Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 10 november 2020

Gemeente Mol: Professionele fotografen steunen Molse winkels en horecazaken

Professionele fotografen steunen Molse winkels en horecazaken

Heb jij als Molse  ondernemer ook nood aan sterke foto's voor op je website, Facebookpagina, Instagram,…? Aantrekkelijke foto's zijn onmisbaar voor een handelaar tijdens deze coronacrisis. Er staan maar liefst 30 professionele fotografen uit de regio tegen een spotprijs voor je klaar!  Schrijf je voor maandag 16 november in op www.gemeentemol.be/fotoshandelszaak. De fotografen maken ruimte voor maar liefst 340 fotosessies in totaal. De fotograaf wordt per loting aan de handelaar toegewezen.

Lees verder

Uitstel tot juni 2021 voor nieuwe parkeertarieven en -zones in het Centrum

Het college van burgemeester en schepenen stelt de invoering van nieuwe parkeertarieven en -zones in het Centrum uit naar juni 2021. De coronacrisis – waarbij ook onze centrumhandelaars bijzonder zwaar getroffen worden - ligt aan de basis van deze beleidsbeslissing. Normaal was de invoering van nieuwe tarieven en aangepaste zonering voorzien voor juni 2020 en vervolgens januari 2021. Ook na de beoogde tariefaanpassing blijft Mol tot de goedkoopste parkeergemeentes behoren in vergelijking met gelijkaardige handelscentra. Het dubbele uitstel geldt niet voor het vervangen van onze oude parkeerautomaten. Deze geplande investering gaat wel door begin 2021. Door het stijgende succes van de parkeerapps verminderen we het aantal betaalautomaten.

Lees verder

Snelheidsverlaging Molderdijk tussen Markt en Zuiderring: 70 km wordt 50 km

De gemeenteraad geeft positief advies aan de voorgestelde snelheidsverlaging op de Molderdijk, gedeelte tussen Kleinendijk en Vogelzangstraat. Het gemeentebestuur wil zo de verkeersveiligheid op deze drukke toegangsweg naar het Centrum verbeteren. De maatregel gaat in vanaf het moment dat de nieuwe verkeersborden er staan. Op het gedeelte tussen de Markt en de Kleinendijk (bebouwde kom) geldt al een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Lees verder

Dynamisch eenrichtingsverkeer in Lichte Hoeve definitief goedgekeurd

Op maandag 9 november keurde de gemeenteraad het eenrichtingsverkeer in Lichte Hoeve - ter hoogte van de school van Ginderbuiten - definitief goed. De verplichte rijrichting geldt op schooldagen, van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16 uur en op woensdagen van 8 tot 12.45 uur. In het weekend en tijdens schoolvakanties vervalt het eenrichtingsverkeer. Aanvullend keurde de gemeenteraad de dynamische regeling van het eenrichtingsverkeer goed. Dit betekent dat een elektronisch verkeersbord het eenrichtingsverkeer uitsluitend oplegt in deze tijdspanne. Tot de plaatsing van de dynamische borden blijft de huidige proefopstelling staan.

Lees verder