Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 6 september 2022

Gemeente Mol: Groen licht voor verkaveling Hannesblok en Rollekens in Achterbos

Groen licht voor verkaveling Hannesblok en Rollekens in Achterbos

Het college van burgemeester en schepenen geeft onder bepaalde voorwaarden groen licht voor de verkavelingsplannen ter hoogte van Hannesblok en Rollekens in Achterbos. De voorwaarden situeren zich op het vlak van extra groencreatie en bosbehoud. De verkaveling situeert zich op het L-vormige maïsveld, waar vroeger de twee voetbalterreinen van voetbalclub Steenweg Sport lagen. Het verkavelingsproject omvat de aanleg van een nieuwe weg en de realisatie van in totaal 28 bouwkavels. Twintig kavels zijn bestemd voor open bebouwing, acht kavels worden ingevuld met halfopen bebouwing.

Lees verder

Sportkaart laat 6- tot 18-jarigen gratis proeven van verschillende sporttakken

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar kunnen met de sportkaart van september tot december gratis enkele initiatielessen volgen bij 19 Molse sportclubs. De sportkaart wordt tijdens de eerste lesweek in alle Molse lagere scholen verdeeld aan de kinderen. De sportdienst hoopt dat kinderen en jongeren via dit initiatief de weg vinden naar de Molse sportclubs.

Lees verder

Duurzaam MooiMol verbruikt minder: gemeentelijke gebouwen op maximum 19°C

Het gemeentebestuur neemt een eerste pakket aan maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Door de forse stijgingen van de prijzen voor gas en elektriciteit stevenen we af op een jaarlijkse energiefactuur van 3,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt tot drie keer hoger dan in het verleden. We nemen gerichte maatregelen op korte termijn en werken in een versneld tempo aan investeringen in energiezuinige gebouwen en verlichting. We besparen maar liefst 10% op onze verwarmingskosten door het verlagen van de temperatuur tot 19°C in de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast stoppen we met het verlichten van onze monumenten en onderzoeken we het aanpassen van het nachtregime van onze openbare verlichting.  

Lees verder

Shoppingfestival met livemuziek in verkeersvrij Centrum op 1 en 2 oktober

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober vindt in onze gemeente voor het eerst een sfeervol Shoppingfestival plaats. Een verkeersvrij Centrum met op verschillende locaties livemuziek vormt hiervoor een gezellig herfstdecor, net zoals bij de jaarlijkse braderie in juni. De organisatie van dit evenement is in handen van Unizo Mol, de handelaarsvereniging en het gemeentebestuur. Het initiatief wordt niet toevallig georganiseerd tijdens het jaarlijkse Weekend van de Klant. Aan dit weekend koppelen onze centrumhandelaars traditioneel een zondagopening.

Lees verder