Doorgaan naar hoofdcontent

Provincie Limburg: Helemaal hip met #MissieMinder

Helemaal hip met #MissieMinder

#MissieMinder is de jaarlijkse MOS-actiedag over bewust verbruiken. Geen toeval dus dat onze actiedag samenvalt met Black Friday op vrijdag 25 november. Dit jaar is textiel het centrale thema.

Organiseer een swapparty met jullie eigen 'uit het oog verloren' of 'te klein geworden' spullen. Of kies met je leerlingen een andere manier om bewust om te springen met textiel. Laat je inspireren door de acties op onze soldenlijst.

Registreer je actie en maak kans op een prijs.

Lees verder

MOS-held in de kijker: Koen Smets

Elke maand zet MOS-Vlaanderen een MOS-held in de kijker. Deze maand is het de beurt aan de Limburger Koen Smets.

Koen werkt als leerkracht in de Middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt en is heel gedreven. Hij zet zich ten volle in voor het klimaat en vindt het belangrijk om de leerlingen hier zoveel mogelijk actief bij te betrekken. 

Ontdek de mens achter deze Limburgse MOS-held. 

Lees verder

DATABANKNIEUWS // Naar een wijkindeling per gemeente in de databank

Samen met de Limburgse gemeenten streven we naar een gedragen wijkindeling voor elke gemeente in de databank. Volgt jouw gemeente het voorbeeld van de 21 Limburgse gemeenten die al hun wijkindeling afbakenden?

Lees meer op limburg.incijfers.be.

Lees verder

Provincie Limburg maait haar waterlopen

Het provinciebestuur is gestart met de jaarlijkse ruimingswerken aan provinciale waterlopen. De werken vinden plaats van september tot december. Er wordt een 'maaibeheer op maat' voorzien voor 1625 km aan waterlopen en obstakels worden verwijderd.

Kortgewiekt is niet noodzakelijk beter

Die grote schoonmaak is een belangrijk deel van het onderhoud en gebeurt op een duurzame wijze. Het is niet altijd nodig om de weelderige plantengroei overal volledig kort te wieken, integendeel. De planten kunnen immers het water in de waterloop trager doen afstromen en hiermee zorgen voor extra infiltratie.

De ligging en eigenschappen van de waterloop bepalen de maai-intensiteit. Zo wordt een overstromingsgevoelige waterloop in een dorpskern intensiever gemaaid dan een waterloop in een weidelandschap en wordt er in natuurgebieden meestal niet gemaaid.

Het is dus zaak om een goed evenwicht te bewaren.

Doorgang verlenen

Aangelanden zijn wettelijk verplicht om doorgang te verlenen in de vijfmeterzone. Dat is de zone langs beide zijden van de beek die vrij moet blijven van hindernissen. Zo kan de maaimachine gemakkelijk door.

Meldpunt

Heb je een vraag over een waterloop of wil je iets te melden? Bel 011 23 73 23 of e-mail naar meldpuntwater@limburg.be.

Lees verder

Corda Campus test zelfrijdende elektrische steps

Corda Campus zet een nieuwe stap in haar mobiliteitsplan en test sinds deze week zelfrijdende elektrische steps. De steps roep je op met je smartphone. Na gebruik rijden de steps autonoom, zonder bestuurder, weer naar een laadpunt. De slimme steps verdelen zich over vijf verschillende laadstations verspreid over de campus en zijn uitgerust met artificiële intelligentie. Dankzij de technologie kunnen de steps obstakels ontwijken en kunnen werknemers en bezoekers zich snel en op een veilige manier tussen de gebouwen en bedrijven op de campus verplaatsen.

Corda Campus is de eerste plaats in Vlaanderen waar een deelstepsysteem met docking stations in gebruik wordt genomen. In de docking stations laden de steps op en zijn ze beschermd tegen diefstal.

Nadat de step opgeroepen werd via de app, komt de step zelfstandig aangereden. De gebruiker bestuurt de step naar zijn eindbestemming. Na gebruik, verplaatst de step zich autonoom naar één van de vijf docking stations op de campus.  Omdat het "lerende" toestellen zijn, zorgen de steps er zelf voor dat ze op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Raf Degens, Algemeen Directeur Corda Campus: "De zelfrijdende e-steps dragen bij tot een betere multimodale ontsluiting van Corda Campus. De combinatie van "docking stations" en "zelfrijdend", is de beste manier om deelstepsystemen beter, veiliger en efficiënter te maken. Indien het succesvol blijkt, kan het eenvoudig worden gekopieerd naar andere omgevingen, zoals stedelijke gebieden, campusomgevingen en industrieterreinen."

Einde van de strooisteps

De slimme step maakt ook ineens komaf met de  steps die overal worden opgepikt en achtergelaten, zoals we dit in veel grootsteden zien. In dergelijk 'free floating model' worden de steps telkens door de beheerders verzameld voor het opladen en het herverdelen doorheen de stad. Een model dat inefficiënt en duur is. Op Corda Campus wordt gekozen voor een systeem met vaste laadstations, ook wel docking stations, genoemd. Via de smartphone ontgrendelen de gebruikers een step uit het docking station en op het einde van de rit klikt de step terug vast in het laadstation. De rit wordt dan automatisch beëindigd en afgerekend, en de step begint meteen op te laden om klaar te zijn voor de volgende rit.

Blauwdruk voor andere attractiepolen

Deze innovatieve vervoersoplossing wordt ook gesteund door de provincie Limburg. "Mobiliteit doet onze economie draaien. Locaties die niet of moeilijk bereikbaar zijn, zijn niet aantrekkelijk en belemmeren het pad van groei. Door onze ontsluitingskwaliteit te optimaliseren en vervoersalternatieven te bieden die toegankelijk, flexibel én betaalbaar zijn, kunnen we economische hotspots beter positioneren. Met de introductie van de zelfrijdende shuttles eerder deze maand op Terhills en in de Elfde Liniestraat (Hasselt), heeft Limburg op korte tijd significante stappen in de wereld van duurzame, slimme en veerkrachtige mobiliteit gezet. Het nieuwe netwerk van docking stations op Corda Campus voegt daar nu nog een nieuwe mijlpaal aan toe. Door van mobiliteit een service te maken ontstaat een nieuw speelveld met tal van mogelijkheden voor cross-overs. De inplanting van deze AI-gebaseerde toepassing geeft deze technologiecampus extra allure en maakt van Limburg de ultieme proeftuin voor de mobiliteit van de toekomst. We hopen dat dit project een blauwdruk voor andere belangrijke attractiepolen kan zijn om compacte innovatieve vervoerssystemen in te zetten en met elkaar te verbinden. Vanuit de deputatie werd 95.000 euro voorzien om van deze pilot een groot succes te maken", aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Lees verder