Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 5 september 2022

Stad Hamont-Achel: Gratis webinar: kippen houden in de kringlooptuin

Gratis webinar: kippen houden in de kringlooptuin

Heb jij het gezelschap van kippen in je tuin? Ze leggen eitjes en helpen keuken- en tuinafval verwerken, maar weet jij ook hoe je jouw kippen het best verzorgt?

Kom er alles over te weten tijdens de webinar 'Kippen houden in de kringlooptuin' op 8, 15 of 22 september. Heb jij specifieke vragen? De lesgever van Vlaco vzw beantwoord ze graag. Deelnemen is gratis, maar je dient je wel in te schrijven. Dat doe je via  https://www.centrumduurzaamgroen.be/WebinarKippen.

Let wel: de plaatsen zijn beperkt, je bent er dus best als de kippen bij.

Lees verder

Ook blauwalg in de Prinsenloop

In eerdere communicaties over blauwalg in de vijver op domein De Bever,  de blusvijver ter hoogte van de Beverbeek en Elsbroek, het beekje aan de paalkampeerplaats en de visvijver van de Walvissers deed het stadsbestuur de oproep om vermoedens van blauwalg door te geven aan de milieudienst. Een alerte burger stuurde eerder deze week dan ook een foto door van het oppervlaktewater van de Prinsenloop. Na onderzoek blijkt dat ook hier blauwalg aanwezig is.

Omdat blauwalg een gezondheidsrisico vormt voor mens en dier, neem je best maatregelen om jezelf en anderen te beschermen:

  • Laat kinderen niet aan de waterrand spelen;
  • Vermijd alle waterrecreatie nabij drijflagen van blauwalgen;
  • Houd je huisdieren weg van water met blauwalgen;
  • Gebruik nooit water met blauwalgen;
  • Douche zo snel mogelijk na huidcontact met blauwalgen;
  • Consulteer je arts bij huidirritatie of misselijkheid.

Elders blauwalgen gezien? Laat het ons weten en neem contact op met de milieudienst via milieu@hamont-achel.be of 011 51 05 22 (tijdens de kantooruren).

Lees verder

Het Huis van het Kind Hamont-Achel bestaat 5 jaar

De versiering in het Huis van het Kind verraadde het afgelopen week al: er valt wat te vieren. Dit weekend is het namelijk vijf jaar geleden dat het Huis van het Kind officieel geopend werd in het stadspark te Hamont. Om dit lustrum te eren werd het gebouw feestelijk aangekleed, vonden er in buitenschoolse opvang De Pagadder verschillende activiteiten plaats en mocht iedere bezoeker afgelopen week een keertje draaien aan het rad van fortuin.


Al in 2013 ontstond het idee om een Huis van het Kind te bouwen, meer bepaald na de bekrachtiging van het decreet preventieve gezinsondersteuning. In Hamont-Achel koos het beleid er in 2015 voor om hiervoor een participatietraject op te zetten. Hierbij zat een groep vrijwilligers – de Toekomst-ambassadeurs – op regelmatige basis samen om de noden en behoeften van gezinnen in kaart te brengen. Het doel: alle gezinnen zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. Sinds september 2017, na de feestelijke opening op 26 en 27 augustus, gebeurt dat in het Huis van het Kind.


Uitbreiden, bijbouwen en vergroten

De focus van het Huis van het Kind ligt al sinds de opening op ontmoeting, erkennen en het geven van informatie op vlak van opvoeden. Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Pagadder (Hamont) vond er onmiddellijk haar thuis, net zoals de Dutjeskamer, Huiswerkkamer en Speelkamer en verschillende partners waaronder Kind & Gezin.


Maar een huis, dat moet je onderhouden. Er wordt uitgebreid, bijgebouwd en vergroot. Zo ook bij het Huis van het Kind. Wat begon met een warm onthaal tijdens de consultatiemomenten van Kind & Gezin, groeide inmiddels uit tot een breed onthaal. De samenwerking met verschillende partners en de eigen stadsdiensten werd verder uitgediept en evenementen zoals de Zomerkick-Off zagen het levenslicht.


2020: niet enkel corona

Ook het Huis van het Kind bleef niet gespaard van de coronapandemie. De nodige maatregelen werden getroffen om de kinderen veilig op te kunnen vangen, en om gezinnen op afstand te kunnen blijven ondersteunen. In de zomer van 2020 maakte de Hamont-Achelse jeugdnetwerker haar intrede. Een lichtpuntje te midden van de lockdowns, mondmaskers en vele maatregelen en beperkingen die ons door corona werden opgelegd.


Na een jaar van social distancing groeide in 2021 de nood aan contact met de gebruikers. Daarom trok het Huis van het Kind tijdens de zomer met de woonwagen naar de verschillende kerkdorpen in Hamont-Achel om er de buurtbewoners te bevragen over hun noden op vlak van opvang, vrije tijd en welzijn. Ook het werk van de jeugdnetwerker wierp z'n vruchten af: in het voorjaar van 2022 werd in samenwerking met de jeugdraad en het jeugdhuis LOODS 3930 geopend. Op deze chill-plek kunnen jongeren elkaar ontmoeten, een rustplek vinden, hun talenten en interesses verkennen. Bovendien kunnen ze er ook terecht met hulpvragen.


En nu?

Het Huis van het Kind wordt door haar medewerkers en vrijwilligers onderhouden zoals het een goede huisvader betaamt. Het blijft uitbreiden, bijbouwen en vergroten. Met Café voor ouders in spé heeft het Huis van het Kind alweer iets nieuws in petto. Toekomstige ouders zijn welkom in dit maandelijkse café waarin telkens een nieuw thema aan bod komt. De exacte lanceerdatum – voorzien in 2023 – en een overzicht van de thema's worden tijdig bekendgemaakt. Daarnaast staan er nog een aantal projecten in de steigers. Hierover later meer.


Een actueel overzicht van alles wat het Huis van het Kind biedt, vind je terug op www.hamont-achel.be/huisvanhetkind.

Lees verder

Heb jij je stookoliecheque al aangevraagd?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering enkele maatregelen genomen om de gezinnen in ons land te ondersteunen. Eén daarvan is de stookoliecheque: een eenmalige toelage van 225 euro aan gezinnen die verwarmen met huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk.

Wie kan de stookoliecheque aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van hun hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro aanvragen.

Je kan je aanvraag indienen tot 10 januari 2023. Dit kan slechts eenmaal per gezin.

Hoe vraag je de stookoliecheque aan?

Dat kan enkel via het invullen van een formulier. Afhankelijk van je woning moet je een keuze maken uit twee soorten formulieren:

  • Type A formulier: voor een individuele woning, die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw;
  • Type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Je kan deze formulieren zowel digitaal als via papier indienen:

  • Voor een online aanvraag surf je naar https://stookoliecheque.economie.fgov.be. Je zal je digitaal moeten identificeren, bijvoorbeeld met je elektronische identiteitskaart of Itsme.
  • Voor een aanvraag via papier kan je het juiste formulier downloaden hieronder in de bijlagen of op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be. (Bijlagen toevoegen!)

Welke documenten je dient toe te voegen om je aanvraag te staven, wordt vermeld in de formulieren. Ook het adres waarnaar je je papieren aanvraag dient op te sturen, kan je erin terugvinden.

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Meer informatie?

Op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be vind je een overzicht van vaak gestelde vragen en de antwoorden daarop. Je kan er eveneens een vragenlijst doorlopen om na te gaan of je nog op andere premies recht zou hebben.

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op het gratis nummer 0800 120 33 of via stookoliecheque@economie.fgov.be.

Lees verder