Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 13 juli 2022

Herenthout: Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Herenthout
Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?
Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Daarbij besliste de regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022. Lees hier hoe je deze toelage kan aanvragen.
Lees verder

Water nodig uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht?
In een droge periode is het extra belangrijk om het water in de waterlopen slim te beheren. Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit via het e-loket melden aan de waterloopbeheerder. Dat geldt niet voor o.a. het drenken van vee. Het e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM.
Lees verder

Gezocht: begeleider watersportvijfdaagse Lilse Bergen
Voor de watersportvijfdaagse van Neteland in de Lilse Bergen zijn wij nog op zoek naar twee begeleiders die jongeren van 10 tot 16 jaar begeleid tijdens de bustocht 's morgens en 's avonds en tijdens de middagpauze. Ben jij +18 jaar, ben jij vrij van 1 tot en met 5 augustus en wil jij graag deze jongeren begeleiden én vrijblijvend actief deelnemen aan verschillende watersporten? Neem dan vóór 25 juli contact op met Hippolyt Adriaenssen via 014 502121 of evenementen@herenthout.be.
Lees verder

Infoavonden erfpacht café Molenhuis en broodjeszaak Bij de Gommer
In 2015 heeft de gemeente het eigendom 'Verheyen' aangekocht. Bij de aankoop van site Verheyen waren ook twee handelspanden betrokken: café Molenhuis en broodjeszaak de Gommer. Het bestuur vindt dat de uitbating van handelspanden niet tot de kerntaken van een gemeentebestuur behoort, en wenst daarom deze panden in erfpacht te geven, waarbij de investeringen van renovatie en onderhoud ten laste vallen van de erfpachter. Wil jij meer weten over het erfpacht en hoe dit werkt? Neem dan deel aan de...
Lees verder