Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 18 augustus 2022

Brussel: Programma inhuldiging Good Move

Programma inhuldiging Good Move

Het programma, wijk per wijk:

Lees verder

Oproep subsidies Week van de handicap 2022

De Stad Brussel ondersteunt lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen en die, van 26 november tot 3 december, artistieke, informatieve en educatieve activiteiten aanbieden op het grondgebied van de Stad en zich richten tot de bevolking, scholen, culturele centra, bibliotheken en andere sociaal-culturele actoren met het oog op de inclusie van personen met een handicap en universele toegankelijkheid of "toegang tot alles voor iedereen".

Lees verder

Ontwerpplan over het elektromagnetisch leefmilieu

Het plan moet de toename van het volume van uitgewisselde digitale gegevens (met name via de uitrol van 5G) kaderen. Tegelijk zorgt het voor een doeltreffende bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking enerzijds en een kwalitatief hoogstaand aanbod van mobiele telefonie anderzijds.

Openbaar onderzoek

Vóór de goedkeuring van dit ontwerp van gewestelijk plan kan u actief deelnemen aan het openbaar onderzoek. Geef uw mening van 1 augustus tot en met 30 september. Meer info:

Lees verder