Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: 'Planeet Gent' nu twee dagen: 530 jonge nieuwkomers leren de stad kennen

Stad Gent
'Planeet Gent' nu twee dagen: 530 jonge nieuwkomers leren de stad kennen
Stad Gent

Mede door de oorlog in Oekraïne krijgt De Centrale straks heel wat meer jongeren over de vloer dan andere jaren.

'Planeet Gent' nu twee dagen: 530 jonge nieuwkomers leren de stad kennen

'Planeet Gent', het evenement waarbij jonge nieuwkomers het vrijetijdsaanbod in Gent leren kennen, is na twee jaar terug en duurt bovendien twee dagen in plaats van één. Mede door de oorlog in Oekraïne krijgt De Centrale straks heel wat meer jongeren over de vloer dan andere jaren.

Tijdens het jaarlijkse gratis evenement 'Planeet Gent' leren middelbare scholieren uit de Gentse onthaalklassen voor nieuwkomers (OKAN) het vrijetijdsaanbod in de stad kennen. Het initiatief ging zestien jaar onafgebroken door, maar werd in 2020 en 2021 geschrapt door de coronacrisis. Dit jaar gaat Planeet Gent wél door, en voor het eerst twee dagen, op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober. Er worden immers zo'n 530 jongeren verwacht, terwijl dat er in 2019 nog 300 waren. Daar zit niet alleen de coronacrisis voor iets tussen, maar ook de oorlog in Oekraïne.

Als nieuwkomer is het niet evident om je weg te vinden in het vrijetijdsaanbod. Deze jongeren hebben ook recht op leuke hobby's en vrienden. Met Planeet Gent willen we hen al doende laten ontdekken wat de vele mogelijkheden zijn. Organisaties leren op hun beurt ook om hun aanbod toegankelijk en laagdrempelig te maken.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Tijdens de twee dagen in De Centrale kunnen de middelbare scholieren deelnemen aan tal van workshops van verschillende sport- en vrijetijdsverenigingen uit het Gentse. Dat gaat van de lokale scouts en voetbalclubs tot heel wat creatieve initiatieven. 'Planeet Gent' is een organisatie van de Stad Gent en het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering IN-Gent vzw.

Het is onze taak om mensen dichter bij mekaar te brengen. Met 'Planeet Gent' zetten we jongeren uit het onthaalonderwijs op weg naar een 'wijze' vrijetijdsbesteding. Omdat een hobby helpt een netwerk uit te bouwen en nieuwe vrienden te maken én omdat het een ontspannen manier is om buiten de schooluren Nederlands te oefenen. De Gentse verenigingen kunnen tonen wat ze te bieden hebben en nieuw divers talent spotten.

Astrid De Bruycker, voorzitter IN-Gent en schepen van Gelijke Kansen

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

'Jong & Wijs' in nieuw jasje: vier awards en wisselende thema's
Stad Gent

De Jong & Wijs-awards zullen tweejaarlijks worden uitgereikt in vier categorieën, die elke editie anders zijn.

'Jong & Wijs' in nieuw jasje: vier awards en wisselende thema's

De Jong & Wijs-prijs van de Stad Gent zit in een nieuw jasje. De tweejaarlijkse prijs heet voortaan de Jong & Wijs-awards en wordt uitgereikt in vier categorieën die elke editie anders zijn. Gentenaars kunnen tot 21 oktober hun favorieten nomineren. De prijzen worden uitgereikt op 8 december.

De nieuwe Jong & Wijs-awards worden tweejaarlijks uitgereikt aan personen en organisaties die zich in Gent engageren voor kind- en jeugdvriendelijke initiatieven. Er wordt voortaan gewerkt met wisselende thema's. Dit jaar worden er vier awards uitgereikt. De Babbelbeker voor wie oog heeft voor de mentale gezondheid van jongeren, het Studentenstandbeeld voor groepen studenten die zich inzetten voor anderen, de Ambiance-award voor wie zich inzet in de speelpleinwerking, en tot slot de Projectpluim voor projecten van de Stad Gent, al dan niet in samenwerking met het middenveld.

Gent heeft een sterk, geëngageerd en kritisch middenveld. Zij houden ons alert en helpen mee het kind- en jeugdvriendelijk beleid uit te tekenen. Dit beleid raakt verschillende sectoren. Met de Jong & Wijs-awards zetten we dat extra in de verf.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Gentenaars kunnen hun eigen project of dat van anderen nomineren voor 21 oktober 2022 via de stadswebsite. Per thema kiest een onafhankelijke jury de winnaar. De prijzen worden uitgereikt op 8 december 2022. Er is geen geldprijs, maar de winnaars krijgen een geschenkenpakket. Tijdens de ceremonie wordt ook de Podiumprijs uitgereikt door de Gentse Jeugdraad aan zij die het jeugdbeleid positief beïnvloed hebben.

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

'Metroplan voor voetgangers' spoort Gentenaars aan om te voet te gaan
Stad Gent

Het gaat om een schematische voetgangerskaart van Gent, gebaseerd op het concept van een metroplan.

'Metroplan voor voetgangers' spoort Gentenaars aan om te voet te gaan

Alle Gentenaars in de binnenstad krijgen binnenkort het RapperTeVoet-plan in de bus. Dat is een schematische voetgangerskaart van Gent gebaseerd op het concept van een metroplan. Op het plan staat de tijd die nodig is om te stappen naar een aantal belangrijke bestemmingen.

Met het RapperTeVoet-plan toont de Stad Gent aan dat verschillende bestemmingen in de binnenstad op wandelafstand van elkaar liggen. Op die manier spoort de Stad Gentenaars aan om vaker te voet te gaan. Inwoners van de binnenstad ontvangen het RapperTeVoet-plan, een vouwkaart die openvouwt tot A3-formaat, binnenkort in de brievenbus. Het plan wordt ook verspreid via de lokale dienstencentra en is gratis te verkrijgen bij de stadsdiensten.

Gent is niet zo heel groot. Voor wie te voet wil gaan, zijn de afstanden tot meeste bestemmingen goed te doen. Maar tijd zegt meer dan afstand. De Metrominuto-kaart geeft daarom een idee van de wandeltijd tussen twee bestemmingen. Van De Krook naar de Kouter bijvoorbeeld is maar zeven minuten stappen, zeven minuten om te genieten van al het moois in onze stad.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het RapperTeVoet-plan is een realisatie binnen het voetgangersplan van de Stad Gent. Dat schuift 16 acties naar voren om van Gent een meer wandelbare stad te maken.

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

249 daders van sluikstort geïdentificeerd tijdens Week van de Handhaving
Stad Gent

Ook dit jaar werd er extra ingezet op het doorzoeken van sluikstorten om daders te kunnen vatten. In totaal werden 249 GAS-vaststellingen opgemaakt.

249 daders van sluikstort geïdentificeerd tijdens Week van de Handhaving

Tijdens de Week van de Handhaving werden 1.432 sluikstorten doorzocht, wat resulteerde in 221 GAS-vaststellingen. Daarnaast werden 19 vaststellingen gedaan door wijkinspecteurs en gemeenschapswachten-vaststellers, en nog eens 9 daders werden geïdentificeerd dankzij de sluikstortcamera's. De daders krijgen een boete van minimaal 120 euro en draaien op voor de opruimkosten.

Ook dit jaar werd er tijdens de Week van de Handhaving extra ingezet op het doorzoeken van sluikstorten om daders te kunnen vatten. In totaal werden 249 GAS-vaststellingen opgemaakt. Tussen 3 en 14 oktober 2022 werden 1.633 sluikstorten gemeld aan en opgehaald door Ivago. 88% daarvan (1.432) werd doorzocht om overtreders te kunnen identificeren, wat 221 GAS-vaststellingen opleverde. De daders mogen zich verwachten aan een minimumboete van 120 euro plus de opruimkosten.

Sluikstorten is bijzonder asociaal. Met de Week van de Handhaving geven we samen met politie en parket een duidelijk signaal dat we dit onaanvaardbaar vinden. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen.

Mathias De Clercq, burgemeester

De overige 12% (201) van de gemelde sluikstorten werd niet doorzocht omdat het ging over grote of moeilijk bereikbare sluikstorten (groot meubilair of sluikstorten in grachten) die met een aparte kraanwagen werden opgehaald. Bijkomend maakten inspecteurs van de wijkpolitie en gemeenschapswacht-vaststellers 19 GAS-vaststellingen op en dankzij de sluikstortcamera's identificeerde het overlastteam van de politie 9 daders. Ook het parket hield een themazitting  waarbij een tiental verdachten gedagvaard werd.

Voor het stadsbestuur is een proper Gent cruciaal. Daarvoor gaan er velen elke dag opnieuw op pad. We zetten in op vermijden van afval en blijven sensibiliseren. Handhaving is de sluitsteen, en blijft ook nodig.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Netheid Wat kunnen Gentenaars zelf doen?

Wie ergens een sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp, via de website van de Stad Gent of via Gentinfo. Melden zorgt er niet alleen voor dat het sluikstort kan worden opgeruimd, maar ook dat de nodige sensibiliserings- en handhavingsacties kunnen gebeuren. En wie zelf zijn buurt mee proper wil houden, kan een 'Proper Pierke' worden.

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder