Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 17 juni 2022

Stad Gent: Bewoners nemen intrek in grootste cohousingproject van Vlaanderen

Stad Gent
Bewoners nemen intrek in grootste cohousingproject van Vlaanderen
Stad Gent

Op de oude Malmarsite hebben 59 gezinnen hun intrek genomen in cohousingproject Bijgaardehof. Ook het wijkgezondheidscentrum is open.

Bewoners nemen intrek in grootste cohousingproject van Vlaanderen

Op de oude Malmarsite hebben 59 gezinnen hun intrek genomen in Bijgaardehof, het grootste cohousingproject van Vlaanderen. Verwarming en en koeling zijn helemaal gasloos. Ook het wijkgezondheidscentrum op de site is open. Het Bijgaardepark wordt momenteel uitgebreid en opent na de zomer.

Binnen de bestaande buitenmuren van de oude metaalfabriek Malmar, op de grens met Sint-Amandsberg, is het cohousingproject Bijgaardehof afgewerkt. Drie cohousinggroepen, een wijkgezondheidscentrum en een circuit van binnen- en buitenruimtes zorgen voor een nieuwe dynamiek op de site. De drie woongroepen beschikken elk over een gemeenschappelijke ruimte met onder meer een collectieve keuken, eetkamer en een speel- en ontspanningsruimte. Daarnaast zijn er stille ruimtes, een wintertuin, coworkingspace, een gemeenschappelijk atelier, een daktuin voor stadslandbouw en een buitenruimte die aansluit bij het park.

Tweede leven voor oude tegels en bakstenen

Bijgaardehof is een volledig gasloze site, de belangrijkste warmtebron is geothermie en de woningen worden verwarmd met vloerverwarming op relatief lage temperaturen. De bakstenen van de afgebroken fabrieksmuren werden gereinigd en door de cohousers hergebruikt. Ook de tegels van de oude fabriek kregen een tweede leven in een van de gemeenschappelijke keukens en een van de speelruimtes. Er zijn in totaal 25 autoparkeerplaatsen en er ging bij het ontwerp extra aandacht naar fietsenstallingen.

De Malmarfabriek ging van een vervallen stuk industrieel erfgoed naar een modern woonproject. Het metaalverwerkend bedrijf trok in 1997 weg en na die verhuis stond de site meer dan 20 jaar te verkommeren. Samen met stadsontwikkelingsbedrijf sogent hebben de bewoners er een prachtig duurzaam project van gemaakt.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling

Binnen de fabrieksmuren zorgt de nieuwe parkuitbreiding voor een verbinding van de woningen met het bestaande park. De originele spantstructuur is behouden en vormt een nieuw kader voor klimplanten. Het moestuinproject van vzw De Bijgaard krijg er na de zomer een vaste plek. Ze ontvangen hiervoor een subsidie uit het wijkbudget. Na de zomer opent het park en wordt deze nieuwe ontmoetingsplek feestelijk ingehuldigd.

Voor de realisatie van de uitbreiding van het Bijgaardepark maakte het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 247.000 euro vrij. De uitbreiding van het Bijgaardepark maakt deel uit van stadsvernieuwingsproject 'En Route'.

Contact voor pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Plannen klaar voor nieuw schoolgebouw en internaat op Henri Storyplein
Stad Gent

Het gaat om duurzame passiefbouw met een ontwerp dat kinderen centraal zet. De werken starten in 2023 en moeten in 2025 afgerond zijn.

Plannen klaar voor nieuw schoolgebouw en internaat op Henri Storyplein

De plannen voor het nieuwe schoolgebouw en internaat op het Henri Storyplein in Nieuw Gent worden vandaag aan de buurt voorgesteld. Het gaat om duurzame passiefbouw met een ontwerp dat kinderen centraal zet. De werken starten in 2023 en moeten in 2025 afgerond zijn.

88 schoolplaatsen en 56 plekken op internaat

De Stad Gent bouwt een nieuw schoolgebouw en nieuw internaat op het Henri Storyplein in Nieuw Gent. Dat gebeurt op de plek van de gesloopte gebouwen aan de zijkant van het wijkpark. Alle grote bomen blijven staan. Het schoolgebouw zal plaats bieden aan Freinetschool De Sassepoort - Spoor 9, een stedelijke school voor bijzonder lager onderwijs die momenteel nog gehuisvest is in verouderde gebouwen in de Bevelandstraat. Er zal plaats zijn voor 88 leerlingen.

Het stedelijke internaat voor kleur- en lager onderwijs heeft vandaag al een vestiging op het Henri Storyplein, maar de afdeling van de Brugse Poort verhuist van de oude gebouwen in de Olijfstraat naar het nieuwe gebouw op het Storyplein. Daar zal er plaats zijn voor 56 kinderen.

De nieuwe school en het internaat bieden onderwijs en onderdak op maat van onze leerlingen. De aanwezigheid van de school en het internaat op dezelfde locatie is een troef. Met de uitbreiding van de capaciteit op het internaat komen we ook tegemoet aan een bestaande nood.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs Gedeelde ruimte en duurzame passiefbouw

Bij de opmaak van het ontwerp is er extra aandacht gegaan naar de specifieke noden van kinderen en van de buurt. Zo is er geopteerd voor een prikkelarme afwerking en wordt een stuk van het gebouw ook publiek. In het schoolgebouw komen er verschillende jeugdlokalen. De school, jeugdverenigingen en de buurt zullen ook enkele ruimtes kunnen delen.

Het gaat om duurzame passiefbouw. Zo zal er geen gasaansluiting zijn, maar wordt alle energie opgewekt met warmtepompen en zonnepanelen. De Stad Gent kiest ook voor duurzame materialen, zoals aluminium buitenschrijnwerk, gevelstenen, vloertegels en linoleum. Tot slot gaat er extra aandacht naar gezonde lucht. Er komt een innovatief ventilatiesysteem dat zich aanpast aan het aantal personen in de ruimte.

Gedeeld ruimtegebruik en energieneutraliteit zijn een prioriteit in onze stad. Met dit gebouw zijn we klaar voor de toekomst. We investeren in toekomstgerichte gebouwen en in de toekomst van jongeren.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management Infomarkt voor de buurt

Buurtbewoners kunnen vandaag, op maandag 13 juni 2022, tijdens een infomarkt de plannen inkijken. Daarna wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles goed gaat, beginnen de werken in 2023 en worden de gebouwen in gebruik genomen in 2025.

De investering bedraagt in totaal ongeveer 10.700.000 euro. Daarbij wordt 71,5 procent van de kosten van het internaatsgebouw en 81,5 procent van het schoolgebouw gesubsidieerd door Agion, het Vlaams agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

View full press release

Lees verder

Meer en duidelijkere parkeervakken voor buitenmaatse fietsen
Stad Gent

Op acht plaatsen verschijnen vandaag nieuwe parkeervakken voor buitenmaatse fietsen. Het is een experiment van De Fietsambassade.

Meer en duidelijkere parkeervakken voor buitenmaatse fietsen

Op acht plaatsen in Gent verschijnen vandaag nieuwe parkeervakken voor buitenmaatse fietsen. Het gaat om een experiment van De Fietsambassade. De parkeervakken blijven al zeker tot begin september.

In de Volderstraat, op het Koophandelsplein, aan Gent Zuid, onder bibliotheek De Krook, op de Oude Beestenmark, op het Sint-Elisabethplein, op het Fonteinplein en op het Kerkplein in Gentbrugge verschijnen vandaag nieuwe, oranjegekleurde parkeervakken voor buitenmaatse fietsen. Met die parkeervakken wil De Fietsambassade Gent een oplossing uitproberen voor fietsers die moeilijker een plekje vinden in de gewone fietsrekken.

Met dit experiment testen we twee zaken uit. Enerzijds bieden we ruimte voor buitenmaatse fietsen, zodat ze veilig en comfortabel gestald kunnen worden. Anderzijds moeten de markering en signalisatie ervoor zorgen dat gewone fietsen er niet gestald worden.

Stijn Lewyllie, coördinator bij De Fietsambassade

Voor deze proefopstelling verdwijnen er geen fietsparkeerplaatsen en ook geen autoparkeerplaatsen. De nieuwe parkeervakken blijven alvast tot begin september. Daarna wordt het experiment geëvalueerd en al dan niet verdergezet.

Meer en meer mensen investeren in een buitenmaatse fiets. We willen ook voor buitenmaatse fietsen comfortabele stallingen voorzien waar fietsen veilig kunnen worden vastgemaakt. Zo worden ze ook niet foutgeparkeerd op het voetpad.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Contact voor de pers

Bevoegd

View full press release

Lees verder

187 jaar oude pomp aan Lange Violettestraat geeft weer water
Stad Gent

Het gaat om grondwater, goed voor planten maar niet drinkbaar voor mensen of dieren.

187 jaar oude pomp aan Lange Violettestraat geeft weer water

De 187 jaar oude pomp op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de Brusselsepoortstraat is volledig gerestaureerd en geeft weer water. Het gaat om grondwater, goed voor planten maar niet drinkbaar voor mensen of dieren.

Op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de Brusselsepoortstraat staat een 187 jaar oude pomp. De negen meter hoge waterpomp werd in 1836 opgericht ter ere van het net ontstane België. De Stad Gent restaureerde het monument naar aanleiding van de heraanleg van het pleintje met een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid.

De pomp is niet enkel gerestaureerd, maar geeft ook opnieuw water. Vanaf vandaag, vrijdag 17 juni 2022, kan iedereen met behulp van een drukknop water naar boven laten komen. Het gaat om grondwater, goed voor planten, niet drinkbaar voor mensen of dieren.

Water in een stad is belangrijk, dat was zo in het verleden maar ook vandaag. Deze historische pomp, op een kruising van wegen, krijgt nu opnieuw betekenis.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

Bij een heraanleg van publieke ruimte proberen we bestaande historische elementen maximaal te integreren in het ontwerp. Met deze restauratie, deels gefinancierd door Vlaanderen, is de pomp weer in ere hersteld. Dat de pomp nu ook opnieuw water geeft, is de kers op de taart.  

Filip Watteeuw, schepen van Monumenten en Publieke Ruimte

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 152.000 euro exclusief btw. De Stad Gent doet een beroep op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van 74.100 euro.

Contact

Bevoegd

View full press release

Lees verder