Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 14 september 2022

Herenthout: Neem deel aan Herenthout voor jou

Herenthout
Neem deel aan Herenthout voor jou
Wil jij mee nadenken over hoe het lokaal bestuur en de Herenthoutenaren meer kunnen samenwerken? Zo kunnen we samen Herenthout nog meer laten schitteren. We hebben jou er graag bij op 13 oktober om 20.00 uur in GOC Ter Voncke. Want jij bent belangrijk voor Herenthout!
Lees verder

Aankondiging publieke consultatie: Natuurbeheerplan "Grote Netevallei tussen Hullebrug en Herenbossen"
Voor de Grote Netevallei tussen de Hullebrug en de Herenbossen werd een natuurbeheerplan opgesteld in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos door het studiebureau Sweco. Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar. Het beheerplan staat vanaf 15 september tot 14 oktober 2022 ter inzage op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het natuurbeheerplan kan ook geconsulteerd worden bij de dienst Omgeving.
Lees verder

Afsluiting Kloosterstraat 14-16 september
Wegens de verhuis van de Heemkundige Kring en de aanleg van plantvakken, zal de Kloosterstraat tot aan de Zusterstraat afgesloten worden op woensdag 14 september van 9.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op donderdag 15 en vrijdag 16 september van 9.00 tot 15.00 uur.
Lees verder

23 september t.e.m. 21 oktober: zware hinder kruispunt Bouwelse Steenweg-Mikhoeve-Gelderstraat
Wegens kabel- en sleufwerken voor de nieuwe verkaveling te Mikhoeve, zal vanaf vrijdag 23 september tot en met vrijdag 21 oktober beurtelings verkeer ingesteld worden aan de hand van verkeerslichten ter hoogte van het volledige kruispunt Bouwelse Steenweg-Mikhoeve-Gelderstraat. Houd rekening met zware hinder.
Lees verder