Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: Gemeenteraadsleden naar Arteveldehogeschool voor allereerste verplaatsing

Stad Gent
Gemeenteraadsleden naar Arteveldehogeschool voor allereerste verplaatsing
Stad Gent

Op campus Kantienberg staat er een themacommissie rond studentenhuisvesting op de agenda. Wie inschrijft, kan de commissie bijwonen.

Gemeenteraadsleden naar Arteveldehogeschool voor allereerste verplaatsing

De gemeenteraadsleden gaan op 8 november 2022 voor een eerste keer op verplaatsing. In de Arteveldehogeschool gaan ze tijdens een themacommissie over studentenhuisvesting in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders. Wie de commissie wil bijwonen, kan zich nu inschrijven.

Eerder al kondigde het Gentse stadsbestuur aan dat de gemeenteraadsleden twee keer per jaar naar de Gentenaars zouden trekken. Niet alleen om een specifiek thema onder de loep te nemen, maar ook om Gentenaars meer te betrekken. Na de coronaperiode is het nu zover: op 8 november komen de raadsleden samen in de Arteveldehogeschool campus Kantienberg voor een themacommissie rond studentenhuisvesting.

We zijn aan het pionieren. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een stad met de grootte van Gent een interactieve dialoog tussen raadsleden en bewoners organiseert. De avond zelf draait niet om het politieke debat, luisteren naar de mensen staat centraal. Het debat onder de politieke fracties volgt later, in de gemeenteraadszaal.

Christophe Peeters en Zeneb Bensafia, voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad

De gemeenteraadsleden gaan op 8 november vanaf 19 uur in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders van studentenhuisvesting. Eerst zijn er getuigenissen, daarna gaan raadsleden en Gentenaars in gesprek in kleine groepen. Er wordt afgesloten met een drink. Er zijn zo'n 150 plaatsen, inschrijven kan via go.stad.gent/commissiestudentenhuisvesting of via Gentinfo op 09 210 10 10.

De themacommissie op 8 november is géén forum voor politiek debat. Raadsleden verzamelen in de eerste plaats ervaringen en suggesties om er daarna mee aan de slag te gaan in de gemeenteraad. In dit geval zal er over studentenhuisvesting gedebatteerd worden in de commissie van januari 2023.

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Stad Gent wint Europese award voor zonnepanelenproject aan Rigakaai
Stad Gent

De Stad Gent heeft een Europese 'Procura+ Award' gewonnen voor het zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent aan de Rigakaai.

Stad Gent wint Europese award voor zonnepanelenproject aan Rigakaai

De Stad Gent heeft een Europese 'Procura+ Award' gewonnen voor het zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent aan de Rigakaai. De Stad neemt de opgewekte energie van die 15.000 zonnepanelen integraal af voor gebruik in eigen gebouwen. Gentenaars konden via een burgercoöperatie in het project investeren.

Procura+ , een netwerk van Europese lokale overheden, reikt jaarlijks awards uit om duurzame aankoopstrategieën in de kijker te zetten. De Stad Gent heeft gisteren, op woensdag 12 oktober 2022, samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) de award voor het initiatief van het jaar gewonnen voor het zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent.

Voor het elektriciteitsverbruik in eigen gebouwen ging de Stad Gent vorig jaar op zoek naar lokaal geproduceerde stroom uit hernieuwbare energie. Samen met het VEB werd een pioniersproject opgestart. Op het dak van Lemahieu Gent zouden zo'n 15.000 zonnepanelen komen, Gentenaars konden investeren via burgercoöperatie Beauvent. De kapitaalsoproep van 700.000 euro werd in anderhalve dag afgerond.

Inspiratie voor andere steden

Intussen is de plaatsing bijna klaar. De zonnepanelen zijn straks goed voor zo'n 7.000 MWh per jaar, wat gelijkstaat met stroom voor 2.000 gezinnen. Dankzij dat project en eerdere investeringen kan de Stad Gent meer dan 30 procent van het elektriciteitsverbruik in de stadsgebouwen met lokale groene stroom opvangen.

Samen met de Gentenaars wekken we lokaal en duurzaam onze eigen energie op, ik hoop dat dit inspirerend is voor andere steden. Ik ben heel trots op de stappen die gezet zijn en deze award is dan ook een pluim op de hoed van de trekkers en de aankopers binnen onze stad.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management Gentenaars kunnen investeren in derde grootste zonne-installatie van Gent

Contact

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Oude champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen
Stad Gent

Een verlaten champignonkwekerij werd omgevormd tot 10 woningen rond een gemeenschappelijke tuin. Er is daarnaast ook een collectieve werkplek, leefruimte, speelplek en wasplaats.

Oude champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Het cohousingproject JEAN in Sint-Amandsberg is zo goed als klaar. Een verlaten champignonkwekerij werd er omgevormd tot tien woningen rond een gemeenschappelijke tuin. Daarnaast is er een collectieve werkplek, leefruimte, speelplek en wasplaats. Tot slot heeft het project een rolstoeltoegankelijke inclusiewoning voor een persoon die zelfstandig woont maar af en toe wat hulp kan gebruiken.

Vlak bij het centrum van Gent kocht sogent in 2012 de voormalige champignonkwekerij 'Mycelia'. Bouwgroep JEAN en ectv architecten transformeerden de site tot een cohousingproject met tien woningen rond een grote gemeenschappelijke tuin. De woningen hebben elk een eigen luifel als informele drempel tussen de collectieve tuin en de private buitenruimte. Zo ontstaat er een gaanderij die dient als overgangsruimte en die ontmoeting in de hand werkt. Achteraan gaat de luifel over in een overdekt terras.

Sogent kocht de terreinen, zocht naar kandidaat-bewoners en stond de bewonersgroep bij in de zoektocht naar een ontwerper voor de site. Het is inmiddels het derde opgeleverde cohousingproject dat door sogent werd opgestart.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent

Naast de tuin telt het project nog meer gemeenschappelijke delen. Zo is er een collectieve werkplek, leefruimte, speelplek en wasplaats. Er werd ook maximaal rekening gehouden met rolstoeltoegankelijkheid, één van de bewoners is ook rolstoelgebruiker. Een groot deel van de gemeenschappelijke plekken ligt achterin het project, met een overdekte ruimte als hart. Vooraan is er een groot werkatelier in openlucht, wat leven creëert langs de straatzijde. Er zijn ook stallingen voor een 70-tal fietsen en vijf autostaanplaatsen. Dat is een beperkt aantal aangezien de hele groep aan autodelen zal doen.

In cohousingprojecten zie je veelal een grote polyvalente ruimte waar veel kan maar weinig goed is. We dachten, laten we het gemeenschappelijk programma opknippen zodat die ruimtes ook even knus, comfortabel en gezellig zijn als een woning.

Els Claessens, architectenbureau ectv Grijswaterrecuperatie en gasloos verwarmen

Ook op het gebied van water- en energieverbruik werden heel wat inspanningen geleverd. Zo werkt het project met grijswaterrecuperatie. Het gebruikte, 'grijze' water van baden, douches en wastafels wordt gefilterd en daarna hergebruikt voor de toiletten en wasmachines. Vier groendaken en heel wat wadi's zorgen ervoor dat het water opnieuw zijn weg vindt naar de bodem. Wat het energieverbruik betreft, zorgen zonnepanelen en een collectieve warmtepomp in combinatie met vloerverwarming ervoor dat de verwarming en het water voor sanitair volledig gasloos zijn.

Ruimte voor een inclusiewoning

De bewonersgroep voorzag tot slot ook ruimte voor een inclusiewoning, die ook bewoonbaar is voor rolstoelgebruikers. De eerste bewoner is een persoon met een autismespectrumstoornis. Die kan er zelfstandig wonen, maar af en toe een beroep doen op de hulp en nabijheid van de andere bewoners. De woning wordt verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

Cohousing helpt om de beschikbare ruimte in een stad optimaal te benutten en gaat sociaal isolement tegen. Het samenleven en het delen van ruimte, spullen en tijd maken het mogelijk om comfortabel te leven op een sociaal en ecologisch duurzame manier.

Cohousinggroep JEAN

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Vernieuwd doopdecreet zet fysiek en mentaal welzijn centraal
Stad Gent

Zo wordt voor elke doop een vertrouwenspersoon aangeduid en zijn de regels rond alcohol verstrengd. De nadruk ligt op samenhorigheid.

Vernieuwd doopdecreet zet fysiek en mentaal welzijn centraal

De Gentse studentenverenigingen tekenen vanavond in het stadhuis het vernieuwde doopdecreet. Onder impuls van de studenten zet het decreet fysiek en mentaal welzijn nog meer centraal: zo wordt voor elke doop een neutrale vertrouwenspersoon aangeduid en zijn de regels rond alcoholgebruik verder verstrengd.

Zowat alle Gentse studentenverenigingen, een 100-tal in totaal, tekenen op donderdagavond 13 oktober 2022 het doopdecreet in het Gentse stadhuis. Dat doopdecreet werd de afgelopen maanden onder de loep genomen door een werkgroep van studenten bijgestaan door twee experten van de UGent. Het resultaat is een nieuwe versie die fysiek en mentaal welzijn centraal zet.

Een van de belangrijkste aanpassingen is dat de studentenkoepels voor elke doop, ook van niet-erkende studentenverenigingen, een neutrale vertrouwenspersoon aanduiden. Die personen zijn geen lid van de dooporganisatie en zijn de hele doopperiode beschikbaar. Studenten weten dat ze altijd bij hen terechtkunnen voor (anonieme) meldingen.

Onder meer met onze doopflyer, die elke deelnemer bij inschrijving in handen krijgt, hopen we de drempel te verlagen om melding te doen en het vertrouwen uit te drukken naar studenten dat ze met hun doopervaringen bij ons terecht kunnen.

Julie Vlaminck, doopcontroleur Samenhorigheid in plaats van groepsdruk

Verder wordt ook het alcoholverbod verstrengd: tijdens buitendopen is alcohol nu volledig uit den boze, en voor organisatoren, verantwoordelijken en toezichthouders geldt er tijdens elke doopactiviteit altijd en overal een alcoholverbod. Ook is sterke drank op geen enkel moment nog toegelaten.

Het vernieuwde doopdecreet legt tot slot doorheen de tekst een nadrukkelijke klemtoon op mentaal welzijn en het vermijden van groepsdruk. De focus ligt op samenhorigheid. Om over de gang van zaken te waken en nadien alles te evalueren, is bovendien een doopvergadering in het leven geroepen.

We geven de studenten en verenigingen het vertrouwen om waar te maken wat ze zelf schreven in dit doopdecreet. Dopen kunnen bijdragen aan een goed groepsgevoel. We stellen het welzijn van onze studenten centraal tijdens hun studententijd.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Het vernieuwde doopdecreet komt niet uit het niets. Gent was al uniek omdat studenten er in tegenstelling tot andere studentensteden zélf instaan voor de controle van de dopen. Dooporganisaties moeten gedetailleerde draaiboeken ter beschikking stellen en controleurs van de studentenkoepels gaan ter plaatse.

Lees hier het hele doopdecreet

Contact voor de pers

Bevoegd

 

View full press release

Lees verder