Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 12 november 2020

KU Leuven: Hervorming van schenk- en erfbelasting

Hervorming van schenk- en erfbelasting
Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen. Deze techniek levert zowel voor het goede doel als voor de andere erfgenamen een voordeel op. De Vlaamse Regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de erfbelasting op het duolegaat hervormt. Het duolegaat wordt niet afgeschaft, maar als het Vlaams Parlement het voorstel ongewijzigd goedkeurt, zal deze techniek bij overlijden van de testator vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer opleveren.
Lees verder

Samen Altijd Warmer: Leuvense fundraising campagne
December is de maand bij uitstek om fondsen te werven voor een goed doel. Dit jaar heeft de Warmste Week echter de focus verlegd van fundraising naar vrijwilligerswerk, waardoor vele goede doelen inkomsten mislopen. De Leuvense campagne 'Samen Altijd Warmer' wil nu een alternatief bieden. Ook de fondsen van KU Leuven kunnen daaraan meedoen.
Lees verder

Authorisations to enter, publish, and consult events
Lees verder

Sociologie
Lees verder

Transdisciplinary Insights
Lees verder