Doorgaan naar hoofdcontent

Brussel: Andere nuttige info rond dierenwelzijn

Andere nuttige info rond dierenwelzijn

Gratis diergeneeskundige zorgen

De Stichting Prins Laurent is van mening dat iedereen het recht heeft op onvoorwaardelijke liefde en dan vooral de mensen in een kwetsbare situatie. Door huisdieren gratis te verzorgen geeft de Stichting tegelijk ook hoop en steun aan hun baasjes.

Bent u eigenaar van een huisdier en wilt u gebruikmaken van gratis diergeneeskundige zorgen? Controleer dan of u voldoet aan de Externe site toelatingsvoorwaarden.

Lees verder

Kort verblijf (maximaal 3 maanden) buitenlander niet-EU
Lees verder

Lang verblijf (meer dan 3 maanden) van een buitenlander niet-EU

De onderdanen van derde landen buiten de Europese Unie die meer dan 90 dagen in België willen verblijven (lang verblijf), moeten een machtiging tot voorlopig verblijf hebben. Dat wordt afgeleverd door de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland (in de vorm van een visum D) of door de dienst Vreemdelingenzaken in België.

Lees verder