Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 5 juli 2022

Brussel: Uw groene energie delen

Uw groene energie delen

Collectief zelfverbruik van lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit is immers een veelbelovende manier om de energietransitie voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

Zonnepanelen

Als u zonnepanelen hebt, kunt u uw eigen productie verbruiken, maar gaat de overtollig geproduceerde elektriciteit nu nog terug naar het net. Door een zogenaamde 'energiegemeenschap' op te richten, om de productie te bundelen en het verbruik te synchroniseren, kunt u uw overschot aan energie delen met de buurt tegen een tarief dat voor alle partijen interessant is.

Lees verder

Biomoestuinen in de Noordwijk

Een deel van de groente- en fruitoogst is bestemd voor het Buurthuis en de Boerderij van het Maximiliaanpark. Een ander deel gaat naar de keukens van de opleidingsrestaurants voor socioprofessionele inschakeling.

Moestuinworkshops

Dit innovatieve project bevordert niet enkel de sociale en circulaire economie maar ook een gezonde en duurzame voeding. Lokale verenigingen organiseren ter plaatse dan weer moestuinworkshops.

Lees verder

Bijlessen en hulp voor leerlingen uit het middelbaar

Deze gratis bijlessen en hulp, op 6 plaatsen in de Stad Brussel, worden begeleid door studenten uit het hoger onderwijs. Ze vinden plaats onder de naam 'Plaisir d'apprendre' van het Franstalig onderwijs.

Inschrijvingen

Inschrijven via:

Meer info:

Lees verder