Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 27 november 2020

2020/16

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

De grootse (ver)bouwplannen van Minimax

gebouw Minimax
In Minimax kunnen dagelijks tot 35 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Dit kan vanaf 7u ’s morgens tot 18u30 ‘s avonds. Een team van gediplomeerde kinderverzorgsters staat garant voor een kwaliteitsvolle opvang waar het welzijn van de kinderen centraal staat.

Om deze dienstverlening nog verder te verbetern, heeft het OCMW al enkele jaren de intentie om te investeren in een nieuwe infrastructuur die aan alle kwaliteitsvereisten van een modern kinderdagverblijf voldoet.

Uit de grote patrimoniumstudie die de gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren, is de site aan de Steenweg in Gingelom aangeduid als de beste plaats om dit nieuwe kinderdagverblijf te bouwen. Het gaat om het huidige gebouw van Minimax, samen met de voormalige kleuterschool en de oude gebouwen van het OCMW.

Begin volgend jaar zal het OCMW een ontwerper aanduiden. Wordt het een verbouwing van de bestaande gebouwen, komt er een volledige nieuwbouw of kiezen we voor een combinatie van beiden? De studie zal het uitwijzen.
Het OCMW heeft alvast in het meerjarenplan 2020 – 2025 de nodige budgetten voorzien om ten laatste tegen 2024 het nieuwe kinderdagverblijf in gebruik te kunnen nemen.   

Voor vragen en informatie over de opvang zelf kan je terecht bij Katja Vanelderen op het nummer 011 83 17 00 of via minimax@gingelom.be.

'Huis van het Kind' blijft bereikbaar

Het ‘Huis van het Kind Haspengouw’ organiseert normaal gezien maandelijks een inloopmoment voor ouders en kinderen. Dat gaat door in de gemeentelijke bibliotheek in Gingelom. Tijdens het inloopmoment is er steeds een verpleegkundige van Kind & Gezin en een vroedvrouw aanwezig.

Je kan bij hen terecht met vragen over zwangerschap, voeding bij baby’s en peuters, slaapproblemen bij jonge kinderen, zindelijkheid, algemene ontwikkeling, ... Je kan je kindje ook laten wegen, meten of een oogtest laten uitvoeren.

Daarnaast is er ook een consulent van de Opvoedingswinkel aanwezig. Bij haar kan je terecht met al je vragen over het opvoeden van kinderen. Zit jij soms ook met de handen in het haar? Kom dan langs voor een luisterend oor en ontvang tips en handvaten voor de opvoeding van je kinderen.  

Driftbuien van je 4-jarige zoon? Gsm-gebruik bij je puberende dochter? Samen met jou wordt er naar een aanpak gezocht die bij jouw gezin past.

Het inloopmoment van ‘Huis van het Kind’ gaat in principe elke 2de woensdag van de maand door, van 9u tot 11u. Omwille van de COVID-19 pandemie is dit inloopmoment helaas tijdelijk stopgezet. Zodra het mogelijk is, wordt het opnieuw opgestart.

Met alle vragen over opvoeden en de hulp hierbij, blijven ze wel bereikbaar.
Heb je een dringende vraag of heb je hulp nodig, dan kan je via deze wij bij de Opvoedingswinkel terecht:


Discretie is gewaarborgd!

Ook dit jaar krijgen alle 80-plussers een kerstgeschenk

De gemeente is er niet enkel voor de jongeren, maar ook voor de ouderen. Dit doen we op verschillende manieren en bij kerst doen we dit met een geschenk.

Naar jaarlijkse gewoonte bedeelt het OCMW een eindejaarsgeschenk aan alle 80-plussers uit de gemeente en alle bewoners van het woon- en zorgcentrum Ocura in Montenaken. In totaal zullen op die manier zo’n 500 kerstcadeaus worden uitgedeeld.

Eindejaar in Gingelom

Licht in donkere dagen dat is wat het gemeentebestuur tijdens de eindejaarsperiode en vooral in het nieuwe jaar wil brengen.
Een gevoel van hoop dat we het coronajaar stilaan achter ons kunnen laten en het gewone leven beetje bij beetje kunnen hervatten.

Met de actie #Shine A Light doen we beroep op jullie om de gloed van warmte en verbondenheid door onze gemeente te laten stromen.

Haal die kerstverlichting al maar boven en laat je woning schitteren.
We kunnen elkaar op die manier steunen en lichtpuntjes zijn voor mensen die eenzaam zijn of het moeilijk hebben.

Hoe kan jij meedoen?

  • Schrijf je gezinsbubbel in voor 15 december via 011 88 04 93 of cultuurjeugd@gingelom.be
  • Versier je woning.
  • Maak er een foto van.
  • Post de foto op de Facebookpagina “Eindejaar in Gingelom"


De 10 woningen met de meeste likes ontvangen een waardebon van 50 euro waarmee je bij de Gingelomse handelaars aankopen kan doen

Project ‘Onder de radar’: zoek mee naar sporen uit WOII

In 2019 ontdekte het team van Wouter Gheyle, van de Universiteit Gent, in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) een unieke reeks luchtfoto’s die de Duitse en Amerikaanse luchtmacht namen tussen 1944 en 1945. Zo vormen 810 luchtfoto’s samen het volledige Limburgse grondgebied. Ze geven een beeld van het toenmalige Limburg.  

Onder de radar (www.onderderadar.be) is een digitaal platform waarop je kan grasduinen tussen de Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s door op de ‘kaart’ te klikken. Het platform biedt je ook de mogelijkheid om zelf onroerend erfgoedrelicten zoals bunkers, loopgraven, schuiloorden… uit WOII aan te duiden op de kaart en daaraan een verhaal te koppelen. Je kan ook foto’s of filmpjes aan je verhaal toevoegen.
 
Vanaf oktober 2020 tot midden juli 2021 verschijnt er elke week 1 uniek verhaal over een Limburgse gemeente. Op woensdag 24 maart 2021 komt onze gemeente aan bod. Op die dag wordt de Gingelomse getuigenis bekend gemaakt via de Facebookpagina van Erfgoed Limburg en kan je in de bibliotheek van Gingelom een unieke postkaart ophalen.

De Vlaamse Energielening en de Limburgse renovatielening

Ken jij deze twee voordelige leningen al? Wij antwoorden op 5 vragen om je hiermee te laten kennis maken.

1. Wat is de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening?
Met de Vlaamse energielening kan je tot €15.000 lenen aan 0% interest. Dit geld gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen zoals bijvoorbeeld isolatie of een energiezuinige verwarmingsketel.
Met de Limburgse renovatielening kan je tot €30.000 lenen aan 1,5% interest. De helft van dit geld gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met de andere helft kan je andere investeringen doen in je woning.

2. Welke voordelen levert een Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening op?
Naast het voordelige rentetarief (0% of 1,5%) krijg je altijd gratis en onafhankelijk advies. Een professionele adviseur helpt je met de keuze van aannemers, het bestuderen van offertes en advies over de premies die je kan aanvragen. Zo ben je zeker dat je slim investeert, geen eurocent premie laat liggen én snel de voordelen van je investeringen zal voelen. In je woning én in je portemonnee.

3. Kan iedereen zo’n lening aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse energielening aan 0% interest, moet je aan 1 van volgende voorwaarden voldoen:

  • Verhoogde tegemoetkoming
  • Beschermde afnemer
  • Een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van of lager dan €31.550, verhoogd met €1.650 per persoon ten laste.

Limburgers die niet in aanmerking komen voor een lening aan 0% interest, kunnen nog altijd een voordelige lening met advies krijgen aan 1,5% interest via de Limburgse renovatielening.
Je kan dan tot maximum €30 000 lenen. 
Wie recht heeft op een Vlaamse energielening aan 0%, kan bijkomend €15.000 euro lenen met de Limburgse renovatielening. Het totale leenbedrag kan nooit groter zijn dan €30.000.

4. Wie beheert deze energieleningen?
De ervaren energiespecialisten van Stebo met de bank Onesto. Voor de Vlaame Energielening werken we samen met de Vlaamse overheid, voor de Limburgse renovatielening is de provincie Limburg onze partner.

5. Hoe vraag ik een voordelige energielening aan?
Bel naar Ilse Verleysen, 089 77 81 29, ilse.verleysen@stebo.be, www.energiehuislimburg.be.

Het 'Park van de Vriendschap' blijft voorlopig gesloten

Met spijt in het hart moesten wij het Park van de Vriendschap tijdelijk sluiten gezien de COVID-19-pandemie.
Dit zal zo blijven tijdens de volledige duur van de verstrengde maatregelen.
We proberen via telefoon wel contact te houden met de gekende bezoekers van het Park van de Vriendschap.

Sport- & Cultuursterren 2020 - 2021

Door de huidige corona-pandemie is het niet mogelijk en ook niet aangewezen om in het voorjaar van 2021 samenkomsten te organiseren zoals de uitreiking van de sport- & cultuursterren. Op advies van de sportraad heeft het college dan ook beslist om zowel de kandidaten van 2020 als deze van 2021 te huldigen in 2022.
 
Kandidaten voor de sport- & cultuursterren 2020 kan je bezorgen aan de dienst Vrije Tijd via 011 88 04 92 of sport@gingelom.be