Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 4 oktober 2020

Sint-Lievens-Houtem: Vacature jeugdconsulent

Vacature jeugdconsulent
Contractant - voltijds (38/38) – B1/B3

Functie
Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie, de administratieve ondersteuning en financiële opvolging van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Samen met de projectmedewerker jeugd vormt de jeugdconsulent, binnen de jeugd- en cultuurdienst, het team jeugd. Zij werken samen aan een breed jeugdbeleid, over de diensten heen.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt minstens over een graduaat/bachelordiploma in een jeugdrichting en minimum één jaar relevante beroepservaring
Beschik je minstens over een algemeen graduaat/bachelordiploma? Dan wordt minstens twee jaar praktijkervaring gevraagd in een jeugdfunctie.
Beschik je minstens over een diploma hoger secundair onderwijs? Dan wordt minstens vier jaar relevante praktijkervaring gevraagd in een jeugdfunctie. Daarnaast zal vóór het verkennend gesprek een capaciteitstest worden afgenomen door een extern HR-bureau. Bij resultaat 'geschikt' word je toegelaten tot het verkennend gesprek.

Aanbod
Een voltijds contract (38/38sten) voor onbepaalde duur in B1-B3. Een bruto startsalaris van 2.460,78 euro per maand. Relevante anciënniteit kan onder voorwaarden worden meegerekend.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.
De gemeente biedt maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro/gewerkte dag, een fietsvergoeding, een interessante verlofregeling (31 dagen) en diverse opleidingsmogelijkheden.

Interesse?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur, samen met cv, kopij van diploma en uittreksel uit het strafregister, tegen uiterlijk 12 oktober 2020 naar gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem of e-mail naar kirsten.desutter@sint-lievens-houtem.be.

Lees meer over de vacature, functie-inhoud, examenprogramma ... in de infobundel (pdf)

Lees verder

Houtem Jaarmarkt 2020
Zoals eind augustus reeds werd bekendgemaakt, heeft het gemeentebestuur beslist dat Houtem Jaarmarkt dit jaar niet zal plaatsvinden omwille van Covid-19. Er werd toen ook aangegeven dat we zouden op zoek gaan naar een mogelijkheid om kleine initiatieven te nemen om de Houtemnaars toch een jaarmarktgevoel te geven op 10, 11 en 12 november.
Even werd alles uit de kast gehaald om een kleinschaliger alternatief te kunnen aanbieden. Maar het bestuur moet, na overleg met de verschillende betrokkenen, in de huidige omstandigheden concluderen dat ieder alternatief, hoe klein ook, gezondheidsrisico's inhoudt, zowel voor de aanwezigen als voor het personeel. En die risico's wil het bestuur niet nemen.

Wel zal de traditionele kermis op 11 en 12 november kunnen plaatsvinden indien de beslissingen van de Veiligheidsraad op 19 oktober 2020 en de evolutie van de corona-cijfers dit toelaten.
Hierbij gaan we rekening houden met de geldende corona-maatregelen: er zal slechts 1 ingang zijn, het aantal aanwezigen zal worden beperkt, zowel de foorkramers als de aanwezigen zullen een mondmasker moeten dragen …
De politie zal ook worden ingezet om toe te zien op de naleving van de maatregelen.

De driedaagse in november is traditioneel een feest voor de Houtemnaars en de bezoekers van buiten de gemeente. Het is voor iedereen, ook voor het gemeentebestuur, een enorme teleurstelling om dit in 2020 zomaar voorbij te laten gaan.
"We doen een warme oproep naar iedereen om het gezond verstand te gebruiken. Kom niet massaal naar het centrum, alle horecazaken zijn immers verplicht om de corona-maatregelen na te leven (max. capaciteit, mondmaksers …). Om de horecazaken hierin te ondersteunen, zal het bestuur de nodige security voorzien om ervoor te zorgen dat de max. capaciteit niet wordt overschreden." stelt burgemeester Lieven Latoir.

Maar, uitstel is geen afstel. We hopen dat we volgend jaar Houtem Jaarmarkt dubbel zo hard kunnen vieren!

Lees verder

Klavertjevierwandeling
Klavertjevierwandeling 'Traag, trager, traagst ...'
Zo. 18 oktober om 14 uur aan kerk Bavegem


De dag van de trage weg vraagt aandacht voor wegen en paden waarlangs we even kunnen ontsnappen aan het drukke verkeer en meer kunnen genieten van de omgeving. Dit jaarlijks terugkerend evenement doet ons nadenken over hoe snel het leven aan ons voorbij raast en hoe mens, plant en dier dit tempo zelf mee bepalen en/of ondergaan.

Hoe snel of hoe traag ben jij? Het ervaren van tijd of snelheid is voor elk organisme verschillend en is op zich al tijds- en plaatsafhankelijk. Waarom is traagheid en vertragen voor planten en dieren soms levensbelangrijk? Kan traagheid een voordeel zijn of is het altijd de snelste die wint? Laat even de tijd los en ontdek het leven met verschillende snelheden, samen met natuurgids Tim De Winter.

De wandeling start om 14 uur aan de kerk van Bavegem. Deelnemen is gratis, maar kan enkel na voorafgaandelijke inschrijving (opgave aantal personen, namen en contactgegevens) via necdepastorie@sint-lievens-houtem.be tot en met 16 oktober. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 25. Dragen van mondmasker en het volgen van de social distance-regels zijn verplicht. Best aangepast schoeisel voorzien. Voor info: M 0478 63 45 69.

Lees verder