Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 16 december 2020

Gemeente Mol: Heilig Hartziekenhuis schenkt 24.000 euro Molse Kadokes aan personeel

Heilig Hartziekenhuis schenkt 24.000 euro Molse Kadokes aan personeel

Om alle medewerkers te bedanken voor alle bovenmenselijke inspanningen het laatste jaar, bedankt het Heilig Hartziekenhuis Mol hen met een lokaal cadeautje. Elk personeelslid ontvangt een Mols Kadoke van 30 euro. Met 800 medewerkers is dit goed voor 24.000 euro aan lokaal shopplezier! Van dit bedrag neemt het gemeentebestuur 10% voor zijn rekening. Ook andere werkgevers kunnen hiervan profiteren. Het ziekenhuis kiest bewust voor een lokale bon om onze lokale economie te ondersteunen. Twee prachtige vliegen in één klap!

Lees verder

Burgemeester en handelaars doen een oproep om lokaal te kopen via filmpje

Onze burgemeester Wim Caeyers en de Molse handelaars publiceren een filmpje om shoppers te overtuigen lokaal te kopen. De steun van de shoppers is voor hen in deze moeilijke periode belangrijker dan ooit. In het filmpje maken de handelaars duidelijk dat ze nog steeds voor jou klaarstaan en het hoofd niet laten hangen. Ondanks de verplichte sluitingen en de strenge maatregelen waar zij de voorbije maanden aan moesten voldoen, bruist het ondernemingsleven nog steeds in MooiMol!

Lees verder

Geen Nieuwjaars- en Driekoningenzingen, huis-aan-huisactiviteiten verboden

Op dinsdag 15 december vaardigde de gouverneur een provinciaal verbod uit op huis-aan-huis zingen voor het nieuwe jaar. Het verbod geldt tot en met 15 januari. Jammer genoeg betekent dit dat het Nieuwjaars- en Driekoningenzingen dit jaar niet doorgaat. Ook het aanbieden of aannemen van traktaties bij huis-aan-huisactiviteiten is verboden. Dit verbod is een gevolg van de strenge coronamaatregelen en nodig om het aantal besmettingen te beperken.

Lees verder

BOB-campagne ook in Mol: extra alcoholcontroles in einde- en nieuwjaarsperiode

Ook tijdens deze einde- en nieuwjaarsperiode organiseert de politiezone Balen – Dessel – Mol extra alcoholcontroles. De controles passen binnen de nationale BOB-campagne die loopt van 11 december tot en met 25 januari.

Lees verder