Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 15 juli 2021

Retie: Vlaams Rampenfonds: Ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020

Vlaams Rampenfonds: Ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020
Sinds 13 juli 2021 kan je een tegemoetkoming aanvragen als je schade hebt geleden door de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020. Je kan een aanvraag indienen tot 31 oktober 2021.
Lees verder

Krijg het woord over verkeersveiligheid via 'all-for-zero.be'
De laatste 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in ons land van 1500 verkeersdoden in 2001 naar 640 doden in 2019. Om het aantal ongevallen en het aantal recidivisten in ons land verder te laten dalen, moeten we met zijn allen inspanningen blijven leveren!
Lees verder

Afvalophaling PMD en GFT op 15 juli in Vlierdreef en ter hoogte van werken in Schoonbroek
In de Vlierdreef kon de afvalophaalwagen vanmorgen niet langs omwille van een omgevallen boom. De Groendienst maakt de weg nu vrij, de ophaalwagen komt deze namiddag opnieuw langs. Omwille van wateroverlast t.h.v. de werken in Schoonbroek, komt de ophaalwagen pas langs tijdens de volgende ronde.
Lees verder

E-loket wateronttrekkingen VMM
Om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is in de nabije toekomst een melding vereist. Om dit vlot te laten verlopen, is er nu een nieuw e-loket wateronttrekkingen.
Lees verder