Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 21 december 2020

Beerse: GR 17/12/2020: Belastingreglement - inzameling en verwerking van afval in DIFTAR-systeem 2021-2025

GR 17/12/2020: Belastingreglement - inzameling en verwerking van afval in DIFTAR-systeem 2021-2025
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 17/12/20: Retributieregl - Huishoud. afvalstoffen en vergelijkb. bedrijfsafvalstoffen 2020-2026
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 17/12/20: Retributieregl - Toegangsgelden sportinfrastructuur: gemeentelijke visputten
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 17/12/20: Subsidieregl. Ondersteuning socio-culturele gemeenschapsleven - afwijking o.w.v. corona
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 17/12/20: Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel: evaluatie decretale graden
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder