Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 24 augustus 2020

Provincie Limburg: Parasietkasten in de strijd tegen de eikenprocessierups

Parasietkasten in de strijd tegen de eikenprocessierups
Op 1 september start het LIFE-project "Ecologisch beheer van eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden". In dit 5-jarig project spelen mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen een centrale rol in de strijd tegen de overlast van de eikenprocessierupsen. Zo willen we de hinder door de processierups beperken tot een minimum, zodat we de bestrijding met biocides kunnen stoppen. Drie...
Lees verder

Nieuwe portaalsite over educatie voor duurzame ontwikkeling
Het EDO-portaal: dé portaalsite over educatie voor duurzame ontwikkeling Duurzaamheid is één van de nieuwe sleutelcompetenties. Wil je weten wat Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) precies inhoudt? Het EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap. EDO = leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen,...
Lees verder

Diepenbeek krijgt een ecotunnel
In Diepenbeek leven heel wat dier- en plantensoorten. Om deze soorten meer overlevingskansen te geven, werkt de gemeente in samenwerking met Natuurpunt Diepenbeek en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en met financiële steun van de provincie aan een natuurverbinding voor o.a. zoogdieren (klein wild, vleermuizen) en insecten (vlinders en kevers). Daarvoor wordt o.a. de tunnel...
Lees verder

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Limburg
Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt er een plan-milieueffectrapport (plan-MER)opgemaakt. Je kunt de kennisgevingsnota van het plan-MER inkijken op www.limburg.be/brlkennisgeving. De kennisgevingsnota...
Lees verder

Blauwalgen in Zuid-Willemsvaart, Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal naar Beverlo
Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 19 augustus 2020 heeft aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom geldt er vanaf 21 augustus 2020 een captatieverbod op (specifieke delen van) deze waterlopen. Blauwalgen Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de...
Lees verder