Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeente Mol: Vergunningsaanvraag exploitatie inrichting ioniserende stralingen klasse I

Vergunningsaanvraag exploitatie inrichting ioniserende stralingen klasse I

De NV Belgoprocess heeft op 7 april 2022 bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een aanvraag ingediend op basis van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna het 'algemeen reglement' genoemd, voor de uitbreiding van de Belgoprocess site 1 inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet geconditioneerd radioactief afval (gebouw 165X ook wel 'ROC' genoemd), hierna 'het project'. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gravenstraat 73, 2480 Dessel.

Lees verder

Vernieuwing fietspaden Sint-Theresiastraat vanaf maandag 7 november

Maandag 7 november start een aannemer met het vernieuwen van de fietspaden langs de Sint-Theresiastraat tussen de ovonde in Achterbos en de Postelarenweg. Deze vernieuwing voeren we samen uit met een versmalling van de rijbaan tot een breedte van 5 meter. Een smallere rijbaan verlaagt de snelheid en verhoogt de verkeersveiligheid. De rijbaan blijft voldoende breed om voertuigen elkaar veilig te laten kruisen.

Lees verder

Beurtelings verkeer én snelheidsbeperking in Martelarenstraat

Om dringende herstellingswerken aan de riolering uit te voeren, geldt in de Martelarenstraat ter hoogte van huisnummer 90 beurtelings verkeer én een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. De werken worden uitgevoerd in opdracht van PIDPA Hidrorio. De werfzone situeert zich op het fietspad en de rijstrook in de richting van het spoor. Voor de auto's geldt een snelheidsverlaging en beurtelings verkeer. Fietsers moeten via de bewegwijzerde omleiding omrijden via de Pater Van Henxthovenstraat en Peter Benoitstraat. De werken starten volgens de opgegeven planning op woensdag 26 oktober en moeten tegen vrijdag 28 oktober afgerond zijn.

Lees verder

Jubileumsubsidie voor 100e verjaardag Socialistische Harmonie Onze Toekomst

De Socialistische Harmonie Onze Toekomst krijgt van het gemeentebestuur een subsidie van 375 euro. Deze subsidie wordt toegekend omdat de vereniging dit jaar haar 100e verjaardag viert. Op basis van het reglement 'subsidie jubilerende vereniging' diende de vereniging een subsidieaanvraag in. Het gemeentebestuur wenst het bestuur en de leden van harte proficiat met deze bijzondere jubileumviering.

Lees verder