Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 5 september 2022

Stad Gent: Nieuwe energielening: tot 60.000 euro voor renovatie woning

Stad Gent
Nieuwe energielening: tot 60.000 euro voor renovatie woning
Stad Gent

Gentenaars die vanaf 1 september willen gebruikmaken van de nieuwe Vlaamse 'verbouwlening', kunnen terecht bij De Energiecentrale.

Nieuwe energielening: tot 60.000 euro voor renovatie woning

Gentenaars die vanaf 1 september 2022 willen gebruikmaken van de nieuwe Vlaamse 'verbouwlening', kunnen daarvoor terecht bij De Energiecentrale van de Stad Gent. Wie energiebesparend renoveert, kan gebruikmaken van een renteloze lening tot 60.000 euro.

'Mijn VerbouwLening' vervangt vanaf 1 september 2022 de Vlaamse 'Energielening' en in Gent ook de Gentse Energielening van de Stad Gent. Gentenaars met lage en middelgrote inkomens komen in aanmerking en kunnen de nieuwe lening aanvragen bij De Energiecentrale van de Stad. De lening kan tot 60.000 euro bedragen en is er voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie, investeringen in hernieuwbare energie en voor algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit.

Ook voor appartementen

'Mijn VerbouwLening' is er zowel voor eigenaars van een eigen woning als voor verhuurders. Ook eigenaars van een appartement komen in aanmerking. De lening kan worden aangevraagd tot eind 2026. Gentenaars krijgen ook gratis begeleiding bij energiebesparende renovaties. De renovatiecoach van De Energiecentrale stelt een plan van aanpak voor, helpt bij de keuze van aannemers en geeft financieel advies.

In 2019 lanceerde de Stad Gent een eigen energielening voor alle Gentenaars. De Stad verstrekte de afgelopen jaren in totaal al 746 leningen. Met de Vlaamse verbouwlening zullen nog meer Gentenaars hun renovatiebudget kunnen optrekken.

Met de Gentse Energielening hebben we een pioniersrol gespeeld. Vlaanderen neemt nu onze oplossing over en breidt ze uit. Zo krijgen nog meer mensen de kans hun woning nog grondiger aan te pakken.

Tine Heyse, schepen van Klimaat  Energiefactuur verlagen

De helft van de Gentenaren heeft onvoldoende kapitaal om te investeren in klimaatrenovaties. Nochtans is investeren in energiezuinig renoveren en hernieuwbare energie de beste manier om de energiefactuur te drukken en om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Met de fel gestegen renovatiekosten en materiaalprijzen kan de nieuwe renovatielening ademruimte geven aan wie wil verbouwen.

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Open Monumentendag toont nieuwe mogelijkheden voor Gents erfgoed
Stad Gent

Tijdens Open Monumentendag op 11 september is er ook in Gent heel wat gratis te bezoeken. Voor sommige rondleidingen moet je wel reserveren.

Open Monumentendag toont nieuwe mogelijkheden voor Gents erfgoed

Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september, in het teken van duurzaamheid, is er ook in Gent heel wat gratis te bezoeken. Van beluiken tot begijnhoven, cultuurhuizen en havenerfgoed, de Stad Gent stelt twintig locaties open.

Tijdens de 34ste editie van Open Monumentendag, op zondag 11 september 2022, stellen twintig Gentse locaties hun deuren open. Alle locaties zijn gratis te bezoeken, maar voor sommige moet je reserveren voor een gegidste rondleiding. Dat kan vanaf maandag 29 augustus.

Er is voor elk wat wils. Speciaal voor Open Monumentendag zijn er bijvoorbeeld rondleidingen door enkele beluiken in de binnenstad. De gids belicht het ontstaan, de geschiedenis en de rol die beluiken vandaag spelen. Een andere unieke locatie is het Klein Begijnhof. Voor het eerst leidt de gids bezoekers door een gerestaureerd convent dat vroeger heel wat begijnen huisvestte, maar nu een meergezinswoning met negen appartementen is.

Reserveren

Zowel voor de beluikenwandeling als voor het Klein Begijnhof moet je reserveren, maar de meeste locaties kan je gewoon zonder reservatie bezoeken, zoals de Heilig Kruiskerk in Sint-Amandsberg of de Voorhavensite op de Muide. Alle locaties op www.stad.gent/openmonumentendag.

Door ons historisch patrimonium toekomstgericht te restaureren en het een (her)bestemming te geven die een meerwaarde is voor de buurt, maken we Gent mooier én duurzamer. Op Open Monumentendag zetten we enkele pareltjes in de kijker die oud en nieuw, verleden en toekomst en monument en mens samenbrengen.

Filip Watteeuw, schepen van Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Contact voor pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Nieuwe ledborden voor slimmer verkeer in en rond Gent
Stad Gent

De Stad vervangt de digitale borden die aanduiden hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog in de ondergrondse parkings zijn.

Nieuwe ledborden voor slimmer verkeer in en rond Gent

De Stad Gent vervangt de komende maanden de ongeveer 100 digitale borden die aanduiden hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog in de ondergrondse parkings zijn. In de plaats komen 50 nieuwe, slimmere en strategisch geplaatste modellen, die bestuurders onder meer ook naar de park-and-rides leiden.

De huidige borden zijn aan vernieuwing toe, niet alleen omdat veel verkeerssituaties veranderd zijn, maar ook omdat ze nog via radiocommunicatie werken, met een zender op het belfort. Een update verschijnt vaak pas 10 minuten later op het bord. De nieuwe, moderne exemplaren werken via internet en krijgen binnen de minuut een update door. Ze zijn ook beter leesbaar dankzij de nieuwe ledlichten. Tot slot kunnen de nieuwe borden ook reistijden, alternatieve routes of informatie over werken of evenementen meegeven.

Doordachte locaties

De nieuwe borden worden ook doordachter geplaatst. Zo komen er een aantal exemplaren rondom de R4 om meer verkeer naar de park-and-rides te leiden, wat de stad moet helpen ontlasten. Binnen de stadsring leiden de borden bestuurders dan weer via geschikte aanrijroutes op een doordachte manier naar een parkeerplaats in één van deze vier zones: zone Korenmarkt, zone Vrijdagmarkt, zone Zuid-Reep of zone Veldstraat. Dat moet wachtrijen aan parkings helpen verminderen en de hinder voor inwoners helpen beperken.

Met de nieuwe borden kan het verkeer beter worden gestuurd. Automobilisten worden naar de gewenste en beschikbare parkings geleid. Zo vermijden we zoekverkeer. Ook de files aan de ingang van de parkings, die de doorstroming van het openbaar vervoer hinderen, willen we zo oplossen. De borden zijn heel flexibel, we kunnen er boodschappen opzetten voor alle weggebruikers.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Bezoekers kunnen ook zelf hun reis voorbereiden via het verkeersinformatieplatform www.verkeer.gent. Daar vinden ze de actuele parkeerbezetting van bijna alle ondergrondse parkings, park-and-rides en fietsenstallingen.

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

Nieuwe maatregel om grondwaterverspilling tegen te gaan
Stad Gent

Het oppompen van grondwater bij (middel)grote werven moet voortaan gebeuren met sensors die de pompen stilleggen zodra dat kan.

Nieuwe maatregel om grondwaterverspilling tegen te gaan

Door de extreme droogte voert de Stad Gent een nieuwe maatregel in voor (middel)grote werven. Het oppompen van grondwater moet voortaan gebeuren met sensors die de pompen stilleggen zodra dat kan. Zo wordt er niet meer water dan nodig opgepompt. De regel geldt al zeker tot 30 oktober 2022.

Een 'bemaling' is het oppompen van grondwater om ondergrondse constructies in droge grond te kunnen bouwen, van kelders en ondergrondse parkeergarages tot funderingen en rioleringen. Er wordt berekend hoeveel grondwater er in totaal moet opgepompt worden en daarvoor wordt een vergunning aangevraagd. Door de extreme droogte schakelt de Stad Gent nu een versnelling hoger.

Nieuw aangevraagde bemalingen bij middelgrote en grote werven moeten zeker nog tot 30 oktober 2022 verplicht 'peilgestuurd' zijn. Dat betekent dat een sensor de pompen een signaal geeft als er een bepaald grondwaterpeil is bereikt. Stijgt het grondwater weer, dan schakelen de pompen weer aan. Zo wordt de totale hoeveelheid opgepompt grondwater zoveel mogelijk beperkt. De regel geldt al zeker tot 30 oktober, maar de Stad bekijkt een meer permanente aanpassing.

Peilgestuurd bemalen kan overal en is de beste manier om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen bij bouwwerken. We hopen hiermee ook andere besturen te inspireren.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Het is niet de enige maatregel in Gent om spaarzaam om te springen met grondwater. Als het opgepompte grondwater niet terug in de grond kan lopen via bijvoorbeeld infiltratieputten, dan moet het grondwater (tenzij bij bodemverontreiniging) ter beschikking gesteld worden van de buurtbewoners. Dat gebeurt via een systeem van aftapkranen. Dat systeem bestaat al meer dan drie jaar.

Hergebruik van bemalingswater bij bouwwerven

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder