Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 14 december 2020

Gemeente Mol: Gemeentebestuur betreurt foute informatie vanuit woonzorgcentrum Hemelrijck

Gemeentebestuur betreurt foute informatie vanuit woonzorgcentrum Hemelrijck

Het gemeentebestuur ontving bij het opvragen van informatie de verkeerde gegevens van de directie van woonzorgcentrum Hemelrijck over de omstandigheden waarin de sinterklaasactiviteit plaatsvond. We betreuren dit ten zeerste. Als gemeentebestuur willen wij een zo genuanceerd en correct mogelijk verhaal naar onze inwoners brengen. Na ontvangst en bekijken van meerdere foto's, moeten wij vaststellen dat dit veel verder gaat dan een inschattingsfout en er eerder spraken is van een totaal onverantwoorde organisatie. Woonzorgcentrum Hemelrijck van de groep Armonea heeft Sinterklaas ontvangen zonder dit vooraf af te toetsen met de crisiscel. Het gemeentebestuur zou deze actie nooit goedgekeurd hebben als we op voorhand waren geïnformeerd. We betreuren dat we niet meteen de correcte en nodige informatie ontvangen die gevraagd werd tijdens overleg met de directie.

Lees verder

"Sinterklaas in Hemelrijck is inschattingsfout van woonzorgcentrum"

De gemeentelijke crisiscel evalueert de beslissing van woonzorgcentrum Hemelrijck om in deze coronatijden een Sinterklaasactiviteit te organiseren als een inschattingsfout. De activiteit was vooraf niet afgestemd met de crisiscel, anders had er een negatief advies gevolgd.

Lees verder

Stand van zaken en verdere aanpak virusuitbraak in woonzorgcentrum Hemelrijck

Tijdens een extra videovergadering op zondagmiddag 13 december heeft de gemeentelijke crisiscel de verdere aanpak van de corona-uitbraak in woonzorgcentrum Hemelrijck besproken met de directie en de verantwoordelijke CRA-arts*. Ook een delegatie van het Rode Kruis (afdeling Mol) nam deel aan de vergadering. Naast het oplijsten van de actuele stand van zaken werden verder afspraken gemaakt omtrent de medische opvolging van de bewoners, psychologische ondersteuning van de zorgmedewerkers, de communicatie naar de familieleden en de toekomstige teststrategie voor het woonzorgcentrum.

Lees verder

Start aanmeldingsperiode scholen voor voorrangsgroep: maandag 4 januari

De eerste aanmeldingsperiode voor het aanmeldingssysteem van de kleuter- en lagere scholen voor het schooljaar 2021-2022 start op maandag 4 januari 9 uur en loopt tot maandag 18 januari 12 uur. Ouders met een kind geboren in 2019 of ouders die een andere school kiezen voor hun kind én al oudere kinderen op school hebben, melden zich aan. Ook ouders die op een school werken, doen het nodige tijdens deze eerste aanmeldingsperiode. Het aanmelden gebeurt via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Lees verder