Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 9 juli 2022

Stad Poperinge: Stadsdiensten gesloten op 23 juli, 30 juli en 6 augustus

Stad Poperinge
Stadsdiensten gesloten op 23 juli, 30 juli en 6 augustus
Enkele stadsdiensten zijn tijdens het zomerverlof gesloten op zaterdagvoormiddagen 23 juli, 30 juli en 6 augustus.
Lees verder

Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2022
Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Lees verder

Nieuw natuurlijk speelterrein op Vroonhofsite
De komende jaren richt Poperinge de Vroonhofsite, het historische hart van de stad, volledig opnieuw in. Het masterplan voorziet ruimte voor de Kunstacademie, een cultuurzaal en kinderopvang. Op vandaag biedt het Vroonhof tijdelijk onderdak aan Huis van het Kind, de Kunstacademie, Jeugd Rode Kruis,
Lees verder

Station wordt verkeersveilig en strategisch knooppunt
De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing en verbetering toe. Om er het openbaar domein toegankelijker en verkeersveiliger te maken voor voetgangers, fietsers, auto's of andere vervoersmiddelen maakte de stad met verschillende partners een masterplan op.
Lees verder

Poperinge koopt Duitse toren en stelt ontwerper aan
Eind februari bevestigde de gemeenteraad dat Poperinge de Duitse toren langs de Westvleterseweg zou verwerven om een uitkijkpunt in te richten. De aankoop van de toren en gronden voor een toegangsweg wordt nu definitief bevestigd. De stad organiseert een prijsvraag om een ontwerper aan te stellen.
Lees verder

Nu ook taxicheques bij Buurthulp Nestor Poperinge
Na het succes van de taxicheques voor jongeren tot 25 jaar, biedt Poperinge nu ook taxicheques voor ouderen aan via Buurthulp Nestor.
Lees verder

Derde SAVE-actieplan voor veiliger verkeer voor kinderen en jongeren
Poperinge ondertekende in 2015 het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, OVK. Het stadsbestuur engageert zich om bijzondere aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. Na de eerste 2 actieplannen in 2016 en 2019 werd nu een derde actieplan opgesteld.
Lees verder

Leen gratis een deelfiets bij buurtsalon Krombeke
Poperinge wil duurzame verplaatsingen en deelmobiliteit stimuleren. Alle inwoners en verenigingen kunnen vanaf juli gratis een elektrische bakfiets, tandem of riksja lenen.
Lees verder

Digibank regio Poperinge van start
De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kwetsbare groepen betere toegang tot digitale dienstverlening krijgen. Daarom starten in Vlaanderen 100 Digibanken op. Poperinge startte eind vorig jaar een voortraject met Heuvelland, Mesen en Vleteren. De samenwerking wordt nu definitief goedgekeurd.
Lees verder

Poperinge stuurt meerjarenplan bij
De Poperingse gemeenteraad keurt traditiegetrouw de jaarrekening en een eerste aanpassing van het meerjarenplan goed op de laatste bijeenkomst voor de zomer.
Lees verder

Administratie voor logiesbelasting wordt eenvoudiger
Poperinge vormt de logiesbelasting vanaf 2023 om naar een forfaitair systeem. Zo worden de belastingen op objectieve en transparante criteria berekend en vereenvoudigt de administratie.
Lees verder

Verkeershinder Kermiscriterium
Op kermisvrijdag 8 juli 2022 vindt het Eye4You-Kermiscriterium plaats vanaf 19 u. In de namiddag geldt al parkeerverbod.
Lees verder

Gratis zonnecrème op de sportzone
De zomervakantie is gestart, en daarmee ook de kampjes vol sport, spel en plezier. Sport Vlaanderen lanceerde de #smeerem campagne om ouders en jeugdsportorganisaties ertoe aan te zetten sportende kinderen te beschermen tegen zonnebrand.
Lees verder

Verwijder mannelijke hopplanten
In gebieden met hopteelt is het verboden om mannelijke hopplanten te kweken. Wanneer zo'n plant een vrouwelijke hopplant bevrucht, heeft dat een zeer nadelig effect op het bier.
Lees verder

Popsjot viert tiende verjaardag met groot eindzomerfeest
Na twee zomervakanties met coronabeperkingen biedt Poperinge weer een normale werking van Popsjot en de speelpleinwerkingen aan. Popsjot programmeert deze vakantie 54 kampen en 41 dagactiviteiten, samen goed voor 2443 deelnemers.
Lees verder

Bufferbekken stelt gezuiverd productiewater en hemelwater van Aviko ter beschikking aan landbouwers
Poperinge en aardappelverwerkend bedrijf Aviko investeerden met het leaderproject 'Dureau – Duurzaam (her)gebruik van water' in een bufferbekken op een vertakking van de Sint-Jansstraat. Vanaf 8 juli kunnen lokale landbouwers hun velden in tijden van droogte irrigeren met het gezuiverde water.
Lees verder