Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 26 augustus 2020

Stad Oudenburg: Update coronamaatregelen - 20 augustus 2020

Update coronamaatregelen - 20 augustus 2020
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid is op donderdag 20 augustus 2020 samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Beslissingen met ingang vanaf 1 september (voor de periode van één maand)

 • De sociale bubbel van 5 personen blijft - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
 • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
 • Wat de winkels betreft, zal het nu mogelijk zijn om met z'n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn, zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
 • Wat publiek betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
 • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.

Reizen

Wat reizen betreft: er werd aan herinnerd dat sinds 1 augustus alle personen die op Belgisch grondgebied aankomen na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, het Passenger Locator Formulier moeten invullen, waarmee kan worden nagegaan waar de reiziger naartoe is gegaan. Klik hier voor meer info.

Bovendien
 • Moet iedereen die terugkeert uit een rode zone worden getest en in quarantaine blijven, zelfs als hij/zij geen symptomen vertoont.
 • Als de persoon terugkomt van een oranje zone, gaat het om een aanbeveling. Deze aanbeveling moet echter ernstig worden genomen, vooral als de persoon die terugkeert uit een oranje zone risicovolle contacten heeft gehad.
 • Bovendien worden de burgers gevraagd om actief deel te nemen aan de contact tracing met de verantwoordelijken van de regionale callcenters, wat het mogelijk maakt om met iedereen contact op te nemen.
De ontwikkeling van de gezondheidssituatie zal zoals altijd op de voet worden opgevolgd en volgende maand zal een nieuwe Nationale Veiligheidsraad worden gehouden. De doelstelling op lange termijn is om van crisisbeheer af te stappen en een risicomanagementproces op lange termijn op gang te brengen.

Op lokaal niveau

 • Mondmaskers zijn verplicht in alle openbare gebouwen, markten, winkels, bij het verplaatsen in horeca alsook bij het brengen en afhalen van kinderen in scholen, de BKO, kampen en speelpleinwerking. Ze worden niet opgelegd in de bebouwde kom, maar zijn verplicht wanneer de afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Denk hierbij aan wachtrijen voor handelszaken (ook buiten).
 • In samenspraak met de Eerstelijnszone en omliggende ziekenhuizen werd lokale tracing opgestart. Met dagelijkse rapportage van de cijfers kunnen we snel schakelen, besmette personen opbellen en indien nodig extra maatregelen nemen.
 • Alle publieke evenementen in onze stad worden afgeschaft tot 31 augustus 2020.
 • De dienst burgerzaken en dienst omgeving zijn toegankelijk volgens de normale openingsuren. Alle andere diensten werken uitsluitend op afspraak. Het Open Stadhuis wordt tot 31 augustus 2020 afgeschaft.
 

Beschermingsmaatregelen - de gouden regels

Het opvolgen van deze regels is belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook en vooral voor het welzijn van anderen. Deze regels zijn noodzakelijk om de tweede golf verder tegen te gaan. We zetten deze regels op een rij.
 • Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of handen bij het begroeten.
 • Doe zoveel mogelijk activiteiten in open lucht. Buiten is het risico op besmetting veel kleiner. Als dit niet kan, zorg je voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 • Wees extra voorzichtig voor mensen die behoren tot een risicogroep.
 • Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter. Dit geldt niet voor mensen uit je eigen huishouden. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, dan draag je een mondmasker.
Update coronamaatregelen 
Lees verder

Patrimoniumbeheerder gezocht
Sociaal verhuurkantoor (SVK) Woondienst JOGI gaat over tot de aanwerving van een voltijdse patrimoniumbeheerder (m/v)
Contractueel (B1-B3) - voltijds – contract van onbepaalde duur

SVK Woondienst JOGI is een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK) en heeft als hoofdopdracht het inhuren en beheren van woningen op de private huurmarkt en deze door te verhuren aan gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden. SVK Woondienst JOGI huurt woningen in de gemeenten Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout.

Taakomschrijving

De patrimoniumbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium van Woondienst JOGI. Dit houdt volgende taken in: prospectie van nieuwe woningen, onderhandelen met potentiële verhuurders, opvolging van uitvoering onderhoud en herstellingen, afstemming met onderhoudsfirma, opname huurschade en plaatsbeschrijving, nutsvoorzieningen behandelen,

Hij moet zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken. Hij kan werken volgens een strikte planning en is ondanks de vele taken zeer gestructureerd en punctueel.

Voor de goede opvolging is nauwe samenwerking en vlotte communicatie met het team noodzakelijk. Ook extern kan hij zich aanpassen aan zijn gesprekspartners: huurders, (potentiële) eigenaars, aannemers, … . Hij kan constructief omgaan met moeilijke reacties van klanten. De patrimoniumbeheerder neemt deel aan de teamvergadering.

De patrimoniumbeheerder heeft interesse en/of ervaring met de doelgroep van het SVK en kennis van de huisvestingsproblematiek. Ervaring in de huur-, vastgoed- of sociale sector is een pluspunt.

Vereisten

 • Houder zijn van bachelordiploma, bij voorkeur in een vastgoed-, technische, bouwkundige of sociale richting
 • Vaktechnische kennis of noties: sociale kaart, wetgeving (o.a. huurwetgeving, kaderbesluit sociale huur, Vlaamse wooncode, premies en subsidies), technisch en bouwkundig inzicht rond of interesse in kwaliteit woningen conform de Vlaamse Wooncode
 • Talen: mondeling en schriftelijk correct Nederlands. Noties hebben van het Frans en Engels is een meerwaarde.
 • ICT : PC-vaardigheden, administratieve duizendpoot met vlot gebruik telecommunicatie en grondige kennis van Office-pakket
 • In het bezit zijn van rijbewijs B en een eigen wagen

Plaats van tewerkstelling

administratief centrum Eernegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem

Aanbod

Wij bieden een voltijds jaarcontract binnen contractueel dienstverband met extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot gerichte bijscholing. Mits positieve evaluatie kan het jaarcontract overgaan in een contract onbepaalde duur.

De bezoldiging is vastgesteld overeenkomstig de salarisschaal B1-B3.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar.

Interesse?

Solliciteren kan door je cv, motivatie en een kopie van je diploma tegen 9 september 2020 om 12 uur (poststempel geldt als bewijs), te bezorgen:

per brief aan:
SVK Woondienst JOGI

t.a.v. de examenjury

Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

per mail aan Anneleen.coupe@woondienstjogi.be, tegen ontvangstbevestiging

De kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor het schriftelijk examen op woensdag 16 september 2020 om 19 uur.

Alle geslaagde kandidaten van het schriftelijk examen zullen uitgenodigd worden voor het mondeling examen dat zal plaatsvinden 2de helft september 2020.
Lees verder

Een vliegende start met het Huis van het Kind
Het Huis van het Kind heeft, samen met de meewerkende partners, een actie uitgewerkt voor de eerste schooldag. Nu duidelijk is dat alle kinderen opnieuw naar school zullen kunnen, wil het stadsbestuur dit moment maximaal in de kijker plaatsen. We wensen alle Oudenburgse kinderen een vliegende start van het nieuwe schooljaar. Met deze actie willen we de verschillende partners en uiteraard ook het Huis van het Kind zelf extra onder de aandacht brengen.

Oudenburg heeft heel wat aanbod rond opvoeden en opgroeien vanaf de geboorte tot jongeren. Het is een uitdaging om een antwoord te vinden op belangrijke levensvragen in het teken van de toekomst, dromen en verlangens van kinderen. Om ouders en kinderen te helpen bij het maken van de juiste keuze, werd onder coördinatie van het Huis van het Kind een overzicht van de mogelijkheden gebundeld in een brochure. 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar krijgt elk gezin vanuit de school deze brochure mee naar huis. Het stadsbestuur schenkt bovendien een extra gadget aan elk kind, namelijk een frisbee voor een vliegende start van het schooljaar! Aan deze gadget koppelen we bovendien nog een leuke actie: wie het leukste filmpje maakt, wint een verrassing voor zijn/haar klas!
 
Ouders met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die geen school lopen in Oudenburg kunnen een pakketje met de brochure én frisbee aanvragen via het huisvanhetkind@oudenburg.be.

Het Huis van het Kind is de lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor alle kinderen en jongeren van -9 maanden tot 24 jaar en hun (groot)-ouders, opvoeders en/of de zorgverantwoordelijken. Je kan er terecht met alle vragen rond opvoeden en opgroeien. Wens je meer informatie over het Huis van het Kind Oudenburg dan kan je terecht op het nummer 059-34 02 26 of via huisvanhetkind@oudenburg.be

Lees verder