Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 21 augustus 2021

Gemeente Asse: Terinzagelegging kennisgeving plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Ma...

Gemeente Asse
Terinzagelegging kennisgeving plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027
Het bestuur maakt ter uitvoering van art. 7 van het plan-MER besluit van 12.10.2007, bekend dat het Departement Landbouw en Visserij de procedure heeft opgestart voor het opstellen van plan-MER voor...
Lees verder

Inname openbare weg: rioolaansluitingen Steenweg 43
Naar aanleiding van de rioolaansluitingen t.h.v. Steenweg 43 van 23 t.e.m. 27 augustus 2021 wordt de rijstrook in de richting van Brussel afgesloten. Er geldt eenrichtingsverkeer tussen Kattestraat...
Lees verder

Inname openbare werken: nutswerken Lepperstraat
N.a.v. nutswerken in de Lepperstraat, Broekstraat en Lierput worden van 23 augustus t.e.m. 29 september een aantal verkeersmaatregelen genomen.
Lees verder

Onderbreking watertoevoer 20 augustus
Farys laat weten dat er op 20 augustus tussen 08.00 tot 16.00 uur 1 uur geen leidingwater zal zijn in Brusselsesteenweg 673-693 (oneven nummers).
Lees verder

Fase 3: verkeersmaatregelen n.a.v werken Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat
Op 16 augustus, na het bouwverlof, start fase 3 van de werken op de N9. De verkeerssituatie blijft grotendeels dezelfde.
Lees verder

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen'
OVAM organiseert van 16.08.2021 tot en met 15.10.2021 een openbaar onderzoek voor het ontwerp-beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen'.
Lees verder

Inname openbare weg: vervangen ramen Nieuwstraat 15-17
N.a.v. de vervanging van de ramen van het gebouw gelegen te Nieuwstraat 15-17 wordt van 16 t.e.m. 31 augustus en van 13 t.e.m. 17 september in de Nieuwstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen...
Lees verder

Onderbreking watertoevoer 19 augustus
Farys laat weten dat er op 19 augustus van 08.00 tot 16.00 uur geen leidingwater is in Bloklaan 1-21 (oneven nummers) en Sint Martinusstraat 3-6.
Lees verder

Maatregelen n.a.v. werken in Asse-centrum
Momenteel zorgen werken in de Nieuwstraat voor stilstaand verkeer aan kruispunt Boekfos met N9/Weversstraat en soms uitlopend tot nabij de gemeentegrens met Ternat omdat verkeer dat Boekfos uit wil...
Lees verder