Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 14 juli 2022

Stad Oudenburg: Concessie voor pop-up winterbar en WK-dorp

Concessie voor pop-up winterbar en WK-dorp
Het stadsbestuur van Oudenburg lanceert op 6 juli 2022 een oproep rond een concessie voor het uitbaten van een pop-up winterbar en WK-dorp op het marktplein van Oudenburg. Deze leidraad werd op 5 juli 2022 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Op basis van onderstaande leidraad zal de stad Oudenburg overgaan tot de toewijzing van de concessie voor de uitbating van een pop-up winterbar en een WK-dorp op het marktplein van Oudenburg van 20 november 2022 tot en met 10 januari 2023.

Het is de bedoeling dat er in een tent op het marktplein van Oudenburg een winterbar wordt ingericht. Daarnaast doet de bar ook dienst als WK-dorp. Alle wedstrijden van de Rode Duivels moeten uitgezonden worden, alsook de halve finale s en de finale. Concreet gaat dit om maximaal 8 wedstrijden. Bijkomend kan de organisatie 4 andere evenementen organiseren (na voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen). 

Locatie: Marktplein Oudenburg
Periode concessie: 20 november 2022 tot en met 10 januari 2023
Indienen kan tot en met 27 juli 2022 via lokale.economie@oudenburg.be

Alle info en de toewijzingscriteria vind je in onderstaande bijlage. 

Lees verder

Nieuw rekeningnummer gemeentebelasting
Onlangs werd de algemene gemeentebelasting op gezinnen verstuurd. De algemene gemeentebelasting is een jaarlijkse belasting en is ten laste van ieder gezinshoofd dat op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente en er een woongelegenheid in gebruik heeft of zich ervan voorbehoudt. 
 
Op het aanslagbiljet staat een nieuw rekeningnummer (BE52 0910 2252 1409). Dit is wel degelijk het juiste rekeningnummer en geen fraude.

Lees verder

Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
Door de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van West-Vlaanderen beslist om een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen in te voeren. Dit verbod slaat op:

  • Het volledige IJzerbekken;
  • Het stroomgebied van de Kerkebeek en de Rivierbeek in het Bekken van de Brugse Polders;
  • het stroomgebied van de Heulebeek in het Leibekken.
Ook Oudenburg valt binnen dit gebied.

Dit besluit treedt in werking vanaf 13 juli 2022 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur.
Lees verder