn zal Agentschap Wegen en Verkeer ook verderop de N76 fietssuggestiestroken aanbrengen, tot aan de Erkstraat, waar al conforme fietspaden liggen.

Minder hinder door gefaseerde werken

De werken worden uitgevoerd vanaf maandag 27 september en zullen ongeveer een week duren. De uitvoering gebeurt in twee fases: elke rijrichting wordt om beurt vernieuwd. In de eerste fase starten we aan de kant van het stadhuis (rijstrook richting het centrum).

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen:

 • Op de langsparkeerstroken in Stadswaag geldt een parkeerverbod in de werfzone.
 • Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen langs de werken, via de parkeerstrook.
 • Op Stadswaag, tussen Burg/Bosstraat en de Groenstraat, is er per fase slechts één rijstrook beschikbaar. De beschikbare rijstrook bepaalt de rijrichting.
 • Doorgaand verkeer van en naar Neerpelt, Bocholt en Budel, dat normaal via Hamont-centrum rijdt, volgt een omleiding.
 • Zijstraten Stad en Woonerf zijn niet of beperkt bereikbaar via Stadswaag, maar blijven bereikbaar via de andere zijde.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/hamont-achel  

Lees verder