Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 17 oktober 2020

Gemeente Asse: Coronacrisis: update 6 oktober

Gemeente Asse
Coronacrisis: update 6 oktober
De Nationale Veiligheidsraad is op dinsdag 6 oktober samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke...
Lees verder

Bouw cash center Nationale Bank van België
De Nationale Bank van België diende op 18 maart 2020 een omgevingsvraag in voor de bouw van een logistiek centrum met opslagruimtes, kantoorruimte, technische lokalen en de uitbating van een...
Lees verder

Evaluatie gewijzigde verkeerssituatie Asse-centrum
Tijdens de voorbije zomermaanden werden er diverse – tijdelijke - verkeersmaatregelen ingevoerd om een autoluw centrumgebied te creëren. Deze maatregelen werden d.m.v. een onlinebevraging geëvalueerd.
Lees verder