Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 6 januari 2021

Stad Oudenburg: Verkoop hotelvleugel Abdijhoeve

Verkoop hotelvleugel Abdijhoeve
In de Abdijhoeve waren tot 2012 een hotel en een brasserie gevestigd. Sindsdien staat het gebouw leeg. De stad Oudenburg heeft de Abdijhoeve aangekocht in 2015. Het stadsbestuur wenst de site van de Abdijhoeve nieuw leven in te blazen. De verkoop van het oude hotelgedeelte kadert in de vernieuwing van deze site.

Het gedeelte waar vroeger de brasserie gevestigd was, wordt momenteel door de stad volledig gerestaureerd. Het is de bedoeling dat zich daar twee nieuwe horecazaken zullen vestigen. Er werden hiervoor twee concessies toegewezen, enerzijds voor een koffiehuis/tearoom en anderzijds voor een bistro/brasserie. De stad wenst nu ook het vroegere hotelgedeelte (357,40 m²) van de Abdijhoeve te vervreemden. De totale grootte van het perceel dat zal worden afgesplitst en verkocht bedraagt 500 m².  Het deel van het vroegere hotel waar voorheen het zwembad gevestigd was, wordt niet mee verkocht. De nieuwe bestemming van dit gedeelte moet nog worden bepaald. Dit zal gebeuren in het kader van een breed onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het historische centrum van de stad. 

Het stadsbestuur wenst het pand niet zonder meer te verkopen aan de hoogste bieder. De verkoop zal worden toegewezen op basis van twee criteria: enerzijds de prijs en anderzijds de beoordeling van de voorgestelde functie. Ge├»nteresseerde kopers dienen dus een dossier in te dienen dat zowel de vermelding van het bod omvat, als een omschrijving van de functie die de kandidaat in het pand wenst te vestigen. 

Het pand werd geschat op 495.000 euro. Het bod dient dus minstens gelijk te zijn aan de geschatte waarde. Daarnaast moet de kandidaat beschrijven welke functie in het pand zal gevestigd worden. Het onroerend goed en de site lenen zich perfect tot het vestigen van een kantoor en/of een vrij beroep. Volgende voorstellen worden niet in aanmerking genomen: horeca-uitbating, een functie die het neutraal karakter van de stad kan verstoren (politieke of religieuze functies), functies die kunnen indruisen tegen de goede naam van de stad en functies die voor overlast kunnen zorgen. 

Alle informatie met betrekking tot de verkoop is gebundeld in een lastenboek dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2020. Het lastenboek kan je hieronder downloaden. 

Lees verder

Maak je knuffels de moeite waard!
De kerstvakantie is begonnen, maar helaas neemt het virus geen vakantie. Ook niet tijdens de feestdagen. Het is meer dan ooit nodig de maatregelen vol te houden om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarom lanceren we, samen met verschillende andere Vlaamse gemeenten, een knuffelcampagne. We moeten onze knuffels, tijdens de schaarse momenten waarop we elkaar wel kunnen vastpakken, 100% de moeite waard maken.

Houd vol

COVID-19 blijft inwerken op ons persoonlijk en sociaal leven. De verwachting is dat dit nog een tijd zal aanhouden, ook al worden vaccins in het vooruitzicht gesteld. De winterse periode die voor de deur staat, met donkere dagen en feestdagen in het verschiet, maakt het er niet eenvoudiger op. Het komt er dus op aan vol te houden.
 
Geniet van de eindejaarsperiode, maar houd het veilig! Help de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan door je te blijven houden aan de 6 gouden regels.
 
  • Was of ontsmet regelmatig je handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje. Gooi het onmiddellijk weg in de vuilnisbak na gebruik.
  • Houd steeds 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je de afstand niet bewaren? Maak dan de reflex en zet je mondmasker op! Meer informatie over hoe je correct je mondmasker draagt, wast, op- en afzet vind je op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker.
  • Beperk je nauwe contacten. Nauwe contacten zijn mensen die je een knuffel of kus geeft en waarbij je de sociale afstand dus niet hoeft te respecteren. Houd je aan de regel: 1 knuffelcontact per persoon (alleenstaanden mogen 2 knuffelcontacten hebben).
  • Doe je activiteiten liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte. Je mag maximaal samenkomen met 4 personen buiten.
  • Let extra goed op bij kwetsbare mensen. Denk maar aan 65-plussers, ernstig zieke mensen of mensen met een onderliggende aandoening. Draag zeker je mondmasker en hou voldoende afstand van elkaar.
  • Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Elk huishouden mag slechts 1 knuffelcontact thuis ontvangen. Alleenstaanden mogen enkel op Kerstavond of Kerstdag een uitzondering maken en hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen.
 
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur 's morgens blijft van kracht. Er is ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.
 

Maak je knuffels, tijdens de schaarse momenten waarop het kan, 100% de moeite waard!

Lees verder

Vaccinaties in WZC Riethove op 11 januari
In woonzorgcentrum Riethove zullen op maandag 11 januari 2021 alle 83 bewoners het COVID-19-vaccin krijgen.
We zijn opgelucht met de bevestiging van het Agentschap dat de bewoners van WZC Riethove aanstaande maandag reeds gevaccineerd kunnen worden. Bovendien werd voor alle bewoners een toestemming tot vaccinatie verkregen.

Tot op vandaag slaagde het team van WZC Riethove in Oudenburg er in om het virus uit het woonzorgcentrum te houden. De start van de vaccinaties betekent voor het woonzorgcentrum goed nieuws. Mede dankzij de continue alertheid en de grote inzet van het ganse team kenden we tot op heden nog geen besmettingen onder de bewoners. We zijn er ons van bewust dat het risico op besmetting hoog blijft, zeker na de eerste vaccinatie, en blijven dan ook inzetten op het naleven van strikte maatregelen. Pas na de tweede vaccinatie, die vermoedelijk op 1 februari 2021 zal plaatsvinden, kunnen we een versoepeling van de contactmogelijkheden overwegen. We hopen ook snel de planning te kunnen krijgen voor de vaccinatie van onze personeelsleden.

De eerste vaccinaties in onze stad zijn een hoopgevend signaal dat we in 2021 terug naar normale situaties kunnen gaan. De komende weken en maanden blijft het natuurlijk wel belangrijk om uiterst alert te zijn en onze maatregelen steeds adequaat aan te houden. Het afgelopen jaar hebben we steeds vroeg ingegrepen, dit zullen we ook blijven doen. 
Lees verder