Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: Nieuwe plaatsnamen: van Herman Pillaertpark tot Paula Marckxstraat

Stad Gent
Nieuwe plaatsnamen: van Herman Pillaertpark tot Paula Marckxstraat
Stad Gent

Gent telt weer nieuwe plaatsnamen. Zo is er het Herman Pillaertpark, naar de priester-arbeider die zich bekommerde om de Gentse Turken.

Nieuwe plaatsnamen: van Herman Pillaertpark tot Paula Marckxstraat

Gent telt sinds kort weer nieuwe plaatsnamen. Zo heet het park achter de Maria Gorettikerk nu ook definitief Herman Pillaertpark, naar de priester-arbeider die zich bekommerde om het lot van de Gentse Turken. De buurt zelf koos de naam. In Sint-Denijs-Westrem werd dan weer een straat vernoemd naar feministisch boegbeeld Paula Marckx.

Buurtbewoners van het nieuwe park achter de Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest konden zelf suggesties doen voor een naam. Na een online stemming haalde de naam Herman Pillaertpark het uiteindelijk met 34 procent van de stemmen. De naam werd vastgelegd op de gemeenteraad van 26 september 2022. Herman Pillaert (1938 – 2000), vaak de priester Daens van de Gentse Turken genoemd, was een priester-arbeider die zijn hele leven leefde en werkte tussen de mensen. Hij leerde Turks om de Turkse arbeidersgezinnen bij te staan en groeide uit tot een legende in de wijk Ham en later ook in de Rabotwijk.

Baanbrekend werk

In Sint-Denijs-Westrem aan de Poortakkerstraat is er voortaan een Paula Marckxstraat, naar feministisch boegbeeld Paula Marckx (1925-2020), vooral bekend van het 'arrest Marckx'. Dankzij dat baanbrekende arrest uit 1979 hebben kinderen van ongehuwde ouders in ons land dezelfde rechten als kinderen van getrouwde koppels. Het was Marckx die, in naam van haar dochtertje, met de kwestie naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapte. Maar Marckx maakte ook naam als journaliste, pilote, naaktmodel en zakenvrouw.

Verloren gewaand stuk meteoriet

Op de gemeenteraad van 26 september 2022 werden nog andere plaatsnamen vastgelegd. Aan de Santosstraat in de Muide is er nu een Bijzeriggepad te vinden, naar de naam van een molen die er vroeger stond, en voor een nieuw pad in Sint-Denijs-Westrem werd de naam Meteorietpad gekozen omdat er in 1855 een meteoriet insloeg. Een verloren gewaand stuk van de steen werd bovendien recent 'herontdekt' in de collectie van de UGent. Meer daarover lees je hier.

Tot slot is er nu een Jacob Obrechtstraat vlak bij de toekomstige Verapazbrug, naar de Gentse muzikant die in de 15de eeuw opmerkelijke kerkelijke muziek componeerde. En in Sint-Amandsberg is er een Negenmeipad, verwijzend naar de Negenmeimarkt, en een Karel Johan Kuykstraat, naar de Nederlander die in de 19de eeuw de befaamde bloemisterij Horticulture de Mont-Saint-Amand startte aan wat nu Potuit wordt genoemd.

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Gent wint publieks- en juryprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad'
Stad Gent

De Stad Gent heeft de publieks- en juryprijs gewonnen en krijgt 50.000 euro om te besteden aan een project rond toegankelijke mobiliteit.

Gent wint publieks- en juryprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad'

De Stad Gent heeft vandaag, maandag 3 oktober, de publieks- en de juryprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad' gewonnen. Die wordt tweejaarlijks door Vlaanderen uitgereikt aan steden en gemeenten die inspanningen leveren voor toegankelijke mobiliteit. De Stad krijgt 50.000 euro om te besteden aan een project rond toegankelijke mobiliteit.

De jury haalt onder meer het feit aan dat de stad een actieplan 'Vervoersarmoede' heeft opgesteld, dat er een beleidsmedewerker 'Vervoersarmoede' is en dat er twee toegankelijkheidsambtenaren zijn die specifiek werken rond toegankelijkheidsinitiatieven in de stad. Daarnaast is toegankelijkheid ook opgenomen in de beleidsnota en het bestuursakkoord. Er zijn ook 18 bijkomende haltes gepland om toegankelijk aan te leggen en er is een aparte brochure opgemaakt die focust op toegankelijkheid, toegankelijke wandelroutes en voetgangersassen.

Je zelfstandig kunnen verplaatsen is een belangrijk aspect om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Daarom werken we met kleine en grote maatregelen barrières weg. Dat we hiervoor van Vlaanderen de eerste prijs krijgen, zowel van de jury als van het publiek, toont aan dat we op de goede weg zijn.

Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Verder werkt de Stad ook mee aan projecten zoals het burgerinitiatief TriVelo, een fietstaxidienst voor minder mobiele personen. Voor grotere afstanden kunnen minder mobiele personen in Gent een beroep doen op de Minder Mobielencentrale MoBar vzw. Zij zorgen voor aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer van minder mobiele personen.

Dat we naast de vakjuryprijs ook de publieksprijs binnenhalen is een dubbel mooie erkenning. Enerzijds voor onze visie en beleid, met aandacht voor toegankelijkheid van vóór de eerste pennentrek, anderzijds voor onze praktische werking met de inbreng van ervaringsdeskundigen. Dit sterkt ons om verder drempels te verlagen, zodat Gent een stad wordt waar echt iederéén zich welkom kan voelen.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Contact voor pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Acteurs 's nachts op pad in Overpoortbuurt om studenten te sensibiliseren
Stad Gent

Om de buurt rond de Overpoort aangenaam en leefbaar te houden, organiseert de Stad Gent een nieuwe sensibiliseringsactie.

Acteurs 's nachts op pad in Overpoortbuurt om studenten te sensibiliseren

Om de buurt rond de Overpoort voor bewoners aangenaam en leefbaar te houden, organiseert de Stad Gent naast de jaarlijks terugkerende initiatieven ook een nieuwe sensibiliseringsactie: acteurs gaan 's nachts met een 'mobiel salon' op pad om feestvierders op een ludieke manier op hun impact te wijzen.

De nieuwe sensibiliseringsactie gaat morgen, op woensdag 5 oktober 2022, van start. Van 22 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts zullen drie professionele acteurs met een mobiel salon door de Sint-Pietersnieuwstraat, Kunstlaan en Normaalschoolstraat trekken. In die straten rond de Overpoort zullen ze studenten uitnodigen om in een huiselijke omgeving na te denken over hun impact op de buurt. De actie wordt herhaald op 6, 12, 13, 19 en 20 oktober en wordt daarna geëvalueerd.

Studenten zijn welkom in onze stad, maar moeten ook respect hebben voor onze bewoners. Via verschillende sensibiliserende acties, zowel rond nachtlawaai, afval als wildplassen, trachten we hen bewust te maken van hun impact.

Mathias De Clercq, burgemeester

De nieuwe actie kadert in een bredere aanpak om de uitgaansbuurt ook voor buurtbewoners aangenaam en leefbaar te houden. Zo werd de Overpoortstraat pas nog heraangelegd, is er geregeld communicatie met de buurt en is de politie frequent aanwezig. Er zijn extra bemande publieke toiletten en Ivago stuurt extra ploegen. Tot slot waken infocoaches over de sfeer en organiseert de Stad opleidingen voor barpersoneel en studentenverenigingen om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicten.

Extra informatie over de vernieuwde OverpoortEerdere actie met huiselijke graffiti in Sint-Pietersnieuwstraat Eerdere campagne met lichtgevende boodschappenEerdere actie met muurschilderingen in Ottergemsesteenweg 

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Akkoord over Ecowijk Gantoise: lagere bouwhoogte en behoud van groen
Stad Gent

Het aantal verdiepingen van het project wordt ingeperkt. Verder wordt er nog steeds ingezet op behoud van groen.

Akkoord over Ecowijk Gantoise: lagere bouwhoogte en behoud van groen

Er is een akkoord tussen sogent, projectontwikkelaar De Stip en buurtcomité Ecowijk Gantoise over de toekomst van het bouwproject op de vroegere terreinen van het Jules Ottenstadion. Het aantal verdiepingen van het project wordt ingeperkt, waardoor er minder woningen ingepland worden. Verder wordt er nog steeds ingezet op behoud van groen en verdere afstemming met de buurt.

In Gentbrugge plannen sogent en projectontwikkelaar De Stip een nieuwe woonwijk met wijkpark op de terreinen van het voormalige Ottenstadion. Sogent en De Stip knoopten onder begeleiding van een bemiddelaar gesprekken aan met het buurtcomité Ecowijk Gantoise. Na een bemiddelingsperiode zijn alle partijen nu tot een akkoord gekomen.

De sloop van het Ottenstadion dateert inmiddels van acht jaar geleden. Aan een braakliggend terrein hebben de Gentenaars niets. Het doet me veel plezier dat we door intense gesprekken naar een compromis zijn gekomen dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent Lagere bouwhoogte en behoud van groen

De ambities om van Ecowijk Gantoise een voorbeeldwijk te maken op het vlak van energie, mobiliteit en woningtypes blijven behouden. Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke structuur zoals die reeds was uitgetekend, met een groot diagonaal wijkpark met knipoog naar het sportverleden en maar liefst zes toegangen.

De grootste wijziging gebeurt op het vlak van de bouwhoogte. Door het aantal verdiepingen te beperken, wordt ook het aantal woningen bijgesteld. Langs de Tennisstraat, de Van Laethemstraat en de Bruiloftstraat zal er niet hoger dan drie verdiepingen gebouwd worden. Aan de parkzijde zijn dat er vier en op de kop van het park, op één plaats, vijf.

Samen met sogent en De Stip zijn we via een constructief bemiddelingstraject tot een woonwijk gekomen die qua bouwhoogte beter aansluit in de bestaande wijk.

René Vermeir, buurtcomité Ecowijk Gantoise

Behalve de bijgestelde bouwhoogte, wordt er nog steeds ingezet op behoud van groen en verdere afstemming met de buurt. Het buurtcomité zal de klankbordgroep van omwonenden terug samenbrengen. De klankbordgroep wordt verder betrokken in de volgende stappen van het stadsontwikkelingsproject, onder andere met betrekking tot de aansluiting van de in- en uitritten met de Bruiloftstraat en de Van Laethemstraat.

We zijn tevreden met het resultaat van een constructief overleg waarbij enerzijds de hoge ambities en kwaliteit van het plan en anderzijds de economische parameters van het project worden gerespecteerd.

Frank Adriaensen, De Stip

Het akkoord zal nu meegedeeld worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen zodat de lopende aanvraagprocedure, waarin sogent, De Stip en het buurtcomité betrokken zijn, kan worden afgerond. Later volgt nog een infomoment in Gentbrugge voor de buurt.

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder