Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: Kunstenaars op zoek naar Gentse ideeën voor Floraliënhal

Stad Gent
Kunstenaars op zoek naar Gentse ideeën voor Floraliënhal
Stad Gent

De kunstenaars nodigen alle Gentenaars uit in de Floraliënhal om hun ideeën te geven over de toekomst van de hal en gaan ermee aan de slag.

Kunstenaars op zoek naar Gentse ideeën voor Floraliënhal

Kunstenaars palmen in oktober twee weken lang de Floraliënhal in. Ze nodigen alle Gentenaars uit om hun ideeën te geven over de toekomst van de Floraliënhal en gaan ermee aan de slag, onder meer via een grote installatie in het midden van de hal. De resultaten worden bezorgd aan het architectenbureau dat de renovatieplannen van het ICC en de Floraliënhal tekent.

Een kunstenaarscollectief bestaande uit 019  (vzw Smoke and Dust), Guy Slabbinck en Artshizzle wil van de Gentenaars weten wat voor hen de betekenis is van de Floraliënhal. Ze doen dit onder meer tijdens vijf gesprekstafels, waaraan iedereen kan deelnemen. Daarin wordt gepolst naar de beleving van de Floraliënhal en het Citadelpark, de anekdotes die ermee verbonden zijn, en de ideeën voor de nieuwe inrichting.

Bovenop de input van omwonenden en belanghebbenden via de vaste klankbordgroep voor de opwaardering van het Citadelpark doen we voor de Floraliënhal nu ook inspiratie op via dit artistiek traject. Iedereen met een idee voor de bestemming van de hal willen we horen: buurtbewoners en verenigingen, de omliggende scholen en musea en natuurlijk alle gebruikers van het Citadelpark.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

De gesprekstafels vinden plaats net naast het tijdelijke atelier van Guy Slabbinck, die midden in de hal aan de slag gaat. Daar komt 'Parkorama', een ronde installatie met in het midden een grote vijver. De kunstenaar schildert er aan een monumentaal panorama, maar luistert ook mee naar de gesprekstafels. Zo sluimeren de verhalen door in zijn werk. De verhalen en anekdotes worden tot slot ook gebundeld in de vorm van tekstfragmenten, die later gepubliceerd worden. Al dat materiaal moet ook de architectencombinatie 51N4E en NU Architectuuratelier voeden, dat de renovatieplannen voor het ICC en de Floraliënhal tekent.

Gebouwen zijn meer dan een hoop stenen. De stadsgebouwen zijn van en voor de Gentenaars. Hun wensen zijn dan ook belangrijk in de langetermijnvisie en het ontwerp voor renovatie. In de toekomst kunnen op die manier hopelijk zoveel mogelijk Gentenaars genieten van de Floraliënhal.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facility Management

'Parkorama' is van 7 tot 16 oktober 2022 dagelijks te bezoeken tussen 14 uur en 17 uur. De gesprekstafels vinden plaats op vrijdag 7 oktober, zondag 9 oktober, woensdag 12 oktober, zaterdag 15 oktober (telkens om 15 uur) en zondag 16 oktober (om 16 uur). Iedereen kan deelnemen.

Contact voor pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Nieuw woonmodel in Meulestede is primeur in Vlaanderen
Stad Gent

Mensen met een beperkt inkomen kunnen een woning kopen zonder de grond waarop die woning staat. De grond blijft eigenaar van de gemeenschap.

Nieuw woonmodel in Meulestede is primeur in Vlaanderen

In de Gentse wijk Meulestede is vandaag, op zaterdag 8 oktober 2022, de eerste steen gelegd van 34 betaalbare koopwoningen. Het is het eerste Community Land Trust-bouwproject dat in Vlaanderen van start gaat. Via dat woonmodel kunnen mensen met een beperkt inkomen een woning kopen zonder de grond waarop die woning staat.

Een Community Land Trust of CLT is een organisatie die grond koopt en beheert samen met de gemeenschap. CLT Gent, waarin ook stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de Stad Gent vertegenwoordigd zijn, is nu als eerste in Vlaanderen met een bouw gestart. In de Goedendagstraat in Meulestede is de eerste steen gelegd van 34 betaalbare koopwoningen. De Stad Gent bracht via sogent de grond in de Stichting in.

Bij een CLT-project krijgen mensen met een beperkt inkomen de kans om een woning te kopen zonder de grond. Dat maakt het betaalbaarder. De bewoners krijgen eeuwig gebruiksrecht op hun huis, net als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis ook verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het erven. Wel moeten ze de woning altijd zelf bewonen, verhuren kan niet. Om de woning op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs bovendien beperkt. Intussen blijft de CLT eigenaar van de grond.

Een huis met vier slaapkamers is voor mij als alleenstaande ouder onbetaalbaar, al heb ik een goede job. Dankzij dit systeem kan ik toch een duurzame woning kopen.

Kathleen Vervaet, moeder van drie tieners in co-ouderschap

We zijn verheugd dat we als Stad een pioniersrol kunnen opnemen door dit project ten volle te steunen. Dit is niet alleen een belangrijke stap voor betaalbaar wonen in Gent, we willen ook anderen inspireren.

Tine Heyse, schepen van Wonen

De 34 woningen in Meulestede worden gebouwd door WoninGent. De woningen krijgen een privétuin of terras, maar er komt ook een gedeelde tuin, een gemeenschapsruimte én openbaar groen met veilige fietsverbindingen. Een belangrijk aspect van een CLT-project is immers gemeenschapsvorming. Bij elke stap worden de bewoners en de buurt betrokken. Het project is klaar in 2024.

Door al in 2015 het bouwterrein te reserveren voor een Community Land Trust-woonproject, zorgt stadsontwikkelingsbedrijf sogent hier voor de 'L' in CLT. Door de samenwerking met WoninGent als bouwheer zullen we niet enkel de gronden overdragen aan de Stichting CLT Gent, waarin sogent een meerderheidsparticipatie houdt, maar garanderen we ook de betaalbaarheid van de woningen zelf.

Sami Souguir, voorzitter sogent en schepen van Stadsontwikkeling

Project groen en betaalbaar wonen in de GoedendagstraatCLT Gent | Wonen op gemeenschapsgrond

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Oproep levert 7 potentiële percelen voor grootschalige studentenhuisvesting op
Stad Gent

Voor eventuele toekomstige projecten rond studentenhuisvesting is er zo al een belangrijke eerste horde genomen.

Oproep levert 7 potentiële percelen voor grootschalige studentenhuisvesting op

De oproep van de Stad Gent naar onbebouwde gronden nabij Gentse campussen heeft 7 percelen opgeleverd waar duurzame, grootschalige studentenhuisvesting effectief een optie is. Voor eventuele toekomstige projecten is er zo al een belangrijke eerste horde genomen.

Zoals alle andere studentensteden kampt ook Gent met een tekort aan studentenhuisvesting. Daarom ging de Stad Gent eind mei 2022 op zoek naar onbebouwde gronden van minimaal 1.000 vierkante meter die vanuit de campussen goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer of fiets. Bedoeling was om zo vroeg mogelijk de haalbaarheid van eventuele toekomstige projecten na te gaan, en om grondeigenaars en projectontwikkelaars al vroeg met elkaar in contact te brengen.

Vooral projectontwikkelaars reageerden op de oproep. Uiteindelijk werden 28 gronden voorgesteld. Na een grondige screening blijven 7 percelen over waar duurzame, grootschalige studentenhuisvesting wel degelijk een optie is. Voor de projectontwikkelaars die er met zo'n project willen starten, is zo al een belangrijke eerste horde genomen.

We hebben de percelen grondig gescreend. Zeven percelen blijken geschikt voor duurzame, grootschalige studentenhuisvesting. Zo willen we projecten sneller van de grond helpen, want de nood aan studentenhuisvesting blijft hoog.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Op de meeste percelen die niet in aanmerking komen voor grootschalige studentenhuisvesting zijn wel andere woonontwikkelingen mogelijk. Zo komt een derde in aanmerking voor sociaal wonen. Ook voor deze en andere percelen zorgt de Stad voor begeleiding en advies.

Dit jaar al 5 projecten vergund

Vergunningsaanvragen voor studentenhuisvesting gebeuren uiteraard ook via de gewone weg. Via de Balie Bouwen werden dit jaar al 5 projecten vergund, samen goed voor 417 studentenkamers. Sinds 2010 gaat het om 43 projecten, in totaal goed voor 4.079 studentenkamers.

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Nieuwe infoborden maken Westerbegraafplaats toegankelijker
Stad Gent

Nabestaanden en bezoekers vinden nu beter hun weg door infopanelen met een duidelijke plattegrond.

Nieuwe infoborden maken Westerbegraafplaats toegankelijker

De Westerbegraafplaats heeft nieuwe infoborden. Nabestaanden en bezoekers vinden nu beter hun weg dankzij infopanelen met een duidelijke plattegrond. Via een wandellus kan iedereen ook de begraafplaats verkennen en de belangrijkste bezienswaardigheden meepikken.

 

Wie de Westerbegraafplaats de laatste dagen heeft bezocht, kon niet naast de nieuwe infoborden kijken. Nabestaanden en bezoekers vinden nu beter hun weg dankzij de infopanelen met duidelijke plattegrond. Via een wandellus kan iedereen de begraafplaats verkennen en de belangrijkste bezienswaardigheden meepikken. De begraafplaats is er in de eerste plaats om overledenen te herdenken, maar fungeert ook als een plek met waardevolle grafmonumenten en gedenktekens.

De Westerbegraafplaats is ook een groene long in een drukke buurt. Duidelijke regels zijn nodig om er de rust te garanderen. Die staan ook te lezen op de borden. Zo zijn bezoekers met een hond bijvoorbeeld welkom, zij het aan de leiband. Fietsen, wandelen en van het groen genieten kan, zolang het gebeurt met respect voor de overledenen en de bezoekers.

Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol 

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder