Doorgaan naar hoofdcontent

Stad Gent: Tweede ronde wijkbudget van start: 3,85 miljoen euro voor laatste 14 wijken

Stad Gent
Tweede ronde wijkbudget van start: 3,85 miljoen euro voor laatste 14 wijken
Stad Gent

Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot eind november 2022 de tijd om een idee voor een project in te dienen.

Tweede ronde wijkbudget van start: 3,85 miljoen euro voor laatste 14 wijken

De tweede en laatste ronde van het wijkbudget gaat vandaag, op woensdag 14 september 2022, van start. Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot eind november 2022 de tijd om een idee voor een project in te dienen. In juni 2023 beslissen uitgelote wijkpanels welke projecten een budget ontvangen.

De eerste ronde van het wijkbudget werd afgesloten in oktober 2021. Na een beoordeling door gelote wijkpanels, online stemmingen en gesprekstafels werd er in totaal 2,4 miljoen euro verdeeld over 56 projecten in 11 wijken. De initiatiefnemers van die projecten zijn op dit moment bezig om hun plannen te realiseren. Een overzicht van die projecten vind je hier.

Vandaag, op 14 september 2022, start de tweede en laatste ronde. Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot 30 november 2022 de tijd om een idee voor hun wijk in te dienen via www.wijkbudget.gent . De budgetten per wijk gaan van 150.000 tot 350.000 euro, afhankelijk van het bewonersaantal en de mate van kwetsbaarheid van de wijk. In totaal is er 3,85 miljoen euro beschikbaar.

Nooit eerder ging zo veel budget rechtstreeks naar initiatieven van Gentenaars. Dat loont. De realisaties in de eerste 11 wijken brengen dynamiek en spelen in op de noden. Ook in de 14 wijken die nu aan zet zijn, zullen ongetwijfeld een pak Gentenaars de uitdaging aangaan. Samen stad maken begint in je wijk.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Het proces van het wijkbudget verloopt in voortdurende dialoog met de wijkbewoners en de Stad Gent. Projecten moeten dan ook gedragen zijn door de wijk en moeten realiseerbaar zijn in twee jaar tijd. In juni 2023 volgt de beslissing over welke ideeën een budget ontvangen.

Gelote wijkpanels selecteren de projecten

Nieuw tot slot is dat er deze keer in élke wijk met een geloot wijkpanel wordt gewerkt om projecten te selecteren. In elke wijk ontvangen 500 uitgelote Gentenaars deze week een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan de panels. Daaruit wordt per wijk telkens een diverse groep van 20 leden geselecteerd. Het systeem van gelote wijkpanels kon in de eerste ronde op veel bijval rekenen en werd positief geëvalueerd. Meer daarover lees je hier.

Naam wijk met beschikbaar wijkbudget in euro

Binnenstad, 350.000

Bloemekenswijk, 300.000

Ledeberg, 300.000

Mariakerke, 250.000

Nieuw Gent – UZ, 250.000

Oud Gentbrugge, 250.000

Rabot-Blaisantvest, 350.000

Sint-Denijs-Westrem – Afsnee, 150.000

Sluizeken-Tolhuis-Ham, 350.000

Stationsbuurt-Noord, 300.000

Stationsbuurt-Zuid, 200.000

Watersportbaan-Ekkergem, 250.000

Wondelgem, 300.000

Oostakker, 250.000

 

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Toekomstvisie voor wijk Watersportbaan in de maak
Stad Gent

Een expertenteam buigt zich over een plan voor een samenhangende en evenwichtige groei van het gebied. De studie moet in 2023 klaar zijn.

Toekomstvisie voor wijk Watersportbaan in de maak

De Stad Gent heeft expertenteam Els Vervloesem - Latitude aangesteld om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan. Samen met alle belanghebbenden wordt onderzocht hoe de wijk op een samenhangende manier verder kan groeien. De studie moet eind 2023 klaar zijn.

De buurt aan de Watersportbaan, ontstaan in de jaren 50 en ruwweg opgespannen tussen de R40 en de R4, bestaat uit vele eilandjes: sportinfrastructuur, scholen, het ziekenhuis, de sociale woontorens, enzovoort. Om de buurt verder te laten groeien op een samenhangende en evenwichtige manier ontwikkelt de Stad Gent nu een toekomstvisie.

We willen een nieuwe, toekomstgerichte visie voor het gebied, dat blijft groeien. Buurtbewoners moeten kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod aan voorzieningen, een buurt waar alles voorhanden is en waar ze zich thuis kunnen voelen.

Mathias De Clercq, burgemeester

De buurt staat voor heel wat vernieuwing, met onder meer het nieuwe wijkgezondheidscentrum, het nieuwe buurthuis, de vervanging van de sociale woontorens en de vernieuwing van de campus Offerlaan. De toekomstvisie moet alles samenbrengen in een coherent plan rond voorzieningen, mobiliteit en openbare ruimte.

Samen aan de slag

De Stad Gent heeft expertenteam Els Vervloesem - Latitude aangesteld om die toekomstvisie te ontwikkelen. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en belanghebbenden aan de slag om de krijtlijnen voor de toekomst vast te leggen. Eind 2023 moet de studie klaar zijn. Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de uitdagingen en kansen van de buurt zijn te vinden in dit pamflet van de stadsbouwmeester.

Contact voor de pers

 

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Gentenaars beslissen mee over nieuwe naam voor stukje Kattenberg
Stad Gent

Gentenaars kunnen kiezen tussen Gravenbolwerkstraat, Glacisstraat, Modeste de Noyettestraat of Louis Henri Capazzastraat. .

Gentenaars beslissen mee over nieuwe naam voor stukje Kattenberg

Om de verkeerssituatie ook na de herontwikkeling van de Leopoldskazerne duidelijk te houden, krijgt een stukje Kattenberg een nieuwe naam. Gentenaars kunnen kiezen tussen Gravenbolwerkstraat, Glacisstraat, Modeste de Noyettestraat of Louis Henri Capazzastraat.

Door de herontwikkeling van de Leopoldskazerne moet de Stad heel wat nieuwe huisnummers toekennen in het noordelijke deel van de Kattenberg. Omdat de brandweer er duidelijkheid wil, kiest de Stad voor een nieuwe straatnaam voor het stuk van de Kattenberg tussen de Kunstlaan en het kruispunt met de Hippolyte Metdepenningenstraat. Gentenaars kunnen vanaf vandaag, vrijdag 16 september, tot en met vrijdag 14 oktober 2022 op hun favoriete naam stemmen via participatie.stad.gent.

Voor de brandweer is het belangrijk dat straatnamen duidelijk zijn. Daarom krijgt een deel van de huidige Kattenberg een nieuwe straatnaam. We laten daarbij de Gentenaars zelf een naam kiezen uit een lijst van voorstellen.

Mathias De Clercq, burgemeester

Het stadsarchief selecteerde vier voorstellen.

  • Gravenbolwerk(straat): In de 16de eeuw beschikte Gent tussen Leie en Schelde slechts over één bescheiden aarden bolwerk, het Gravenbolwerk, tussen de Heuvelpoort en de Kortrijkse Poort.

  • Glacis(straat): een term die verwijst naar de glooiing rond de centrale citadel. Onder Jozef II werden de versterkingen afgebroken, maar na de val van Napoleon kwam er een nieuwe citadel.
  • Modeste de Noyette(straat): architect van de Leopoldskazerne.
  • Louis Henri Capazza(straat): een Franse ballonvaarder die in het Citadelpark in 1896 een spectaculaire luchtreis maakte en met een valscherm sprong ten voordele van de Belgische zuidpoolexpeditie.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen
Stad Gent

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen op dubbel zoveel geld rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren.

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober 2022 op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. Voorwaarde is wel dat ze minstens 9 jaar blijven verhuren aan een begrensde prijs.

De Gentse subsidie komt bovenop de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en geldt voor dezelfde categorieën: dak, buitenmuren, vloeren, ramen en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair en hernieuwbare energietechnieken. Ook zonnepanelen komen in aanmerking. Wie op de private markt verhuurt, kan met de Gentse subsidie alleen al 6.000 tot 10.000 euro van de investering terugbetaald krijgen, afhankelijk van de grootte van de woning. Werkt de verhuurder samen met het Sociaal Verhuurkantoor Gent of het Stedelijk Verhuurkantoor Huuringent, dan gaat het over 9.000 tot 15.000 euro.

Gentse huurmarkt betaalbaar houden

De subsidie is gekoppeld aan het behalen van het conformiteitsattest en de voorwaarde om de gerenoveerde huurwoning minstens 9 jaar verder te blijven verhuren aan een begrensde prijs. Op die manier wil de Stad Gent ook de betaalbaarheid van de huurmarkt stimuleren.

Ongeveer de helft van de Gentenaars huurt een woning, die vaak niet aan de normen voldoet. We willen eigenaars daarom absoluut stimuleren om energiezuinig te renoveren, met aandacht voor de huurders én de betaalbaarheid op de Gentse huurmarkt.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Subsidie voor de renovatie van huurwoningenVerhuurderspunt

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder