Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 3 juli 2022

Sint-Lievens-Houtem: Oproep vrijwilligers voedselbedeling OCMW

Oproep vrijwilligers voedselbedeling OCMW
Het OCMW van Sint-Lievens-Houtem is dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de voedselbedeling.

Concreet gaat het over vrijwilligers die bereid zijn om met een bestelwagen te rijden (rijbewijs B is voldoende) om voedsel af te halen in Destelbergen elke derde donderdagmorgen van de maand en om voedselpakketten aan huis te leveren elke derde zaterdagvoormiddag van de maand voor mensen die niet mobiel zijn. Ook zoeken ze vrijwilligers voor het samenstellen van voedselpakketten elke derde donderdag van de maand in de Kerkkouterstraat 1, Bavegem en voor het verdelen van de pakketten op de zaterdag die erop volgt in de Kerkkouterstraat 1, Bavegem van 9.30 tot 11 uur.

De vastgelegde data van de voedselbedeling tot het einde van dit jaar zijn: 16 juli, 20 augustus, 17 september, 22 oktober, 19 november en 17 december.

Met de vrijwilligers wordt er steeds een beurtsysteem afgesproken, zodat niet iedereen elke maand aanwezig dient te zijn.

Wil je je graag aanmelden, heb je een vraag of wil je weten of je in aanmerking komt voor een pakket? Neem contact op met het OCMW van Sint-Lievens-Houtem via T 053 60 74 16 of onthaal@ocmwsintlievenshoutem.be.

Lees verder

Proefproject 'Afschaffen beurtelings parkeren'
Vanaf maandag 4 juli gaat het proefproject 'Afschaffen beurtelings parkeren' van start in de Molenkouter, Kapellekouter, Sint-Lievensstraat en het Hoeksken.

De nieuwe regeling gaat in van zodra de verkeersborden beurtelings parkeren zijn afgedekt of weggehaald.

Concreet kan er dan vrij geparkeerd worden aan beide kanten van de straat, mits naleving van de huidige parkeerregels.

Aangezien het om een proefproject gaat, kan er steeds bijgestuurd of ingegrepen worden bij problemen.

Heb je vragen? Neem contact op met de technische dienst, T 053 60 72 27, technischedienst@sint-lievens-houtem.be.
Lees verder

Tijdelijk verbod op vuur maken en roken in bossen
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet vermeden worden.

Hierop heeft het Agentschap Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden.
Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt.

Deze tijdelijke veiligheidsmaatregel is ingegaan op donderdag 30 juni 2022 en loopt af op vrijdag 30 september 2022.

Voor in het openlucht koken op vuur of het organiseren van een kampvuur tijdens jeugdkampen, wordt een uitzondering gemaakt, mits het volgen van voorzorgsmaatregelen:
- Het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen in de omgeving. Bij winderige omstandigheden moeten extra maatregelen worden genomen.
- Het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers.
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers brandbare vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren.
- Er moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn.
- Het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke activiteit.

Meer info kan je vinden op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Lees verder

Wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad U23
Verkeersimpact

Op zaterdag 2 juli vindt de wielerwedstrijd 'Omloop het Nieuwsblad U23' plaats. Er zijn twee doortochten: rond 13 uur en rond 16.30 uur. Om de wedstrijd in alle veiligheid te laten verlopen, heeft het college op advies van de lokale politie tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd.

Parkeerverbod
Om de veiligheid van de renners te garanderen, zal er zaterdag 2 juli tussen 11.30 uur en 13.30 uur in volgende straten een parkeerverbod gelden: Polbroek, Paardemarkt, Mgr. Meulemanstraat en Bruisbeke.
Tussen 15 uur en 17.30 uur geldt een parkeerverbod op Balei, Dries, Krabbenijkstraat, Fabrieksstraat, Edgard Tinelstraat, Marktplein (kant bakkerij Aernoudt tot Polbroek) en Polbroek.

Eénrichtingsverkeer
In volgende straten geldt éénrichtingsverkeer op zaterdag 2 juli tussen 15.30 uur en 17.30 uur: Balei (rijrichting Dries), Dries (rijrichting Krabbenijkstraat), Krabbenijkstraat (rijrichting Fabrieksstraat), Edgard Tinelstraat (rijrichting Marktplein) en Marktplein (rijrichting Polbroek). Er is een plaatselijke omleiding voorzien langsheen Wettersesteenweg - Nederweg - Keiberg.

Opgelet! In volgende straat geldt omgekeerd éénrichtingsverkeer op zaterdag 2 juli tussen 15.30 uur en 17.30 uur: Fabrieksstraat - rijrichting Marktplein.

Meer info via de sportdienst, T 053 60 72 33, sportpromotie@sint-lievens-houtem.be.

Lees verder