Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: Vernieuwde Overpoort ontvangt eerste studenten

Stad Gent
Vernieuwde Overpoort ontvangt eerste studenten
Stad Gent

De straat biedt meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn extra vuilnisbakken, waaronder enkele waarin pizzadozen passen.

Vernieuwde Overpoort ontvangt eerste studenten

De Overpoortstraat biedt voortaan meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn ook extra vuilnisbakken, waaronder enkele speciale exemplaren waarin pizzadozen passen. De ingrepen kaderen in een groter plan voor een aangename en leefbare uitgaansbuurt.

Nieuw elan

Het Project Overpoort 2.0 wil de uitgaansstraat een nieuw elan geven. Bedoeling is een beter evenwicht tussen dag- en nachtleven, meer netheid en minder overlast voor de buurt. Van januari tot eind mei 2022 was er al een tijdelijke herinrichting, nu is de definitieve Overpoort klaar om de eerste studenten te ontvangen.

We kiezen voor een totaalaanpak: naast de herinrichting van de straat hebben we ook nagedacht over betere verlichting, publiek sanitair, afval en veiligheid. Zowel handelaars, buurtbewoners als studenten werden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Mathias De Clercq, burgemeester Groener en ruimer

De straat is voortaan een erf en werd vernieuwd van gevel tot gevel, met middenin ruimte voor bussen, leveranciers, fietsers en voetgangers. De overgebleven ruimte geeft meer mogelijkheden voor groen en terrassen. De Stad werkt intussen aan een 'terrasinplantingsplan' om de terrassen meer eenheid te geven. Er zijn ook extra plantvakken met groen en een groengevel tegen het Liberaal Archief. Het straatgroen zelf wordt aangeplant eind 2022, begin 2023.

Voetgangers  mogen de volledige breedte van de weg gebruiken en hebben voorrang op al het andere verkeer: fietsers, leveranciers en de bussen die enkel nog staduitwaarts rijden, overdag tot 19 uur. Op een viertal plaatsen zijn er speciale laad-en loszones voor de handelaars.

Met de heraanleg brengen we de verblijfskwaliteit in de Overpoort naar een hoger niveau. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Meer groen en meer ruimte voor terrassen. Mooie publieke ruimte, niet enkel 's nachts maar ook overdag.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte Aangenaam en veilig

Er komt opnieuw extra publiek sanitair aan het Stalhof, een toiletcontainer die opent op de drukste avonden van 23 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. De infocoaches van de Stad staan op drukke avonden paraat om bezoekers op de regels te wijzen en feestvierders te helpen. Ook de jaarlijkse sensibiliseringscampagnes tegen wildplassen en seksueel grensoverschrijdend gedrag keren terug. De politie blijft tot slot op de drukke avonden aanwezig, en voor de veiligheid van de bezoekers geldt er tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens een glasverbod in de Overpoorstraat, het Stalhof, het Kramersplein en de Voetweg.

Proper en duurzamer

Het aantal vuilnisbakken in de straat is uitgebreid. In totaal zijn er nu 24  gewone, groene vuilnisbakken en 3 nieuwe types geschikt voor pizzadozen. Tijdelijke stickers met duidelijke iconen tonen welk afval waar thuishoort. Ivago leegt de vuilnisbakken tweemaal per dag, ook in het weekend. Om het afval te verminderen, wordt in de toekomst samen met een aantal handelaars een testproject opgezet met herbruikbare bekers.

De aanpak van de Overpoortbuurt staat nooit stil, en de Stad Gent is in voortdurend overleg met buurtbewoners, handelaars en studenten voor verbeteringen. Zo wordt er alvast een sfeergebied/handelaarsvereniging opgericht die structurele steun zal krijgen van Puur Gent.

Project Overpoort 2.0

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Opvallende boodschappen zetten mentale veerkracht in de kijker
Stad Gent

De 10-daagse van de veerkracht, van 1 tot en met 10 oktober, staat dit jaar in het teken van 'kracht'. De meeste activiteiten zijn gratis.

Opvallende boodschappen zetten mentale veerkracht in de kijker

Op hoeken her en der in Gent verschijnen vanaf vandaag, op maandag 19 september 2022, opvallende boodschappen over mentaal welzijn. Ze kaderen in de '10-daagse van de veerkracht' van 1 tot en met 10 oktober, dit jaar in het teken van 'kracht'.

De 10-daagse van de veerkracht staat dit jaar in het teken van kracht. Van 1 tot en met 10 oktober 2022 zijn er tal van lezingen, workshops en expo's die bezoekers en deelnemers uitnodigen om hun innerlijke kracht te ontdekken. Zo kan je in Sint-Amandsberg tijdens een lessenreeks alles leren over hoe je moet omgaan met piekeren of kan je in natuurgebied Bourgoyen meedoen aan een stressverlichtende wandeling. In totaal zijn er 45 activiteiten, de meeste gratis. Op stad.gent/veerkracht vind je het volledige programma.

Stress en tegenslagen kunnen je soms uit evenwicht brengen. We weten dat 1 op de 3 Gentenaars het af en toe mentaal moeilijk heeft, maar we weten ook dat je veerkracht kan trainen. Daarom organiseren we maar liefst 45 laagdrempelige activiteiten in onze 10-daagse: om Gentenaars te versterken en te laten ontdekken wat hen vooruit helpt.

Rudy Coddens, schepen van Gezondheidsbeleid

Om het thema van de 10-daagse bespreekbaar te helpen maken, verschijnen er vanaf vandaag op hoeken her en der in de stad allerlei boodschappen in krijt. Onder meer op de Kamer van Koophandel, het KTA Gent en aan De Reep zullen de boodschappen te zien zijn.

10-daagse van de veerkracht

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Campagne voor minder afval start met acties tegen voedselverspilling
Stad Gent

Door 'slim kopen, koken en sorteren' kan elk huishouden zijn restafvalcijfer verlagen.

Campagne voor minder afval start met acties tegen voedselverspilling

Ivago en de Stad Gent zetten met hun nieuwe campagne in op (rest)afvalvermindering in Gent en Destelbergen. Door 'slim kopen, koken en sorteren' kan elk huishouden zijn restafvalcijfer verlagen. Het begin van de campagne staat in het teken van de strijd tegen voedselverspilling.

Minder voedsel verspillen

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Voedselverspilling op 29 september 2022 zetten de Stad Gent en Ivago zich in oktober samen in tegen voedselverspilling. Een gemiddeld persoon koopt 37 kilogram voedsel en drank per jaar zonder het te gebruiken, waarvan bovendien ook een groot deel in de restafvalzak belandt.

Met de Gentse voedselstrategie Gent en Garde zetten we al langer in op 'niets gaat verloren'. Met deze campagne willen we de Gentenaren extra motiveren om voedselverspilling te verminderen, dit onder andere in meer dan 30 workshops. Minder voedselverspilling betekent niet alleen een kleinere restafvalzak, maar ook een pak minder CO2.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat Stap per stap naar minder restafval

Gentenaars bieden jaarlijks gemiddeld niet minder dan 179 kilogram restafval aan. Dat afval wordt maximaal gerecycleerd maar soms ook nog verbrand. De energie en grondstoffen die gingen naar het maken van bijvoorbeeld plastic verpakking gaan zo verloren na eenmalig gebruik.

In een nieuwe sensibiliseringscampagne die loopt van september tot en met december 2022 roept Ivago de Gentenaar daarom op om voor zichzelf één of meerdere uitdagingen te formuleren om minder afval in omloop te brengen. Voor de ene is dat misschien kraantjeswater drinken of een gft-container aanvragen, de andere neemt dan weer voor de eerste keer eigen potjes mee naar de winkel.

Met enkele beperkte ingrepen in het koop-, kook- en sorteergedrag verminderen de kilo's afval snel. Het gaat vaak om kleine gewoontes veranderen: iedereen kan dan ook meedoen met deze acties.

Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Ivago  Sticker toont je deelname

Ivago zal stickers verdelen met tips over slim kopen en koken. Afvalpreventie blijft immers de eerste stap: wat niet gekocht wordt, wordt niet weggegooid. Er komen ook tips voor beter sorteren, wat leidt tot vlotter recycleren. Gentenaars die deelnemen aan de actie kunnen dat zichtbaar maken door de stickers op hun aangeboden afval te plakken, en steken zo ook de afvalophalers een hart onder de riem.

Net daardoor vinden we het belangrijk dat Destelbergenaren en Gentenaren in eerste instantie zichzelf uitdagen om minder (rest)afval te produceren.

Michaël Vercruyssen, schepen van Leefmilieu Destelbergen  Lees meer over de campagne op ivago.be/minderafvalMag het wat minder afval zijn?

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Mensen met jongdementie samen met topchefs aan de slag in pop-up Hotelschool
Stad Gent

Bedoeling is om de ziekte onder de aandacht te brengen en mensen met jongdementie een leerrijke ervaring te bieden.

Mensen met jongdementie samen met topchefs aan de slag in pop-up Hotelschool

In pop-uprestaurant 'Het Moment' in Hotelschool Gent kunnen bezoekers op woensdagen 12 en 19 oktober 2022 genieten van een vijfgangenmenu bereid en opgediend door mensen met jongdementie. Enkele Gentse topchefs en de leerlingen van de Hotelschool staan hen bij.

Tijdelijk restaurant Het Moment opent de deuren op woensdagnamiddagen 12 en 19 oktober in de Hotelschool Gent in de Lange Violettestraat. De mensen met jongdementie en de leerlingen koken en serveren samen voor familie, vrienden en sympathisanten. Topchefs Joost Arijs, Olly Ceulenaere, Vilhjalmur Sigurdarson, Karel De Clercq, Ignace Wattenberge en Kim De Visschere stelden de menu's op en helpen mee koken, organisaties uit de zorg leveren het 'personeel'.

Trots dat we jongdementie positief onder de aandacht kunnen brengen en zowel bezoekers als Gentenaars met jongdementie een unieke ervaring voorschotelen. Het is ook een sociale én medische meerwaarde voor de deelnemers: menselijk contact en nieuwe ervaringen kunnen het verloop van de ziekte helpen vertragen.

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg

Bedoeling van het initiatief is om jongdementie onder de aandacht te brengen en mensen met jongdementie de kans te geven mee te werken aan een betekenisvol project waarbij ze hun talenten kunnen inzetten. De naam van het restaurant is dan ook niet toevallig gekozen. Personen met jongedementie leven in het hier en nu, ze moeten het moment grijpen.

Het is mee dankzij de Hotelschool dat we mensen met jongdementie deze ervaring kunnen bieden. Bovendien geven we de leerlingen meteen ook een stukje sociaal bewustzijn mee voor hun latere carrière.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Klanten betalen voor het vijfgangenmenu 75 euro. Met de opbrengst organiseren enkele zorgorganisaties volgend jaar een dagfestival voor personen met jongdementie. Aan het initiatief werken ook Expertisecentrum Paradox, Familiezorg Oost-Vlaanderen en de zorginstellingen Zuiderlicht, Exalta en Zorgband mee. Meer info op www.stad.gent/hetmoment.

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder