Doorgaan naar hoofdcontent

Provincie Limburg: Provincie pompt 4 miljoen euro in ‘Fietsen tussen Terhills’

Provincie pompt 4 miljoen euro in 'Fietsen tussen Terhills'

Vanaf december 2023 kan je in Dilsen-Stokkem 'Fietsen tussen Terhills'. Het mooiste panorama van Vlaanderen krijgt er een unieke beleving bij. "De brug zal op het wateroppervlak drijven en haast organisch opgaan in het landschap", aldus gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens.

Het is één van de meest gefotografeerde plekken in Limburg: de grote waterplas met de 'tweelingterril' op de grens van Eisden en Lanklaar. Het iconisch panorama vormt straks het decor voor Fietsen tussen Terhills.

"Samen met Terhills NV en de stad Dilsen-Stokkem zijn we tot een akkoord gekomen om de geplande fiets- en wandelverbinding over de grote waterplas naar een hoger belevingsniveau te tillen", vertelt gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. "Fietsen tussen Terhills ligt niet alleen pal in de gouden driehoek Station van As, Terhills en Fietsen door de Heide, maar is ook het sluitstuk richting Fietsen door de Heide en de Maasroute. Dankzij het Nationaal Park Hoge Kempen, het mijnerfgoed in As en Eisden, vakantiepark en hotel Terhills, wellness Elaisa en Maasmechelen Village is deze gouden driehoek jaarlijks goed voor één miljoen bezoekers en verblijfstoeristen."

Pontonbrug

De nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de 'panoramaterril' en de 'tweelingterril' wordt 530 meter lang, waarvan 330 meter vlak boven de waterspiegel. "Het wordt een pontonbrug met een transparante balustrade die op het water drijft, in de vorm van de Fibonacci-spiraal. Dat maakt dat deze brug haast organisch en vloeiend opgaat in het landschap", vertelt gedeputeerde Igor Philtjens.

De brug sluit naadloos aan op de oevers en houdt rekening met de deining en het waterniveau. Indien nodig kan de constructie weer ontmanteld worden, waardoor ze geen blijvende impact heeft op de natuur.

De fiets- en wandelbrug is goed voor een investering van 4 miljoen euro. "LSM investeert 1 miljoen, de provincie Limburg 3 miljoen. In december 2023 moet Fietsen tussen Terhills een feit zijn", aldus de gedeputeerde.

Lees verder

Interreg VI Vlaanderen-Nederland officieel van start

Een nieuw pakket van Europese middelen staat klaar om de Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo's en overheden te intensiveren. Tot 2027 voorziet de Europese Commissie ongeveer 200 miljoen euro aan vers kapitaal via het Interreg programma Vlaanderen-Nederland Het zesde programma werd dinsdag bekendgemaakt op het 'Verleg de grens', het 'Go live' event in Thor Central (Genk).

"Het nieuwe Interreg programma maakt het mogelijk de banden tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden verder aan te halen. Dat is nodig om impact te creëren en ons als één sterke, innovatieve en competitieve regio te profileren", aldus gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden Tom Vandeput.

De Europese Unie riep de Interreg-programma's in het leven om specifieke problemen in de grensregio's aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

De afgelopen zeven jaar kon het programma Vlaanderen-Nederland al rekenen op heel wat succesvolle resultaten. Bijna 100 grensoverschrijdende projecten ontvingen een subsidie, goed voor zo'n 150 miljoen euro aan Europese middelen.

"Hierin waren meer dan 80 Limburgse actoren betrokken. Projecten die uitvoering gaven aan het provinciaal beleid hebben wij van een extra financiering - in totaal 3,3 miljoen euro -voorzien. Dankzij dit financiële ruggensteuntje kregen de projecten sneller hun financieringsplan rond", aldus gedeputeerde Tom Vandeput. 

In vergelijking met de vorige perioden zijn er in de nieuwe programmaperiodes meer ambities op vlak van duurzame energie, de strijd tegen de klimaatverandering, het aanpakken van grensobstakels en inclusieve projecten die een impact genereren voor de bewoners van de grensregio. Het programma vat haar ambities samen met 'grensoverschrijdende samenwerking voor een slimmer, groener én socialer Europa, zonder grenzen'.

De uitdagingen van nu & morgen

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt de samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter Europa en pikt in op actuele noden. Zo zullen Vlaanderen, Nederland en de acht betrokken grensprovincies zwaar investeren in een versnelde transitie richting energie-efficiëntie. Bedrijven en start-ups worden aangemoedigd innovatieve producten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Ook wil Interreg Vlaanderen-Nederland helpen de klimaatverandering tegengaan en inzetten op rampenpreventie zoals het voorkomen van droogte in de landbouw door industrieel gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers.

Het nieuwe programma wil ook lessen trekken uit de covid-pandemie. Daarom wordt ingezet op een betere communicatie tussen grensgemeenten en wordt de nijpende personeelskrapte in de zorg aangepakt.

In alle thema's worden projecten aangemoedigd om niet alleen te denken aan de burger, maar hen ook effectief te betrekken.

Meer info over het Interreg VI Vlaanderen-Nederland vind je op www.grensregio.eu

Lees verder

Regen brengt de everzwijnen terug in tuinen

De afgelopen maanden stonden in het teken van droogte. Samen met de eerste regenbuien stromen ook de meldingen van overlast door everzwijnen binnen. Bewoners kunnen zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen, en ook op grotere schaal zoeken betrokken partijen naar oplossingen. Jolien Wevers, Vlaams everzwijncoördinator, legt uit wat de link is tussen de regen van de afgelopen weken en de activiteit van de everzwijnen in woonwijken, en geeft tips om schade te voorkomen.

Waarom is er op dit moment zoveel schade aan tuinen?
"Everzwijnen eten het liefst eikels en andere noten, maar daar zitten heel weinig eiwitten in. Daarom vullen ze hun dieet graag aan met insecten en regenwormen, die ze met hun snuit uit de grond wroeten. Door de droogte was de grond te hard, en zaten de insecten en regenwormen te diep in de bodem. Nu het terug begint te regenen wordt de grond opnieuw zachter, en komen ook de regenwormen weer naar boven. De everzwijnen zijn nu dus zeer actief aan het wroeten in tuinen, bermen en graslanden."

Wat kunnen inwoners doen om schade tegen te gaan?
"Er zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen om de kans op schade te verminderen, alhoewel schade nooit helemaal uit te sluiten is. Composthopen en groenafval zitten vol regenwormen en andere insecten, en zijn dus echte magneten voor everzwijnen. Als je je composthoop in de tuin goed afschermt, en geen groenafval in het bos achterlaat is de buurt dus meteen een stuk onaantrekkelijker voor een everzwijn. Wil je je tuin volledig ontoegankelijk maken, dan kun je een elektrisch of vast everzwijnproof raster aanleggen. Hoe je zo'n raster precies aanlegt kun je vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos."

De problemen met everzwijnen worden ook grensoverschrijdend, op grotere schaal bekeken. Zo organiseerde provincie Limburg samen met de everzwijncoördinator een workshop over everzwijnen voor de Limburgse gemeenten. Het probleem leeft duidelijk gezien de grote opkomst: liefst 25 gemeenten namen deel. Uit de workshop bleek dat de sterkte van de lokale besturen ligt in het verspreiden van informatie, het in kaart brengen van probleemsituaties en het ondersteunen van samenwerkingen op het terrein.
Jaarlijks wordt tussen alle partijen die betrokken zijn bij het everzwijnbeheer - ook in jouw buurt - een overleg georganiseerd. Met de informatie die iedereen doorgeeft, kan de gemeente haar inwoners een duidelijke stem geven op het overleg. Zo werken we samen aan praktische oplossingen.

Waar kunnen inwoners terecht als ze schade hebben?
Meldingen kun je zelf ingeven in het meldpunt schade van het ANB, www.natuurenbos.be/meldpuntschade, maar je kunt ook terecht bij jouw gemeente.

"Doe zeker aangifte van de schade. Schademeldingen bevatten belangrijke informatie. Zo weten we waar de problemen het grootst zijn en welke aanpak het meest geschikt is", geeft Jolien Wevers nog mee.

Meer weten over hoe samenleven met everzwijnen

Lees verder

Oorlog in Oekraïne veegt economisch herstel na corona van tafel

De werkloosheid is tot recordlaagtes gedaald, de export heeft zich na de coronadip goed herpakt, maar innovatie blijft een zorgenkind van de Limburgse economie. Dat is in grote lijnen de uitkomst van de Toekomstindicator. Met deze jaarlijkse publicatie geeft Voka Limburg een beeld van de economische gezondheid van onze provincie. Afgelopen woensdag werden de resultaten voorgesteld bij transportbedrijf H. Essers in aanwezigheid van gouverneur Jos Lantmeeters, gedeputeerde Tom Vandeput en Vlaams minister Jo Brouns.

De activiteit en prestaties van Limburgse ondernemingen zijn afhankelijk van drie belangrijke factoren: talent, innovatie en internationalisatie. Als een regio sterk scoort op deze drie vlakken, gaat de economie een voorspoedige toekomst tegemoet. Daarom ontwikkelde Voka Limburg de formule E=TI². Om economisch te excelleren (E) moet een regio sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I).

Limburg won in 2021 8,37 indicatorpunten. Met 145,03 punten is het de hoogste score sinds de voorbije tien jaar. De veerkracht van onze ondernemers maar ook de massale overheidssteun hebben ervoor gezorgd dat er tijdens de meest acute fase van de coronapandemie geen structurele schade is aangebracht aan onze Limburgse economie. "Ondertussen heeft het bedrijfsleven zich goed georganiseerd en kan het flexibel omschakelen bij een volgende opflakkering van een pandemie. De 'draaiboeken' liggen in de kast, hopelijk voorgoed…," aldus gouverneur Jos Lantmeeters

Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput gaat verder: "Het herstel gaat echter gepaard met alarmsignalen: stijgende grondstofprijzen, hogere loonkosten en een historisch hoge inflatie. Als provinciale overheid doen we binnen onze verantwoordelijkheden het maximale. Zo investeren we deze legislatuur een historisch bedrag in infrastructuur."

Collectieve ambitie bepalend voor toekomst

Met een stijging van 8,37 indicatorpunten in 2021 moeten we blij zijn, maar tegelijktijdig hangt de een donderwolk boven ons hoofd. Een mix van factoren waaronder de oorlog in Oekraïne op kop, maar ook de droogte in de zomer, opflakkering van corona in China blijven de grondstof- en energieprijzen in de hoogte duwen. De groei van de wereldeconomie moet worden bijgesteld en ook hier in Europa en Limburg wordt een recessie stilaan onafwendbaar.  

Voor Voka KvK – Limburg zijn de recepten om groei te bewerkstelligen niet anders dan tijdens de covidcrisis. "De problemen zijn niet nieuw, maar zijn wel groter geworden en meer geaccentueerd. De oplossingen moet gerealiseerd worden binnen regulier beleid. We roepen de verschillende overheden op om ditmaal écht te kiezen voor hervormingen door hiermee aan de slag te gaan," besluit Voka Limburg  voorzitter Karin Van De Velde.

Lees verder

Gemeentelijke ambtenaren op stap met boomexperten in het Arboretum

27 september gingen we samen met het Provinciaal Natuurcentrum, enkele bomenexperten en zo'n 20 gemeentelijke ambtenaren op stap in het Arboretum van Bokrijk (Genk). De aanwezigen trotseerden buien en onweer om meer te leren over klimaatbomen die geschikt zijn voor de werk- en woonomgeving.

Dikke dankjewel aan de kundige begeleiders van Bokrijk: Sven, Jeroen, Eric!

Meer weten?

Lees verder