Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 8 augustus 2022

Gemeente Arendonk: Transport windmolens naar Ravago in september

Transport windmolens naar Ravago in september
Bladelifter

In september plaatst Ravawind 2 windmolens op de site van Ravago in de Poederstraat. Het transport daarvan is voorzien van 5 tot en met 23 september 2022.

Aangezien brug 5 momenteel niet geschikt is voor dit type transport, wordt er gereden via het douanecomplex E34 Mol-Postel en de gemeente Reusel-De Mierden (Nederland). De transportroute vind je in de downloads hieronder.

Om alle onderdelen op locatie te krijgen, is er bijzonder transport nodig. Zo is het met regulier transport niet mogelijk om de bladen van de windmolens door bochten te vervoeren. Daarom zal voor het transport onder andere gebruik gemaakt worden van een 'bladelifter'. Hiermee kan men de wieken in de moeilijkere bochten liften en verticaal kantelen.

Mede door deze manier van transport is een totale wegafsluiting en omleiding niet nodig. In de periode van het transport dient het verkeer wel rekening te houden met tijdelijke verkeershinder (wachttijden). Tijdens die momenten zullen verkeersregelaars worden ingezet, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

- Lees meer
Lees verder

Transport windmolens naar Ravago vanaf 2de helft augustus
Bladelifter

In de 2de helft van augustus en de 1ste helft van september plaatst Ravawind 2 windmolens op de site van Ravago in de Poederstraat.

Aangezien brug 5 momenteel niet geschikt is voor dit type transport, wordt er gereden via het douanecomplex E34 Mol-Postel en de gemeente Reusel-De Mierden (Nederland). De transportroute vind je in de downloads hieronder.

Om alle onderdelen op locatie te krijgen, is er bijzonder transport nodig. Zo is het met regulier transport niet mogelijk om de bladen van de windmolens door bochten te vervoeren. Daarom zal voor het transport onder andere gebruik gemaakt worden van een 'bladelifter'. Hiermee kan men de wieken in de moeilijkere bochten liften en verticaal kantelen.

Mede door deze manier van transport is een totale wegafsluiting en omleiding niet nodig. In de periode van het transport dient het verkeer wel rekening te houden met tijdelijke verkeershinder (wachttijden). Tijdens die momenten zullen verkeersregelaars worden ingezet, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal hier verder over gecommuniceerd worden.

- Lees meer
Lees verder

Blauwalgen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: captatieverbod van kracht
IMG 6263

De droge en warme zomers van de afgelopen jaren zorgden op verschillende plaatsen voor een sterke toename van blauwalgen, ook in waterlopen, kanalen en waterwegen.

Omdat blauwalgen gevaren kunnen inhouden voor de volksgezondheid, kan het aangewezen zijn op deze locaties recreatie en/of captatie te ontraden of zelfs te verbieden.

Daarom stelt de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Vlaamse waterlopen, een captatieverbod in voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

De meest actuele informatie vind je steeds terug op de website van de Vlaamse Waterweg.

Meer info

www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

- Lees meer
Lees verder