Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 25 februari 2021

Gemeente Mol: Negatief advies voor vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen

Negatief advies voor vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen

Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de realisatie van een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. Het negatieve advies is gebaseerd op een eigen analyse van het aanvraagdossier van Luminus. De honderden bezwaarschriften tegen het project die we de afgelopen weken ontvingen, vragen om verdere inhoudelijke studie. Finaal beslist evenwel niet het gemeentebestuur over dit project, maar ligt de bevoegdheid bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Lees verder

"Samen tijd kopen tot vaccins hun werk doen"

Tijdens het medisch coördinatieoverleg van donderdag 25 februari bespraken we verschillende signalen die aangeven welke richting het de komende weken mogelijk uitgaat met de ziekenhuisopnames en besmettingscijfers. Niets is momenteel zeker voor de toekomst, zoals altijd in deze crisis.

Op dit moment mogen we voor onze gemeente gelukkig spreken van bijzonder fraaie cijfers. Jammer genoeg zien we meer en meer signalen die waarschuwen voor overdreven optimisme.

  • In vergelijking met twee weken geleden verdubbelde het aantal ziekenhuisopnames.
  • Daarnaast zien we in meer testen een virusvariant opduiken, wat mogelijk leidt tot een verdere verhoging van het besmettingsrisico (en dus een versnelling van de besmettingscijfers).
  • De hoge besmettingscijfers in steden als Gent en Antwerpen baren ons zorgen, gezien de vele Molse studenten die wekelijks heen en weer pendelen. In de loop van september stelden we via het lokaal contactonderzoek vast – en deelden we dit ook mee in onze wekelijkse co√∂rdinatieverslagen – dat dit leidt tot verhoogde besmettingsrisico's. We hebben bijzonder veel begrip voor de moeilijke en mentaal belastende situatie waarin studenten zich momenteel bevinden. Toch vragen we hen om de komende weken uiterst voorzichtig te blijven.

Door nog even 'tijd te kopen' en voorzichtig te blijven, kunnen we samen een derde golf voorkomen. Alle medewerkers en vrijwilligers van ons vaccinatiecentrum op site De Zwaan staan klaar om – eens geleverd – de vaccins zo snel mogelijk toe te dienen. De vaccins vormen ons belangrijkste  strijdmiddel om zo snel mogelijk terug te keren naar ons normale leven.

Lees verder

Werken kruispunt Langestraat – Balen-Neetlaan - Congostraat vanaf 2 maart

Vanaf dinsdag 2 maart worden in opdracht van het gemeentebestuur van Balen herstellingswerken uitgevoerd aan het verhoogd kruispunt Langestraat – Balen-Neetlaan – Congostraat. De zijstraten worden ter hoogte van het kruispunt volledig afgesloten voor vermoedelijk drie weken. De bewoners kunnen omrijden via de omliggende straten. Er wordt een doorgang voor fietsers voorzien ter hoogte van het kruispunt. Voor het doorgaand verkeer op de Balen-Neetlaan geldt tijdens de werken beurtelings verkeer.

Lees verder

Nieuwe verkaveling in Wezel krijgt naam 'Tussenstraat'

Tussen de Ringlaan en de Keiheuvelstraat in Wezel komt een nieuwe verkaveling. De Koepel van het Mols Cultuurbeleid adviseerde om de nieuwe straat de naam 'Tussenstraat' te geven. De gemeenteraad gaf in de zitting van 22 februari hierover definitieve goedkeuring. 'Tussenstraat' verwijst naar de locatie van de verkaveling gelegen 'tussen' de Ringlaan en de Keiheuvelstraat.

Lees verder