Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 17 september 2020

2020/12

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Maak jouw afspraak in het gemeentehuis online

Onze medewerkers in het gemeentehuis werken al enige tijd op afspraak. We merken dat we jou op deze manier zeer snel en goed kunnen bedienen. Om het nog eenvoudiger te maken om een afspraak te boeken, lanceren we de optie om dit online te doen.
Door de corona-lockdown in maart hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om mensen te ontvangen op een veilige wijze. Hierdoor kon iedereen nog bij ons terecht, maar enkel op afspraak.
Ondertussen zien we dat je hierdoor als bezoeker van het gemeentehuis minder lang moet wachten om geholpen te worden. Onze medewerkers kunnen zich tegelijkertijd ook meer focussen op de persoon die onze hulp op dat moment vraagt.
 
Om deze manier van werken verder te zetten én eenvoudiger te maken, hebben wij op onze website een systeem gelanceerd om uw afspraak in het gemeentehuis online te maken. Dat is mogelijk voor de dienst Burgerzaken, voor Wonen & leven en voor het OCMW.
 
Hoe werkt het?
-       Surf naar onze website www.gingelom.be en klik aan de rechterkant op ‘afspraak maken’ of surf onmiddellijk naar www.gingelom.be/afspraken;
-       Klik op de dienst waarbij je een afspraak wil maken;
-       Merk je dat een agenda lang geblokkeerd is of heb je een dringend probleem? Bel dan naar 011 88 10 31;
-       Meld je op de dag van je afspraak 5 minuten op voorhand aan bij ons onthaal.
Ook de andere diensten van het gemeentehuis zijn enkel op afspraak beschikbaar. Bel daarvoor naar 011 88 10 31.
Als je problemen zou ondervinden, kan je ons bereiken op hetzelfde nummer!
 
Attesten per e-mail opvragen.
De meeste attesten kan je bij de dienst Burgerzaken ook via e-mail aanvragen, zodat je geen afspraak hoeft te maken.
Stuur hiervoor een e-mail naar bevolking@gingelom.be. Deze attesten kan je enkel opvragen voor jezelf. Vermeld dus zeker jouw identiteitsgegevens of je rijksregisternummer!

Word jij de nieuwe uitbater van cafetaria sporthal De Winning? – gewijzigde voorwaarden

De gemeente Gingelom is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria in sporthal De Winning in Montenaken.
 
Deze uitbating gebeurt onder de vorm van een concessie voor een termijn van 9 jaar.
De uitbater kan kiezen om een concessie aan te gaan voor het geheel (cafetaria op gelijkvloers én appartement op de verdieping) of enkel voor de cafetaria. De concessievergoeding bedraagt € 1.400 met appartement en € 750 zonder appartement.
 
Bovendien wordt voor de eerste 6 maanden een opstartreductie van 50% toegekend op de concessievergoeding.
Heb je interesse voor de uitbating van deze cafetaria? De concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar via 011 88 04 72 of secretariaat@gingelom.be. Alle documenten vind je ook terug op www.gingelom.be.
 
Inschrijvingen dienen het gemeentebestuur van Gingelom te bereiken vóór woensdag 30 september 2020 om 10u00. Dit kan per aangetekend schrijven of middels afgifte tegen ontvangstbewijs.

Academie Haspengouw - inschrijven kan nog!

Hou jij van muziek of heb je artistiek talent? Schrijf je dan vóór eind september nog in aan de Academie Haspengouw! 
 
Ben je nog niet zeker of het iets voor jou is? Kom dan in september naar 1 gratis proefles! Misschien heb je nadien helemaal de smaak te pakken!
In de Gingelomse afdeling van de Academie Haspengouw [Podium] verrijk je je muziekkennis met de opleiding Kids of Muziekatelier. Als instrument kan je kiezen voor gitaar of piano! Voor een ander instrument kan je terecht in de hoofdvestiging in Sint-Truiden of in het filiaal in Landen. Ook lekker dichtbij! Daar kan je ook voor dans en theater terecht. Alle info vind je op www.ahpodium.be!
 
Heb je tekentalent? Ben je uiterst creatief en wil je dit uiten in kunst? Dan is de afdeling Academie Haspengouw [Beeld] iets voor jou! Je hebt geen voorkennis nodig en hoeft heus geen Picasso te zijn om je uit te leven bij het maken van een mooi project! Interesse? Bezoek dan zeker de website www.ahbeeld.be!
 
Ben je al zeker dat een muziek- of tekenhobby jou op het lijf geschreven is? Schrijf je dan meteen online in via www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/ahbeeld.

Gemeentelijke zalen openen opnieuw hun deuren op 1 oktober

Vanaf 1 oktober worden de overige gemeentelijke zalen en lokalen, zoals het Cultuurhuis Den Dries en het Lokaal Dienstencentrum Park van de Vriendschap, terug open gesteld.

Reserveren kan terug, maar hou er best rekening mee dat het maximum aantal toegelaten personen afhankelijk is van de activiteit.
 
Vanaf 1 oktober openen de kleedkamers en de douches terug voor alle sportactiviteiten. Leden van sportverenigingen die tot de vaste sportbubbel behoren kunnen samen deze ruimtes benutten. Personen die niet tot een vaste sportbubbel behoren kunnen, mits er ruimte is, de individuele kleedkamers en douches gebruiken.
 
Ook de tribune wordt voor max. 50 personen terug open gesteld. De afstand van 1,5m moet gerespecteerd worden en mondmaskers zijn verplicht.
De Nationale Veiligheidsraad kan steeds nieuwe beslissingen nemen, die een versoepeling of een verstrenging van de maatregelen kunnen betekenen.

Gemeente Gingelom investeert in zonne-energie

Het gemeentebestuur besliste in 2019 om zonnepanelen te plaatsen op de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal en de gemeentelijke werkplaats. In september gaat de uitvoering van dit project van start. Na afloop van dit project zullen 5 gemeentelijke gebouwen uitgerust zijn met een PV-installatie. In 2009 werden al zonnepanelen geplaatst op de vroegere gemeentelijke basisschool in Montenaken.

De investering van € 121.323,07 gebeurt in samenwerking met Fluvius. Dankzij deze investering zal de gemeente jaarlijks heel wat besparen op haar elektriciteitsfactuur. Het project heeft een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar. Onze CO2-uitstoot zal per jaar ook met 12,9 ton verminderen. Dit komt overeen met zo’n 2 voetbalvelden bos. Het is een slimme investering die ons ook helpt om onze klimaatambities te realiseren.

Momenteel heeft 1 op de 6 gebouwen zonnepanelen of een zonneboiler (cijfers van het voorjaar 2019). Er is dan ook nog een groot zonnepotentieel in Vlaanderen. Benieuwd of jouw dak geschikt is? Kijk het na op de zonnekaart via www.energiesparen.be/zonnekaart.

Gemeentelijke subsidies voor de aanleg van Kleine Landschapselementen uitgebreid

Vóór de ruilverkaveling in Gingelom was ons landschap rijk aan KLE’s. Gingelom kende echter 1 van de eerste ruilverkavelingen van het land, waarbij bijzonder weinig aandacht werd besteed aan de natuur- en landschapsfunctie van de agrarische gebieden. Daardoor gingen hectaren hoogstamboomgaarden en andere KLE’s verloren. Open akkers bepalen nu het landschap.

KLE’s zijn echter belangrijk voor de typische fauna en flora, alsook voor de diversiteit van soorten. Door de aanleg en het onderhoud van bestaande KLE’s te stimuleren kunnen fauna en flora een positieve evolutie kennen die ook het landschap alleen maar ten goede kan komen.

Door de opkomst van de laagstamfruitteelt heeft de hoogstamboomgaard voor de fruitopbrengst nauwelijks nog economisch belang. Het ecologisch belang is echter enorm! Hoogstamboomgaarden omzoomd met hagen (meestal meidoorn) vormen een belangrijke overgangsfunctie tussen de dorpskernen en het open akkerlandschap. Omwille van de diversiteit van de oude fruitrassen zijn ze een belangrijk biotoop voor heel wat streekeigen planten en dieren.

Ook toeristisch-economisch zijn KLE’s niet zonder belang, denk maar aan de vele toeristen die de prachtige bloei van de hoogstamboomgaarden willen bezichtigen tijdens een wandeling langs weiden en holle wegen.

We willen dit cultuurpatrimonium niet verloren laten gaan! Om de resterende boomgaarden en andere KLE’s veilig te stellen en opnieuw aan te vullen met jonge aanplantingen kan je volgende premies aanvragen.

Nieuw vanaf nu is dat je gratis beroep kan doen op een landschapsteam via de samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor een aantal meer omvangrijke landschapswerken. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld en door het Regionaal Landschap voorbereid en begeleid. De werken moeten minstens voldoen aan de bepalingen uit dit subsidiereglement. Per aanvraagdossier kunnen maximaal 2 ploegdagen worden toegekend, voor zover het jaarlijks voorziene aantal dagen niet overschreden is.

Graag meer informatie? Neem contact op met de dienst Wonen & Leven via milieu@gingelom.be of 011 88 04 88.

Septembertoelage

Het begin van een nieuw schooljaar, dat betekent voor ouders met schoolgaande kinderen weer extra uitgaven. Steeds meer mensen hebben moeite om de schoolkosten te betalen. Dit vertaalt zich in een stijgend aantal schoolfacturen die onbetaald blijven.
 
Het OCMW van Gingelom steunt kwetsbare gezinnen en geeft hen een septembertoelage. Op die manier investeert de gemeente in de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen.
 
Hoeveel bedraagt de septembertoelage?
-       25 euro voor een kleuter;
-       50 euro voor een leerling in het basisonderwijs;
-       100 euro voor een leerling in het secundair onderwijs;
-       100 euro voor een student in het hoger onderwijs;
 
Wie komt in aanmerking?
-       Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25 procent.
-       Mensen die in budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling zijn.
 
Hoe de septembertoelage aanvragen?
De aanvraag moet gebeuren op de sociale dienst van het OCMW.
Breng zeker volgende documenten mee:
-       Identiteitskaart met bijhorende pincode;
-       Bewijsstukken van alle inkomsten;
-       Eigendomsbewijzen van alle onroerende en roerende eigendommen;
-       Bewijzen van huurlast;
 
Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW in het gemeentehuis. Maak een afspraak op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be

Het sociale noodfonds corona is er voor alle COVID-19-slachtoffers

Is jouw gezin financieel getroffen door de coronacrisis? Zag jij je inkomen verminderen omwille van economische werkloosheid of ontslag? Heb jij onvoorziene kosten? Zit je met een vraag of voel je je eenzaam? Maak jij je zorgen om een gezins- of familielid, buur of kennis?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze dienst Welzijn.
 
Samen met jou bekijken we je hulpvraag en zoeken we naar een gepaste oplossing. Kleine kopzorgen die je vandaag kan oplossen, vermijden grote problemen in de toekomst!
 
Het sociaal noodfonds voor de coronacrisis is bereikbaar:

 • via telefoon:      011 88 04 71
 • via e-mail:         noodfonds@gingelom.be

Dier in nood? Animal Rescue Service snelt te hulp!

Spijtig genoeg hebben we het allemaal al eens gezien: een aangereden hond, een gewonde kat langs de kant van de weg, een vogel die zichzelf in een benarde situatie heeft gebracht. We vinden het vanzelfsprekend dat dit wordt opgelost. Maar wie zorgt daarvoor? 
 

Als gemeentebestuur slaan we hiervoor de handen in elkaar met Animal Rescue Service. Bij hen kunnen onze inwoners terecht voor alle interventies op ons grondgebied voor dieren die in een noodsituatie verkeren. Animal Rescue Service kan snel ter plaatse zijn, wat de kans vergroot dat het met de dieren nog goed afloopt.
 
Soms komt hulp helaas ook te laat, als het aangereden of gewonde dier al overleden is op het moment dat het wordt aangetroffen. Ook in dat geval snelt Animal Rescue Service ter plaatse. Vroeger deden we voor deze service een beroep op de brandweer. We kiezen er nu voor om ook voor het ophalen van kadavers samen te werken met Animal Rescue Service. Op deze manier hebben onze inwoners 1 centraal aanspreekpunt voor alles wat gewonde of dode dieren op het openbaar domein aanbelangt.
 
Wie een dier in nood aantreft, kan contact opnemen met Animal Rescue Service op 0499 89 98 99. 

Asielen richten zich vooral op het opvangen van loslopende honden en katten. Dit blijft ook zo, dus voor loslopende honden en katten neem je best contact op met de lokale politie of 101. In vele gevallen is er al iemand die zijn hond of kat als verloren heeft aangemeld en kunnen ze dus snel de eigenaar laten weten dat hun huisdier terecht is. Zo niet zullen zij de nodige dienst contacteren om het dier op te halen en zo de eigenaar te achterhalen.

Ophaaldienst verdergezet

De ophaaldienst van de bibliotheek, opgestart tijdens de lockdown, wordt verdergezet voor risicogroepen of voor wie liever nog niet in de bib komt.
 
Hoe werkt deze dienst?

 1. Kies vooraf de boeken die je wenst uit te lenen.
  Raadpleeg hiervoor onze catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.
  Je vindt er onder “waar staat het” of een boek in de bib aanwezig is. Noteer de titel en de auteur van de boeken die je wenst. Je kan max. 10 materialen per lener uitlenen.
 2. Bezorg ons je lijstje via telefoon of per e-mail: bibliotheek@gingelom.be.
 3. Wij maken je bestelling klaar en spreken met je persoonlijk een afhaaltijdstip af.
 4. Kom op het afgesproken tijdstip naar de bib. De bestelling zal in een inkomhal van de bib klaarstaan.

Met 'Bieblo' in de bib weet elk kind wat gelezen

Bieblo laat 6- tot 11-jarigen spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun interesses. Kinderen zien een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem maar op. Vegen ze naar rechts, dan is het hun ding, vegen ze naar links, dan niet. Op het einde krijgen ze een digitale etalage met 8 covers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in de bib en sluiten aan bij hun interesses en leeftijd.
 
Voor kinderen is het een voordeel dat ze al na enkele kliks (of na wat swipen) meteen resultaat zien. Binnen de minuut hebben ze enkele goede boekentips te pakken.
 
Bieblo is een fijne ondersteuning voor kinderen (en hun leerkrachten) in de zoektocht naar een geschikt boek. Ook tijdens een klasbezoek kunnen ze nu gericht boeken vinden die ze ook graag willen lezen. Bieblo is online beschikbaar via de website van onze bib: https://gingelom.bibliotheek.be.

Gymclub Gingelom

Dinsdag 22 september start het 16de turnseizoen van de Gymclub Gingelom in sporthal
‘De Winning’ (011 88 37 14).
 
Gelet op de coronamaatregelen die gelden in de sporthal is het belangrijk dat de kinderen niet te vroeg gebracht en tijdig afgehaald worden. Alle info hierover vind je in de folder en op de website en Facebookpagina van de gemeente Gingelom.
 
Meer informatie nodig? Contacteer dan de sportdienst – 011 88 04 92 – sport@gingelom.be.

Lezing 'Retour à Liège' door Frank Van den Veyver

Wanneer?        Donderdag 1 oktober om 20u
Frank Van den Veyver, geboren in Antwerpen en nu inwoner van Gingelom, heeft op verschillende plaatsen in Limburg en in het Luikse gewoond. Zijn lezing is gebaseerd op het gelijknamig boek. Hierin vertelt Frank over zijn indrukken over Wallonië, in het bijzonder de provincie Luik. Hoe ervaarde hij het leven daar?

Waar?              In de polyvalente zaal van bibliotheek CLIM
Inschrijven?     Gratis deelname.
Info?                 bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 01
Vooraf inschrijven is verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt tot 30!

Fietszoektocht 'Week van de Mobiliteit'

Nu zondag is het ‘Autovrije Zondag’! Ga JIJ die dag met de fiets mee op ontdekking in onze mooie gemeente? We organiseren alvast een leuke fietszoektocht!
Zet 20 bezienswaardigheden in de juiste volgorde en misschien val je wel in de prijzen 🏆

Let op: er sloop een fout in de wedstrijdopgave in het infoblad! Foto 1 mogen jullie overslaan!

We hopen dat we jullie kunnen inspireren om voor korte verplaatsingen binnen onze gemeente de fiets te nemen i.p.v. de auto 🚲. Deelnemen aan de zoektocht kan nog tot uiterlijk woensdag 30 september!

Alle informatie, het plan, de foto’s en het invulformulier vind je terug in infoblad 6 (augustus 2020).

Gratis online workshops rond kringlooptuinieren

Centrum Duurzaam Groen organiseert in samenwerking met Limburg.net en Vlaco van september tot en met december 2020 gratis online workshops voor particulieren rond kringlooptuinieren, met telkens een ander thema.
 
Voor elke maand/thema is er een apart online inschrijvingsformulier ter beschikking. Je kan dus zelf kiezen aan welke workshop je wenst deel te nemen! Er worden telkens 5 tijdstippen voorzien per maand, zodat iedere geïnteresseerde wel een ogenblik kan vinden om de workshop te volgen.
 
Oktober: thuiscomposteerprincipes ‘in een notendop’
Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinresten thuis te composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien hou je de duurzame kringloop in stand!
Zin om aan de slag te gaan, maar je weet niet hoe je er aan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je het beste gebruikt? Mis dan zeker de online-infoles thuiscomposteren niet.

 • Maandag 5/10/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 10/10/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 13/10/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 17/10/2020 van 10u-12u
 • Donderdag 22/10/2020 van 14u-16u


November: snoeihout voorkomen en verwerken in eigen tuin
Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het snoeien van hagen en struiken. Toch kan je ook hier werk en afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig aanwenden in de tuin. In deze online les krijg je tips en tricks met heel wat inspirerend beeldmateriaal.
 • Dinsdag 3/11/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 7/11/2020 van 10u-12u
 • Donderdag 12/11/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 21/11/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 24/11/2020 van 14u-16u


December: voedselverlies en hoe dit te voorkomen in je eigen huishouden
Weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om die restjes zomaar weg te gooien en heb je koken nog niet zo goed in de vingers? Deze sessie geeft je eenvoudige en relevante tips en tricks om keuken- en (moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok of geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast! De lesgever gaat met de toehoorders in interactie om de achterliggende theorie te benadrukken.
 • Zaterdag 5/12/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 8/12/2020 van 20u-22u
 • Dinsdag 15/12/2020 van 14u-16u
 • Zaterdag 19/12/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 22/12/2020 van 20u-22u


Meer informatie rond deze workshops via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of 089 44 90 25.
 
Inschrijven kan via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of via e-mail naar annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be (vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvangen een link per mail vlak voor aanvang.