Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 20 juli 2022

Politie: Overstromingen: 1 jaar later

Politie
Overstromingen: 1 jaar later
"Bij ons waren in het bijzonder de politiezones tegen de taalgrens en langs de Maas (PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en PZ Voeren) getroffen. Er is dus prioritair gefocust op professionele en operationele steun van de getroffen gebieden," reageert hoofdcommissaris Robin Minten, directeur-coördinator van de Coördinatie- en steundirectie Limburg. "De toestand in de Limburgse getroffen gebieden was minder...
Lees verder

Nationale feestdag: wederzijds respect, jongeren en verjaardagen op het programma

Jongeren op het voorplan! In het defilé zal je een peloton aspiranten van de politiescholen, de Cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en de Rookies van de Federale Politie kunnen aanschouwen. De Cadetten vormen de eerste eenheid van politiecadetten die sinds 2019 is opgericht. Ze zullen de eer hebben om voor de derde keer te defileren. Het project Rookies ('groentjes') ging eind 2021 van start. Het geeft dertig jongeren tussen 15 en 17 jaar de kans om via allerlei activiteiten kennis te maken met het werk van verschillende diensten van de Federale Politie. Er zullen ook cadetten, Rookies en Juniors van de politiezone SECOVA aanwezig zijn in het Politiedorp op het Poelaertplein. 
 
De Geïntegreerde Politie viert dit jaar twee verjaardagen: die van de Lokale Politie en die van de Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU). DSU wordt 50 jaar. De directie werd in 1972 opgericht onder de naam 'Brigade Diane' na de bloedige gijzeling op de Olympische Spelen van München. Vandaag omvat ze alle diensten die nodig zijn om de moeilijkste crisissituaties het hoofd te bieden: interventie, observatie, onderhandelaars, undercoveragenten, arrestatie en technische eenheid. 'Ultima ratio', letterlijk 'laatste redmiddel' is het devies van DSU die in het defilé wordt geflankeerd door buitenlandse speciale eenheden.  
 
De Lokale Politie viert haar 20e verjaardag en laat dit ook zien in het defilé en in het Politiedorp. Ze werd officieel opgericht op 1 januari 2002 en verdeeld in 196 zones, ontstaan uit de samensmelting van de voormalige gemeentepolitiekorpsen en de territoriale brigades van de rijkswacht. Na verschillende fusies telt ons land vandaag 184 politiezones. De Lokale Politie is bedoeld als een gemeenschapsgerichte politie, met name via de 7 basisfunctionaliteiten:  wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale recherche, genegotieerd beheer van de openbare ruimte en verkeer.  

Deze twee verjaardagen vormen samen met de campagne Wederzijds Respect, een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken, de hoofdthema's van het Politiedorp tijdens deze nationale feestdag. Ontdek hier het mooie programma van ons Politiedorp, met tal van activiteiten en demonstraties.  
 
We zullen je er graag begroeten met een vuistje als teken van wederzijds respect! 
 
Het defilé zal iets na 16 uur van start gaan op het Poelaertplein. Bekijk hier de samenstelling van het politiegedeelte van het burgerlijk defilé.
 

Ontdek het volledige programma van de festiviteiten op de website www.2107.be. 

Lees verder