Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 29 juni 2021

Beerse: GR 24/06/21:Ondersteuning verenigingen -Wijziging subsidiereglement in kader van corona

GR 24/06/21:Ondersteuning verenigingen -Wijziging subsidiereglement in kader van corona
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 24/06/21:Retributiereglement - Gebruik gemeentelijke lokalen voor kamp in schoolvakanties
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

29/06/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Speelstraat Daliastraat
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

29/06/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Speelstraat Kardinaal Cardijnlaan
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

29/06/2021: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Rommelmarkt Rocky Events
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder