Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 8 maart 2021

Lummen: Asfaltering Kanaalstraat vanaf 03/03/2021

Asfaltering Kanaalstraat vanaf 03/03/2021
Van 03/03/2021 tot 05/03/2021 zullen asfalteringswerken worden uitgevoerd in de Kanaalstraat.
Lees verder

Paassportkampen
* Crea-activiteitenkamp Een veelzijdig programma vol creatieve en bewegingsmomenten waarin de kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken. De begeleiding bestaat uit gediplomeerde lesgevers....
Lees verder

Plaatsen digitale infoborden
Op 16-17/3 en 26-27/3 zullen digitale infoborden geplaatst worden op diverse locaties in Lummen.
Lees verder

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen)'
De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP 'Leidingstraat Anwerpen-Ruhr (Geleen)'. Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke...
Lees verder

Zomersportkampen en speelpleinwerking 2021
Hou je vast, want deze zomervakantie organiseren de sportdienst en de dienst vrije tijd opnieuw een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Het gevarieerde programma vult de hele...
Lees verder

Triple P: Cursus voor positief opvoeden
Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden.
Lees verder