Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 5 juni 2022

Stad Hamont-Achel: Aanpassing riolering en bouw bergingsbekken Slipstraat: werken 1 juli van start

Aanpassing riolering en bouw bergingsbekken Slipstraat: werken 1 juli van start

Binnenkort starten er rioleringswerken in de Slipstraat te Achel. Deze werken hebben als doel om de overstort van afvalwater richting de Warmbeek te verhinderen. Daarvoor wordt een ondergronds bergingsbekken gebouwd, waarmee voortaan de piekdebieten opgevangen kunnen worden.

De werken gaan van start op 1 juli en zullen ongeveer 12 maanden duren. De start van de werken – net voor het bouwverlof – is bewust gekozen. De betonwanden die in de grond geboord worden, hebben namelijk een uithardingsperiode nodig van ongeveer vier weken. Door deze nog voor het bouwverlof te plaatsen, kan de aannemer in augustus onmiddellijk starten met de opvolgende werken.

Werken zorgen voor hinder

Overal waar gewerkt wordt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof en bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Samen met de aannemer doet Aquafin er alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken.

Slipstraat onderbroken

De Slipstraat wordt voor de bouw van het bekken ter hoogte van huisnummer 47 over de volledige breedte opgebroken. Voor alle bestemmingen voorbij deze locatie wordt een omleiding voorzien. Aquafin tracht de bereikbaarheid van hun woning zo optimaal mogelijk te garanderen voor alle bewoners.

Aquafin informeert omwonenden rechtstreek via een bewonersbrief met daarin de planning van de werken en de praktische info hieromtrent. Voor meer informatie over de werken kan je terecht op de website van Aquafin.

Infoavond

Om omwonenden en geïnteresseerde inwoners te informeren over de geplande werken in de Slipstraat, organiseert Aquafin een infomoment. Hier stellen ze graag het volledige project voor, waaronder de timing en fasering, de veiligheid en de bereikbaarheid van de woningen.

Het infomoment gaat door op dinsdag 7 juni om 18.30 uur en dit in de Slipstraat, ter hoogte van huisnummer 47. Omdat de impact van de hinder beperkt is tot enkele woningen, vindt de toelichting plaats op de locatie van de werken. De omvang en hinder van de werken kan op deze manier visueel toegelicht worden.

Lees verder

Boskerkhof te Hamont tijdelijk beperkt toegankelijk in juni

Sinds april zijn de mannen van de stadswerf in de weer om het Boskerkhof in Hamont mooier, veiliger en onderhoudsvriendelijker te maken. Zo worden de oude paden vernieuwd en wordt de toegang naar het dienstgebouw volledig opnieuw geklinkerd. De werken gaan nu de laatste fase in waardoor de ingang van het kerkhof en verschillende paden enkele dagen in juni beperkt toegankelijk zijn.

Wanneer het kerkhof beperkt toegankelijk is hangt af van het verloop van de werken en de weersomstandigheden. Men schat van 7 tot max. 10 juni bezig te zijn met de afwerking van de hoofdpaden. De hoofdingang is door de vernieuwing ervan beperkt toegankelijk van 9 tot max. 17 juni.

Is het Boskerkhof beperkt toegankelijk? Dan wordt dit steeds duidelijk aangegeven aan de ingang.

Lees verder

Een mobiliteitsplan voor Hamont-Achel: jouw mening telt!

Auto's, fietsers, brommers, bussen, voetgangers, vrachtwagens… het hedendaagse verkeer omvat een allegaartje van weggebruikers. Bovendien neemt de drukte op de wegen weer toe sinds we terug vaker op kantoor werken. Het stadsbestuur werkt momenteel dan ook aan een geactualiseerd mobiliteitsplan met het oog op een veilig en vlot bereikbaar Hamont-Achel.

Met het geactualiseerd mobiliteitsplan wil het stadsbestuur de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad Hamont-Achel garanderen. Ook veiligheid voor zwakke weggebruikers – zoals fietsers en voetgangers – staat centraal. Concreet staan de volgende actiepunten genoteerd om verder te onderzoeken:

  • een vlotte doorstroming van het centrumverkeer;
  • veiligheid voor fietsers en voetgangers;
  • het in kaart brengen en beveiligen van gevaarlijke oversteekplaatsen;
  • en het toetsen van snelheidsbeperkende maatregelen.

Op de planning

Er staan in het kader van het geactualiseerde mobiliteitsplan ook al een aantal concrete zaken op de planning. Zo zullen er fietspadrenovaties plaatsvinden op de Haag (eind 2022), de Dijk (vermoedelijk voorjaar 2023) en Salvatorstraat – 't Lo (vermoedelijk eind 2023). Daarnaast worden deze zomer de proefopstellingen voor centrumcirculatie in Hamont-centrum bekeken.

Jouw mening telt

Ben jij benieuwd naar wat het mobiliteitsplan verder inhoudt? Wil jij weten welke acties er verder uitgewerkt worden in zowel de nabije als verdere toekomst? Of wil je graag jouw mening delen met het beleid? Kom dan op woensdag 15 juni tussen 17.00 en 20.00 uur langs op de inloopsessie in De Posthoorn. Het stadsbestuur hecht namelijk veel waarde aan het betrekken van de bevolking. Alle inwoners en andere geïnteresseerde zijn dan ook van harte welkom.

Lees verder

Markt in Hamont verhuist 7 juni uitzonderlijk naar kerkplein

Vandaag en morgen vinden de Mars- en Showwedstrijden plaats op het marktplein in Hamont. Hiervoor werd het marktplein omgetoverd tot wedstrijdterrein met rondom verschillende tribunes. Omdat de Mars- en Showwedstrijden maandagavond pas aflopen, kan de afbouw van het gehele plein dinsdag pas van start gaan. De markt in Hamont zal daarom uitzonderlijk doorgaan op de parking achter de kerk.

Lees verder