Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 20 april 2021

Stad Oudenburg: Update COVID-19 - Overlegcomité 14 april 2021

Update COVID-19 - Overlegcomité 14 april 2021
Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Daarnaast stelt het Comité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op basis van deze vaststellingen werden vandaag beslissingen genomen om stap voor stap een einde te maken aan de paaspauze.

Heropening scholen 

Na het einde van de paasvakantie worden de lessen hervat op 19 april 2021, volgens het regime van voor de paaspauze. Dit wil zeggen:
 • kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor 'leren en werken': voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus;
 • Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingcijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei 2021 opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april 2021. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen + uitbreiding buitenbubbel

Op 26 april 2021 eindigt de paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei 2021, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 
 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 
De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei 2021 mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Er wordt vastgesteld dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van jezelf en je naasten door je te laten vaccineren. 


 
Overlegcomité 14 april 2021
Lees verder

1000 uren buiten spelen
De vrijetijdsdiensten dagen de kinderen van Oudenburg uit om 1000 uren buiten te spelen! Speel zoveel mogelijk buiten en kleur je bolletjes om een leuke tekening te creeëren.

Ook dit jaar kan de Buitenspeeldag helaas niet doorgaan. De Buitenspeeldag in Oudenburg trekt jaarlijks gemiddeld 400 kinderen om tussen 13.30 en 16.30 uur samen buiten te ravotten op een wijkspeelplein in Oudenburg dat voorzien is van tal van activiteiten en animatie.  Aangezien de maatregelen het nog niet toelaten om massaal veel volk toe te laten op één plaats, dagen de vrijetijdsdiensten van Oudenburg alle kinderen uit om massaal buiten te spelen. We willen dit evenement natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Lukt het om tegen de Buitenspeeldag van 2022 1000 uren buiten te spelen?
Voor elk uur dat je buiten gespeeld hebt, kleur je één bolletje van de 1000 bollen in. In de legende kies je je eigen kleur voor een uur buiten spelen met  vrienden, op een wijkspeelplein, in de natuur, ... Op die manier kan je proberen een leuke kunstwerkje te maken.

Volgend jaar kunnen de kinderen hun eigen kaart meebrengen naar de Buitenspeeldag en worden deze uitgehangen. Op het einde van de dag worden er 10 buitenspeelhelden geloot die een buitenspeelpakket winnen.
 
1000 uren buiten spelen
Lees verder

Vaccinatiecentra van Gistel en Torhout stappen in op Q-Vax reservelijst
De vaccinatiecentra van Eerstelijnszone Houtland en Polder schakelen over op de Qvax-reservelijst, de elektronische reservelijst van de federale overheid.
Omdat sommige mensen niet komen opdagen voor hun geplande vaccinatie of omdat er door andere omstandigheden opeens nog vaccins beschikbaar zijn in de vaccinatiecentra, werd er door de federale overheid een algemene elektronische reservelijst in het leven geroepen: Qvax. Via Qvax kun je online aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

De vaccinatiecentra in Gistel en Torhout werkten al met een eigen reservelijst voor 65-plussers. Daar worden nu geen nieuwe inschrijvingen meer aan toegevoegd. Ben je al ingeschreven op de bestaande lijst voor 65-plussers? Geen probleem, je blijft op deze lijst staan en je wordt als eerste reserve opgeroepen. Eens die reservelijst is uitgeput, wordt er overgeschakeld naar Qvax.

Via dit systeem kan het vaccinatiecentrum vrijgekomen vaccinatieplaatsen snel doorgeven aan mensen die de hoogste prioriteit hebben. Hierbij wordt steeds de volgorde gerespecteerd die werd vastgelegd door de federale overheid. Momenteel zijn dat 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. Als dertiger bijvoorbeeld, kom je dus pas aan de beurt als er binnen jouw leeftijdsgroep gestart wordt met vaccineren.

Hoe werkt QVAX?

 1. Surf naar http://www.qvax.be/. Opgelet: heb je al een uitnodiging ontvangen? Schrijf je dan niet in op de reservelijst, maar bevestig of wijzig de afspraken op jouw uitnodiging
 2. Duid aan op welke dagen en uren je beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te komen. Je engageert je dat je daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten.
 3. Je wordt opgeroepen via sms en/of e-mail. Bevestig de afspraak snel en ga dan pas naar het vaccinatiecentrum. Als je niet op tijd reageert, heb je jouw kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen. Jouw inschrijving op de reservelijst vervalt dan.
Lees verder